S:1

Hans : I have two tickets for a comedy film. - - - -?
Rick : Good idea. I like it.

Hans : I have two tickets for a comedy film. - - - -?Rick : Good idea. I like it. sorunun cevabı "Do you want to come with me" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Bu diyagram incelendiğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?    860 - K > 345  ifadesinde K yerine yazılabilecek en büyük tek doğal sayı kaçtır? Sosyal Bilimler alanında Atatürk ‘ün gayretleri ile aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur? I.Kalitesiz yakıt kullanımıII.Çevreye atılan çöpler, plastik, pil, cam vb. atıklarIII.Egsoz dumanı, fabrika, işyeri ya da evlerin bacalarından çıkan dumanlarIV.Hızlı nüfus artışı ve sonuçlarıYukarıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin sebeplerindendir? • Bu göz kusuru olan gözlerde görüntü sarı lekenin arkasında oluşmaktadır.•  Bu göz kusurunda yakındaki cisimler net görülemez.Özellikleri verilen göz kusuru ve tedavisinde kullanılacak mercek aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı içerisinde değerlendirilemez? Taban ayrıtları 10m ve yüksekliği 25m olan kare prizma şeklindeki bir binanın, tabanları hariç tüm yüzeyleri boyanacaktır. Boyanacak alan kaç m2' dir Dengeli ve düzenli beslenen biri için hangisi söylenemez? Işığın varlığını hangi duyumuzla algılarız?  22 Haziran 1919 tarihli Amasya Genelgesinde yer alan kararlardan biride: her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır şeklindedir. Genelgede yer alan bu kararla Mustafa Kemal’in ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?   Sivas Kongresiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?   Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet yönetiminin özelliği değildir? Aşağıdaki bölgelerden hangisi savaş yapılmadan kazanılmıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylem farklı bir kiple çekimlenmiştir? Ders gezileri, öğrencinin bütün duyu organlarının katılımını sağladığı için kalıcı öğrenmeler sağlamada çok etkilidir. Gezilerin planlanması, öğretim faaliyetlerinin istenilen yönde ve etkili bir şekilde yapılmasına katkı sağlar.Aşağıdakilerden hangisi gezi planında belirtilmesi gereken hususlardan değildir?  What - - - - from 6 to 7 last Friday? Havaya atılan bir top yere düşene kadar hangi hareketleri yapar? Buluşların ortaya çıkmasında en çok aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? Ana baya,akrabaya,yetimlere,yoksullara yakın komşuya,arkadaşa,yolcuya iylik edin.Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez hadisini benimseyen bir kişinin davranışlarından olamaz? Aşağıdakilerden hangisinde ana yönler tam olarak verilmiştir? Atatürk' ün Ankara' ya Gelişi ne zaman kutlanır? Basri sinemaya gitti. Parasının 5 TL’ si ile mısır, 3 TL’ si ile meyve suyu alınca 25 TL parası kaldı. Basri' nin başlangıçtaki parası kaç TL’dir? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın özelliklerinden birisi değildir? Maden rantının ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır? Mineral çeşitleri için verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bir öğretmen hazırladığı testi öğrencilerine uyguladıktan bir süre sonra aynı testi bir daha uygulamış ve bu iki ölçümün sonuçları arasındaki korelasyonu hesaplamıştır.Buna göre bu öğretmen hangi güvenirlik belirleme yöntemini kullanmıştır? Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın en buhranlı günlerinde düzenlenen Maarif Kongresi’ndeki konuşmasında “... eğitim programımız eski devrin saçma sapan ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen etkilerden uzak, tarihî karakterimize uygun olmalıdır...” demiştir.Mustafa Kemal bu sözleriyle eğitimin, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerektiğini vurgulamıştır? Çok yıllık bir bitkinin tüm canlı hücrelerinde aşağıda verilen metabolik olaylardan hangisi gerçekleşmez? Aynı dili konuşanlar değil, Aynı duyguları paylaşanlar ANLAŞIRLAR... MevlânaMevlâna bu sözü ile neyin önemini vurgulamıştır?  Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyicilerinsöz sırası alarak yaptıkları tartışmalara ne ad verilir?  “Damlaya damlaya ............... olur.” atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? Aşağıda altı çizili olarak verilen organik yapılı moleküllerden hangisi protein yapılı değildir? Topkapı Sarayı’nın dış bölümüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? • Kırmızı ışık yanması••Yolun trafiğe kapanması••Yetkililerin dur işareti vermesiSeyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir? Yarısı 8 olan sayının 3 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerin  hangisinde  ‘ den’  eki sıfat görevinde kullanılmıştır? Mantarlar aleminin üyeleri,I. Glikojen depolamaII. Kitin hücre çeperi taşımaIII. Pasif hareket etmeözelliklerinin hangilerinden dolayı hayvanlar aleminin üyelerine benzer? Habeşistan’ın hicret yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir