S:1

Aşağıda ifadelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Aşağıda ifadelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? sorunun cevabı "Peygamberimizin yaptırdığı ilk Mescid Mescid-i Nebevi’dir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Meslekler ihtiyaç ve isteklerimiz doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki mesleklerden hangisi güvenlik ihtiyacından ortaya çıkmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Burun kanaması olan bir kazazedeye, aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? Aşağıdaki dizelerde altı çizili bölümlerin hangisinde imgeli bir söyleyiş söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi Ekinoks tarihlerinde yaşanan bir durum değildir? Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sıra arkadaşımız bizden izinsiz olarak çantamızı karıştırıyor. Biz ona karşı hangi şekilde davranırsak en doğrusunu yapmış oluruz? Aşağıdakilerden hangisi doğa olayı değildir? 652 sayılı KHK dayanağı nelerdir? Laboratuvar çalışmaları sırasında asit üzerine su ilave edilmemelidir. Çözeltiler hazırlanırken su üzerine yavaş yavaş asit eklenmelidir.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bazı katılar küçük taneciklere sahip oldukları için sıvılar gibi özellikler gösterebilirler. Aşağıda verilen örneklerden hangisi bu katılara örnek gösterilemez? (260 + 47) - 273 = ? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlere karşı alınacak önlemlerden değildir? Kitaplığımızda 35 hikaye, hikayelerden 9 fazla roman vardır. Kitaplığımızda kaç kitap vardır? Kanın yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Ağaçların çiçeklenip, ekinlerin büyümeye başladığı günlerde köyüne gider, çocukluk 1 2 3günlerini sanki yeniden yaşardı. 4 Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından diğerle-rinden farklıdır.? Hz.Muhammed (s.a.v)in maddi durumdan sıkıntısı olduğu için çocuğu aldığı amcası kimdir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yığın biçimlerinden değildir? Yollara tükürmeyen, okul bahçesini ve sınıfları kirletmeyen, başkaları konuşurken sözünü kesmeyen, küfürlü sözler kullanmayan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Enver Paşanın Kafkasya Cephesini açmak istemesinde;I- Orta Asya Türklerini Rusyaya karşı birleştirmek,II- Rusyanın güneye inmesini engellemek,III-Kurtuluş Savaşına hazırlık yapmakdurumlarından hangileri etkili olmuştur? Kuran-ı Kerim okuduğumuzda aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız ? Kişinin Ramazan bayramına sağlıklı ve sıhhat içerisinde ulaşmasının bir şükrü olarak bayram namazına kadar vermesi gereken sadakaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ortak özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini arttıran cihazlardan biri değildir? I. İran (Fars) edebiyatından alınmıştır, aruz ölçüsüyle yazılır. II. Tek dörtlükten oluşur, uyak düzeni aaxa şeklindedir. Bu yönüyle tuyuğ ve mâniye benzer. III. Dünya görüşü, felsefi ve tasavvufi düşünceler, maddi ve manevi aşk gibi çeşitli konular özlü biçimde işlenir. IV. Rubai nazım şeklinin en tanınmış şairi İranlı Ömer Hayyamdır. V. Türk edebiyatında Fuzuli, Hoca Dehhani rubaileriyle tanınmış şairlerdir.Numaralanmış cümlelerden hangisi rubai için söylenemez? 239,587 ondalık kesrinde binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav) ilk vahyi aldığında bunu ilk olarak kime anlatmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir? I. Mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklı olmasıII. Gölge yerlerin tam karanlık olmamasıIII. Yeryüzünün aşırı ısınıp, aşırı soğumamasıIV. Güneş ışınlarının Ekvator üzerine yılda iki kez dik açıyla gelmesiYukarıda verilen durumlardan hangilerinin oluşumunda atmosferin etkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi yoğun göç veren iller arasında yer almaz? Ankara'nın Başkent Oluşu ne zaman kutlanır? Anadolunun kapılarının Türklere açıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? 5 saat 15 dakika kaç dakikadır? Huylu huyundan vazgeçmez. atasözünün anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir? Alfabemizde kaç tane ünlü harf vardır? 3 katının 6 eksiği 24 olan sayı kaçtır? Aşağıda verilenlerden hangisi aktif yurttaşın sahip olduğu özelliklerden biri değildir? What makes someone a sporting hero? Millions of spectators watched Usain Bolt running in the 2008 Olympics in Beijing. He broke the world record in three athletics events. At the same Olympic Games, the American swimmer Michael Phelps won eight gold medals and broke seven world records. The world media went crazy! Everyone loves a champion.But at the Olympics there is also another kind of hero. Have you ever seen the film Cool Runnings? Its a funny film about a bobsleigh team from Jamaica. Its based on the true story of a Jamaican team who competed in the Winter Olympics in 1988. They lived in a country with no snow, they had nowhere to train and no money from the government or big businesses to help them, but they made it to the Olympics and they raced for their country. The Olympic Games have many stories like this.When Eric Moussambani, from Equatorial Guinea in central Africa, swam in the 100 m freestyle in Sydney in the 2000 Olympic Games, the international media reported it around the world. He didnt win a gold medal. He didnt break any records. In fact, his time at one minute and fifty-two seconds was more than twice the time of Pieter van den Hoogenband, who broke the world record with a time of 47.84 seconds. Before the Olympics, Moussambani trained in a twenty-metre hotel pool. He only started swimming eight months before the Olympic Games. The race was his first time in an Olympic-sized fifty-metre swimming pool. And the crowd clapped and cheered for Moussambani until he reached the finish line.These people are not champions and they do not go back to their countries with a handful of medals, but they are heroes because they try.Which of the following statements are not TRUE? Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘söylenen sözleri tüm dikkatiyle dinlemek Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir