S:1

Aşağıdakilerden hangisi namazın kişiye kazandırdıklarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi namazın kişiye kazandırdıklarından biri değildir? sorunun cevabı "Namaz, insanın duygu dünyasını köreltir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
• Aç ne yimes tok ne times. (Aç ne yemez, tok ne demez.)• Uma gelse kut gelir. (Eve misafir gelse uğur da gelir.)Bu cümleler aşağıdaki türlerden hangisinin örneğidir? Yöneticilerin seçilmesinde kullanılan oy hakkına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sınıfta bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde abartılı bir ifade kullanılmamıştır? Oyun oynamak benim....................ım , oyun oynarken başkalarına ve çevreye zarar vermemeliyim. Bunlarda benim ............................dır. Boş bırakılan yerler aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 2. kişi ve şimdiki zaman ekiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Bir satıcı sonbahar mevsiminde 3460, kış mevsiminde 1650, ilkbahar mevsiminde 2244 ürün satıyor. Satıcı bir yılda 9876 ürün sattığına göre yaz mevsiminde kaç ürün satmıştır? Öğretmen sınıfa girip öğrencileriyle selamlaştıktan sonra öğrencilere ingilizce OTUR diyorsa hangisini demiştir? "kesmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Burnumuz tıkalı olduğunda yediklerimizin tadını alamayız. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bilinçli bir tüketici hangi davranışı yapar? Hangi soruya verilebilecek cevap adıldır? Ülkemizde farklı iklimlerin görülmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 3x + 2y – x + y + 4 cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, nesep tarzında yazılan kitapların konusunu oluşturur? Uzayın ortalama sıcaklığı −270° dir. Dünyanın ortalama sıcaklığı ise yaklaşık 19° dir. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin biraz azalması, yeryüzünün metrelerce kalınlıkta bir buzul tabakasıyla kaplanmasına neden olurken, biraz artması hâlinde ise tüm canlıların yaşamasını imkânsız hâle getirir. Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisine örnek oluşturmaz? Kurtuluş Savaşının sonunda İtilaf devletleri ile imzaladığımız antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Karpuzları kollarıyla kavramış, gelip geçenlerle selamlaşıyor, bir yandan da kucağındakilerin yerlere saçılmasını engellemeye çalışıyordu.Yukarıdaki cümlede kaç sözcük çoğul eki almıştır? Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır? Aşağıdakilerden hangisi masalların özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi milli değerlerimize sahip çıkmayan bir kişinin yapacağı bir davranıştır? Geçmişlerimizi anarken aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz? Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olan Eylül aşağıdakilerden hangisine aittir? İncecikten bir kar yağar,tozar Elif Elif diye" dizeleriyle başlayan semaiyi söyleyen saz şairirmiz kimdir? Hangi cümlenin sonuna nokta işareti gelmez? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? Hac ibadetinde say yapmanın hükmü nedir? • Islahat hareketlerine girişen ilk padişahtır• Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür • Şeyhülislamın yetkilerini sınırlandırmıştır Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı padişahı aşağı-dakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir? 2352 + 2263 = ? işleminin toplamının en yakın onluğa yuvarlanmış hali hangisidir? Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti Müslümanlara ait topraklara ne ad verilirdi? 95 lira borcu olan Sinan 27 lira daha borç alıyor. Daha sonra borcunun 55 lirasını ödüyor. Son olarak borcunun 32 lirasını daha ödediğine göre Sinanın kalan borcu kaç liradır? Güneş artık daha sıcak gülümsüyor; altta kalan toprak, karların erimesiyle gökyüzüne bakıyordu. Akarsular heyecanlı heyecanlı akıyordu. Ağaçlar yeşermeye başlıyor, kış uykusuna yatan hayvanlar nihayet uyanıyordu. Çiftçi amca, tarlasını traktörüyle bir o yana bir bu yana sürüyordu.Bu metinde anlatılanlar aşağıdaki mevsimlerin hangisinde geçmektedir? Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası birkaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sofrada dikkat edilmesi gereken bir davranış değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Dünya ‘nın gözlemlenen katmanlarından birisi değildir ? İnternete girmemizi ve ağ bağlantılarını kullanabilmemizi sağlayan iç donanım parçası............................dır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir