Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
(1) Çocuklar karın yağışını izliyordu. (2) Kar tanelerinin tek arzusu yavaş yavaş süzülmekti. (3) Çocuklar, tanecikleri havada yakalamaya çalışıyorlardı. (4) Kar taneleri bu duruma çok şaşırdı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde hayal ürünü bir durum söz konusudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
(1) Çocuklar karın yağışını izliyordu. (2) Kar tanelerinin tek arzusu yavaş yavaş süzülmekti. (3) Çocuklar, tanecikleri havada yakalamaya çalışıyorlardı. (4) Kar taneleri bu duruma çok şaşırdı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde hayal ürünü bir durum söz konusudur? sorunun cevabı "2. ve 4." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I- Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur.II- Allah her şeyin yaratıcısıdır.Yukarıdaki bilgilerin doğruluğuna inanan bir kimse aşağıdaki inanç esaslarından hangisini gerçekleştirmiştir? Osmanlı Devleti Haçlılar ile  yaptığı savaşları  kazanarak Balkanlarda  kalıcı bir egemenlik kurmuştur.I. Balkanlarda din ve mezheplerin ortaya çıkması.II. Türk kültürünün yayılması.III. Türkçe’nin yaygın bir dil olmasıGelişmelerden hangisi ya da hangileri bu durumun sonuçları arasında  gösterilebilir? 1961 Anayasası’yla 1924 Anayasası’nın ikinci maddesinde; Türk Devleti’nin dini İslam, dili Türkçe ve başkenti Ankara olduğu belirtilmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre; I. 1924 Anayasası laik değildir. II. Milliyetçilik ilkesini benimsemiştir. III.Teokratik öğeler varlığını sürdürmüştür, yargılarından hangilerine ulaşılır?  • Kutadgu Bilig• Divanü Lugati’t Türk• Atabetü’l Hakâyık• Divan-ı HikmetBu eserlerin Geçiş Dönemi eserleri sayılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır? Günde 5 vakit kılmamız emredilen namaz Kur’an da hangi kelime ile ifade edilir? Servet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bundan 5 gün önce başladığım müzik kursu bugünden itibaren 3 hafta sonra bitmiş olacak. Müzik kursu toplam kaç gün sürmüş olacak? • Tarım için en elverişli topraktır.•   Koyu renkli ve yumuşaktır.•   İçerisinde bitki ve hayvan kalıntılarını barındırır.Yukarıda verilen özellikler hangi toprak çeşidine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçların içerisine yazılacak olan virgül cümlenin anlamını değiştirir? Deniz kenarında, yeni öykü kitaplarıyla baş başayım. Yalnız değilim, satırlarla dertleşiyorum, öyküler benim can yoldaşım. Arada bir martılara ekmek atıyorum. Dalgalar kıyıya vuruyor. Balıkçı teknelerinin pat patları içime bir ferahlık veriyor, derken Sait Faik bir ara aklıma geliyor. Güneş biraz sonra batacak, bulutlar kızaracak, etraf grileşecek, akşam olacak. Karşıdaki Çiçek Adası görünmeyecek.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İlk Çağ’da Roma İmparatorluğu’na ait kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi görülmez?