S:1

Lisa : I was on a scout camp on my summer holiday.
Meg : Really! Was your sister with you?
Lisa : No, - - - - .

Lisa : I was on a scout camp on my summer holiday.Meg : Really! Was your sister with you?Lisa : No, - - - - . sorunun cevabı "she was on a sightseeing tour" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yaşlı nine, karşıdan karşıya geçerken kendisine yardım eden çocuğa ne demiş olabilir? Yemeğimi az yiyince annem kızdı. cümlesinin sebebi hangisidir? Aşağıdaki kelime çiftlerinin hangisi eş anlamlıdır? Bir ağacın köklerindeki suyun yükselerek yapraklara kadar taşınmasında diğerlerine göre daha etkin olan olay aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerin hangisinde çalışan memurlar, özel kanunları hükümlerine tabidir? Aşağıdakilerden hangisi asitlerin ve bazların depolaması sırasında uyulması gereken kurallardan biri değildir? Mekkede bulunan Kabeyi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi namazın bireysel faydalardan biri değildir? Uzun kenarı 30 m, kısa kenarı 15 m olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç metredir? Bilgisayarın çalışmasını sağlayan en temel yazılıma ne ad verilir? Bir ilçede 3416 erkek, erkeklerden 177 fazla kadın ve kadınlardan 235 kişi eksik çocuk yaşıyor.Bu ilçenin nüfusu kaç kişidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki yanlış yazılmıştır? Uzaktan gelen geminin önce dumanı, sonra bacası, sonra tamamı görülür.‘Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? 9. Yüzyılın ikinci yarısında Avrupa Devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1. Dünya Savaşı başlamıştır? 78 sayısının 1/3' ü kaçtır? Boğucu ve sıcak bir ağustos günüydü. Sahil, İğne atsan yere düşmez. derler ya, öyleydi. Bu şirin ve büyük şehrin insanları da sanki işini gücünü bırakmış, serinlemek için plaja gelmişti.Bu metindeki altı çizili sözün cümleye kattı- ğı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? 12‘ den başlayarak ileriye doğru üçer ritmik saymada 5. söylediğimiz sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D,yanlış olanlara Y yazınız.(........) Kuran-ı Kerimi, peygamberimize vahiy olarak getiren Azrail meleğidir.(........) İlk inen ayette oku emri verilmiştir.(.......) Kuran-ı Kerimin hiçbir ayeti değişmemiştir.(.......) Peygamber efendimiz 10 yaşındayken annesini kaybetmiştir.(.......) Peygamberimiz güvenilir olduğu için Ona Muhammedül Emin denmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çözümlenmiş hali verilen sayılardan hangisi doğru yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla kişi zamiri kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi meta- fiziğin varlıkla ilgili temel sorularındandır? Hücre iskeleti ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Mekkeli Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaşın adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi protokolün temel öğelerinden değildir? Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı hangi durumda azalmaz? Ünlü bilim insanı Volta, aşağıdakilerden hangisini icat etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, yaz mevsimi sebzelerindendir? Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız ( ) Hz Nuh, Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir( ) Kuran Allah tarafından indirilen ilahi kitapların sonuncusudur.( ) Hz. Salihin mucizesi, kayanın içinden bir dişi deve çıkarmasıdır.( ) Kuran okumak insanların bizi övmesi için yapılır.( ) Hz. Âdemin oğlu Habil çok yumuşak huylu güleryüzlüydü. 5 x 10 = 507 x 100 = 7008 x 100 = 800Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesi doğrudur? o Hiçbir okuyan cahil değildir.o Bazı insanlar cahildir.o O hâlde, ...........................Yukarıda verilen kıyastan zorunlu olarak çıkan sonuç önermesi hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi ihale usullerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? Aşağıdakilerden hangisi gezi türü için söylenemez? 20 portakal 4 poşete eşit sayıda konulursa her poşette kaç portakal olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir