S:1

- - - - namazı haftada bir kez - - - - günü öğle namazının vaktinde cematle kılınır. Namazda önce hutbe okunur. Dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet
olmak üzere toplam on rekattır.
Parçadaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

- - - - namazı haftada bir kez - - - - günü öğle namazının vaktinde cematle kılınır. Namazda önce hutbe okunur. Dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnetolmak üzere toplam on rekattır.Parçadaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Cuma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
“Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen kişidir…” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 400.)Yukarıdaki hadiste bahsedilen dostluk bağını kurabilmek için aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durulmalıdır? Aleyna : I have an English exam next Monday. I feel anxious.Pete      : - - - -Aleyna  : Really? Yes, certainly. Aşağıdakilerden hangisinin yazılışı doğrudur? Feyza: Arkadaşıma bir deste çiçek aldım.Feyza arkadaşına kaç adet çiçek vermiştir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi metallere ait bir özellik değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazası nedenlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi ileti-şimin temel ögelerinden biri değildir? Medine’nin ismi hicretten önceki ismidir.Göç eden Müslümanlara her türlü yardımı yapan Medineli müminlere (yardım edenler, ) denir.Mekke’den Medine’yegöç eden Müslümanlara (hicret eden) denir.Peygamberimizin (s.a.v.) ve Müslümanların, Mekke’den Medine’ye göç etmesine denir.Yukarıdaki soruların cevapları sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? Mehmet’in yaşının 3 katının 7 fazlası annesinin yaşına eşittir. İkisinin yaşları toplamı 39 olduğuna göre Mehmet’in yaşı kaçtır?  Kıyam, rükû ve secde gibi namazın rükünlerini yerli yerince yapmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? I. Mahalle MektebiII. Manastır Askeri İdadisiIII. Şemsi Efendi İlkokuluIV. Selanik Askeri RüştiyesiAtatürk’ün gittiği okulların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? “Allah’ın mescitlerinde onun adı-nın anılmasını engelleyenler ve onların yıkılmasına uğraşan kimselerden daha zalim kim vardır…’’  (Bakara suresi, 114. ayet)Bu ayet aşağıdaki haklardan hangisini korumaya yöneliktir? Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir? I. Yumurtaya ulaşan spermlerden sadece bir tanesinin zar proteinlerinin yumurta zarındaki reseptöre bağlanmasıII. n kromozomlu spermle n kromozomlu yumurtanın döllenmesiIII. Döllenmiş yumurta üzerindeki zarın ikinci bir spermin girişinin engellenmesi için sertleşmesiİnsanda döllenme sonucu oluşan zigotun 2n kromozoma sahip olmasının nedeni yukarıdaki olaylardan hangileridir? Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden     hangisidir.      Temsil Heyeti’nin ilk defa seçildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir? Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Çağrışıma bağlı, tamamen olağan veya olağan dışı, hayal gücüne dayanılarak oluşturulan paragraf çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerin hangisi Garipçilerin şiirdeki ilkelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangileri özürleri nedeniyle tutamadıkları ramazan orucu yerine fidye verirler?I. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar II. İyileşmesi kesinlikle umulmayan hastalar III. Emzikli veya gebe kadınlar IV. 90 kilometreden uzağa yolculuk edenler  Kuzunun biri su içiyormuş.Aç bir kurt çıkagelmiş yukarıdan:"Sen kim oluyorsun daSuyumu bulandırıyorsun benim?" Yukarıdaki dizelerde tırnak içindeki sözlere göre kurt için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?  Aldığımız elektronik bir üründe hangi durumda iade, tamir ya da değişim isteyemeyiz ? Aşağıdaki yapılardan hangisi dişi üreme sisteminde  yer almaz?  Çevresi 240 cm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? “2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü alan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? ? + 16 + 35  =  80 işleminde soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır? “Savaşta müminler arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle birlikte namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Onlar secde ettikten sonra geri çekilip düşmana karşı dursunlar ve yerlerine henüz namaza durmamış olan diğer topluluk gelsin. Onlar da tedbirli şekilde ve silahlarını yanlarına alarak seninle beraber namaz kılsınlar.” (Nisâ suresi, 102. ayet)Bu ayetten çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?  (I) The Pyramid of the Moon is the second largestpyramid in Teotihuacan, Mexico, after the Pyramidof the Sun. (II) It is located in the western part ofTeotihuacan. (III) Some people call the pyramid Tenan,which means “mother of protective stone” in Nahuatl.(IV) There are many pyramids in Egypt. (V)The historyof the pyramid dates back to 200 A.D. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? Celal :- - - - ?Eve : He is really good-looking. Aşağıda verilen bitkilerden hangisi çiçeksiz bitkilere örnektir? Mülakatla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ülkemizdeki akarsular, aşağıdakilerden hangisinin üretimine kaynaklık eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeler doğru yazılmıştır? “Karıştığına pişman olduğu bir işten kendini kurtaramamak.”  anlamındaki deyim hangisidir? “ Tavşan dağa ............................, dağın haberi olmamış.” atasözünde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki ifadelerin hangisinde iletişim aracından doğru ve yerinde yararlanılmıştır? Amca , dayı , hala ve teyzenin çocukları bizim neyimiz olur ? Aşağıdakilerden hangisi anı türü için söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir