S:1

Durgun akışkanların kaldırma kuvveti;
I. cismin akışkan içindeki hacmi
II. akışkanın özkütlesi
III. yerçekimi ivmesi
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

Durgun akışkanların kaldırma kuvveti;I. cismin akışkan içindeki hacmiII. akışkanın özkütlesiIII. yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Pamakkale ile Damlataş mağarasının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin, zamanı geldiğinde meydana gelmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz (sav.)’in çocuklarından altısı, kendisi hayattayken vefat etmiştir.Peygamberimizden sonra vefat eden çocuğu aşağıdakilerden hangisidir? Ada     -     Ece    -   CemilYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en başta yer alır? Aşağıdaki fiillerden hangisi türemiş fiildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi  fazla hecelidir?  Karasal iklimin görüldüğü yerlerde aşağıdaki bitki örtülerinden hangisi görülür? Hangi cümlede nesnel bir yargıya yer verilmiştir? Kısa kenarının uzunluğu 9 m, uzun kenarının uzunluğu 18 m olan dikdörtgen şeklindeki bir havuzun çevresi kaç metredir? Peygamber Efendimiz (sav) Esad b. Zürare’nin başkanlığında kendisine biat etmek için gelen Medineli 12 Müslümanla ilk buluşması ne zaman ve nerede olmuştur? I. İş veya ikametgâh adresinin bulunmasıII. İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanmasıIII. İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesiIV. Yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmasıV.İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzasının bulunması4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre memurlar hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin işleme konulma şartları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? “ Mektep - Okul” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? • Ressam, bakır oymacı ve heykeltıraş olan Avusturyalı  sanatçı, ilk cumhuriyet anıtlarını yapması için Türk hükûmetince ülkemize davet  edilmiştir.•  1926 tarihli İstanbul Sarayburnu Atatürk heykeli, sanatçının ilk yapıtıdır.•  Konya Atatürk Anıtı, Ankara Ulus Meydanı Atatürk Anıtı, Samsun Atlı Atatürk Anıtı, sanatçının diğer önemli  eserleridir.Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan Avusturyalı sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? Toplu taşıma araçlarında yolcunun yaptığı hangi davranış yanlıştır  ?  Hangi sayıdan 114 çıktığında 127 kalır? Allah:— Sana emrettiğim hâlde seni secdeden alıkoyan şey nedir? dedi.  (Bakara suresi, 30-34. ayetler.)Şeytan:— Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm, cevabını verdi.Şeytanın Yüce Allah’a isyan etmesine neden olan özelliği nedir? Karluklar hangi devlet tarafından yıkılmıştır? Bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir ve problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla oluşturulur. Her adımda yapılacak işlemler açıkça belirtilir.”Yukarıda tanımı verilmiş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? • Kuzey ve kuzeydoğudan yüksek dağlarla çevrilidir.• Güneyde Suriye ve Arabistan çöllerine açıktır.• Varlığını Dicle ve Fırat nehirlerine borçludur.Yukarıda hangi medeniyetin özelliklerinden söz edilmiştir?  Evreni incelediğimizde her şeyin bir düzen ve uyum içinde bulunduğu ve görülüyor ve karışıklık bulunmuyor. Bütün bunlar bize neyi gösterir? Ebu Muhammed Ubeydullah, aşağıdaki devletlerden hangisini yıkarak Fâtımî Devleti’ni kurmuştur? Hıdrellez ne zaman kutlanır? I. İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.II. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.III.  İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden “eğitim hakkı” ile ilgili hükümlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şairlerini Tanzimat şairlerinden ayıran özellikler arasında yer almaz? Aşağındakilerden hangisi insanların benzersiz özelliklerinden biri değildir? I. Dünya Savaşı sonunda sağlanan barışı korumak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sırt” sözcüğü deyim olarak kullanılmamıştır? Teravih namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ali : ....................... she play a guitar ?Ayşe : No , she ................. Bir doğal sayının sağdan 7. basamağı hangi bölükte yer alır? Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? öğrenmesi    ilk dil   insanın      dildir   gereken      tatlı    1                   2          3               4           5              6 Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur? " Adını yaz! " cümlesinin ingilizce karşılığı hangisidir?   Ülkemizde dağların kuzey yamaçlarının güney yamaçlarına göre soğuk olması ……...……….. durumundan kaynaklanmaktadır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Millî Eğitim Temel Kanunu’nun genel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, ilkokul 4. sınıf seviyesindeki çocuklara trafikte kendilerini korumayı öğrenmeleri ve erken yaşta “trafik güvenliği” bilinci edinmelerini sağlamak” amacıyla yürütülen proje aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi vücudumuza zarar vermez? Aşağıdaki hangi iki mezhebe göre amel, imanın bir parçasıdır?  “Türkiye ile ...................................kendilerini iki devlet bir millet sözüyle ifade etmektedirler.”Verilen ifadedeki noktalı yere hangi ülkenin adı yazılmalıdır? Akşam yemekte çorba (  ) pilav (  ) fasülye yedik(  )     Bu cümlede (  ) içlerine sırayla neler yazılmalıdır?                                                       Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir