S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? sorunun cevabı "sonunda kabak başına patladı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Şeytanın, Allahın huzurundan kovulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardinin Savur ilçesinde 1946 yılında doğmuştur. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan iki yıl sonra ABDye göç etmiştir. Buradaki DNA onarımı konusundaki çalışmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır.Bu durum aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnek oluşturur? Hz. Muhammed (sav) İslam devletinin temellerini nerede atmıştır? Avrupada feodalite (derebeylik) rejimini sarsarak güçlü merkezî krallıkların kurulmasına zemin hazırlayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kelime C harfiyle başlar? "Yiyecekler, hem ihtiyaç hem de istek olabilir." Buna göre,aşağıdaki yiyeceklerden hangisi istek olarak kabul edilebilir? İtilaf Devletlerinin hangi cephede başarısız olması Rusyada ihtilalin çıkmasını hızlandırmıştır? "Olup bitenlere bu gözle bakmak, böyle değerlendirmek gerekir." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammedin sütannesi kimdir? Aşağıdakilerden hangisi grup olarak değerlendirilebilir? Dünyanın şekline bağlı olarak sıcaklık ortalamaları Ekvatordan kutuplara gidildikçe azalmaktadır.Aşağıda verilen durumlardan hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir? 146....193....205 sıralamasında sayılar arasına hangi işaret gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi yoktur? Metinler; öğretici metinler, sanatsal metinler olarak iki grupta sınıflandırılır.Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir? Aşağıdaki temizlik türlerinden hangisi manevi temizliğe girmemektedir? Aşağıdakilerden hangisi insanların yaptığı ekonomik faaliyetlerden etkilenmemiştir? Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi üç terimli bir cebirsel ifadedir? Emrah a tanımadığı bir adam balon vermek istiyor.Emrah nasıl davranırsa doğru davranmış olur? I- Yeterli ve dengeli beslenmeliII- Sıkı giysiler giymeliIII- Röntgen ışınıyla bakım yaptırmalıYukarıdakilerden hangisi veya hangileri hamile bir kadının yapmaması gereken bir durumdur? Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden biri değildir? 5x – 9 = 2x + 6Yukarıda verilen denklemde x değeri kaçtır? Otoparktaki kavşaklarda karşıdan gelen arabayı görebilmek için kullanılan ayna çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadın memura, çoğul gebelik durumunda toplam kaç hafta süreyle analık izni verilir? Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Anadolunun Türk yurdu olmasına katkı sağladığı savunulabilir? Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük sayı kaçtır? Ahmet teknolojiyi yakından takip eden bir öğrencidir. Ahmetin teknolojiye olan ilgisi, isteği ve yeteneği hangi meslekte daha iyi olmasında etkili olabilir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Öğrenciler müzeye farklı bir yol kullanarak gittiler. Bizim ufaklık kilimin püsküllerini yolmuş.Bu cümlelerde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Öldük, ölümden bir şeyler umarak. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü. Yukarda altı çizili sözcükler­den hangisi farklı bir kökten türemiştir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Hangisi temel haklarımızdan değildir? Mustafa Kemal, Amasya Görüşmelerinde, Mebusan Meclisinin Anadolunun güvenli bir yerinde toplanmasını istedi.Buna rağmen, Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbulda toplandı.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin bu konudaki endişesini haklı çıkarmıştır? Sanayi inkılâbının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Nasihat kelimesinin eş anlamlısı nedir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre Para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine kaç Türk Lirası idarî para cezası verilir? Aşağıda verilen olaylardan hangisinde kuvvet uygulanmamıştır? Yazar yaşadığı toplumdan bağımsız değildir. Onun ya-şadığı toplumdan uzak bir şekilde eser vermesi olanaksızdır. Bu açıdan her tema yazıldığı dönemin zihniyetini, sosyal ve kültürel durumunu yansıtır. Kısacası sanatın gerçeği ile yaşananın gerçeği birbiriyle örtüşmez belki ancak sanat gerçek yaşamdan, içinde yaşadığı toplumsal, ekonomik ve kültürel ortamdan etkilenir.Bu parçadaki açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi servetifünuncuların toplumsal yaşamdan etkilendiklerini gösterir? Tutmak kelimesi aşağıdakilerin hangisinde sunmak anlamında kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir