S:1

Dünyada nüfusun alansal dağılışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Dünyada nüfusun alansal dağılışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yoğun olması sonucunda nüfus miktarı en fazla olan kıta Avrupa kıtasıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem belirten bir ifade kullanılmamıştır? Şiir, toplumumuzda en çok sevilen sanat dallarındanbiridir. Onun bu denli ilgi gömesinin nedeni, az söcüleçk şy söleme sanatı olmasından kaynaklanıyor.Bu nedenle şir düyasına girmek zordur.Bu metinden aşğıakilerden hangisi çıkarılamaz? Seda ile Suna öğretmenin öğrencilerle iletişim konusundaki yaklaşımları farklıdır. Seda Öğretmen: Her zaman çok kibarsın., Okulun en başarılı öğrencisi sensin., Şimdiye kadar gördüğüm en düzenli sınıfsınız. gibi övgü ifadeleri kullanırken; Suna Öğretmen: Temizlik konusunda böyle hassas davranırsanız öğretmeniniz tarafından çok sevilirsiniz., İletişim kurarken özenli davranman çok güzel., Sınavlarda yüksek not almanı, çok düzenli çalışmana bağlıyorum. Böyle devam etmeni dilerim. gibi teşvik ifadeleri kullanmaktadır. Bu iki durumun sonuçlarına bakıldığında, teşvik ifadelerinin öğrencilerin kurallara uymasında daha etkili olduğu görülmüştür.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi övgü veya teşvik ifadeleri kullanmanın okul ve sınıf içi kurallara uymadaki etkisini açıklamaktadır? Kuranda kıssalara yer verilmesinin nedeni hangisi olamaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki alıp türemiştir? Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? Rakamları farklı sekiz basamaklı en büyük doğal tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir cümledir? Mehmet : - - - - ?Sam : Im going to the cinema with my friends. Çevre temizliğinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dolaşmak için bir baştan bir başa dünyayıAk bulutlarla yoldaş olmak dilerim Bu dizelerde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Türkiyede teknolojik gelişmelerle birlikte çeşitli tarım ürünlerinin ekim alanı genişlemiştir.Türkiyede sulama imkânlarının geliştirilmesine bağlı olarak aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ekim alanında daha büyükbir genişleme yaşanmıştır? Günümüzde teknoloji en fazla aşağıdaki hangi alanda olumsuz sonuçlara yol açmaktadır? Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun kısaltması, aşağıdakilerden hangisidir? Mimar Sinanın 80 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği cami ve caminin bulunduğu il aşağıdakilerden hangisidir? Asya Hun devleti Çin ile hangi yolun egemenliği için mücadele etmişlerdir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi tek hecelidir? I. Akabe Biatından sonra Hz. Peygamber tarafından Medineye öğretmen olarak gönderilen ve gayretli çalışmaları sonucu Medinede birçok kişinin Müslüman olmasına vesile olan sahabi aşağıdakilerden hangisidir? Genellikle aynı topraklarda yaşayan, birbirle- rine ortak değerlerle bağlı, bir arada yaşama iradesine sahip insan topluluğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? Aşağıdakilerin hangisi hem somut hem de tekildir? 11 in katlarından kaç tanesi 54 ile 87 nin arasındadır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız. (.... ) Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.(.... ) Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.(.... ) Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır.(.... ) Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır.(.... ) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır. 1919 yılında yapılan Paris Barış konferansında itilaf devletlerinin Türklerin Batı Anadolu da Yunan asıllı Hıristiyanları katletmek üzere olduğu şeklinde yalan haberler yaymalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili eylemlerden hangisi zaman anlamı taşımamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi eylemdir? Hegelin diyalektiğinden etkilenen Karl Marks, diyalektik materyalizm adını verdiği yeni bir kuram oluşturmuştur. Hegelin sisteminde varlık düşünce ile başlar, düşünce maddeyi ve doğayı ya- ratır. Marksta ise varlık madde ile baş- lar, düşünce ise maddenin ürünüdür.Parçaya göre Marks ve Hegelin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi caminin sağladığıfaydalar arasında yer almaz? 26a5 dört basamaklı rakamları birbirinden farklı , 5 ile tam bölünebilen bir sayıdır. Buna göre a yerine kaç farklı sayı yazılabilir? Aşağıdaki yargıların hangisi peygamberlerin özellikleriyle ilgili değildir? Mıknatıslar nikel, .............., kobalt gibi maddeleri çeker; tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmez. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 7,23 – 7,33 – 6.099 ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? I. Ramazan bayramı II. Cumhuriyet Bayramı III. Kurban bayramıYukarıda verilenlerden hangileri dini bayramlarımızdandır? Karadeniz ikliminin görüldüğü bir yerde aşağıdaki hava olaylarından hangisinin görülme ihtimali daha azdır? Bir voleybol takımının maça başlayan ilk altı oyuncusunun yaş ortalaması 24tür. Oyundan bu takımın oyuncusu Ahmet çıkıp yerine Can girdiğinde, oyundaki altı oyuncunun yaş ortalaması 25 olmuştur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Güney yönünün aksi yönü hangisidir? Kılıçlar parlayıp toplar atıldıİki asker birbirine katıldıErişti bak Nusret, birden alındıŞükür Hak Yezdana!, der Yusuf PaşaBu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfusun artmasında etkili değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir