S:1

4 eksiğinin 5 katı, kendisinin 4 fazlasına eşit olan sayının yarısı kaçtır?

4 eksiğinin 5 katı, kendisinin 4 fazlasına eşit olan sayının yarısı kaçtır? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Fiziksel aktivite;I. Damar yapısının elastikiyetini azaltır,II. Şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur.Yukarıda fiziksel aktivitenin bedensel yararlarıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir? Erdem oyuncağına yeni aldığı pilleri rastgele takmasına rağmen oyuncak çalışmamaktadır.Sizce Erdemin yaptığı en büyük hata ne olabilir? Samsundan Hatay a gitmek isteyen bir kişi hangi yöne gitmelidir ? Aşağıda seçeneklerde ahiretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkemizde;ekmek karnesi uygulaması başlatıldı. radyo yayınlarında kesinti yapıldı. İstanbulda özel otomobillerin trafiğe çıkması yasaklandı.Bu uygulamalara göre, ülkemizde İkinci Dünya Savaşının olumsuz etkilerinin aşağıdakilerden hangisinde görüldüğü söylenemez? Kuran-ı Kerimin Arapça olarak indirilmesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sendikaların, kurulabilecekleri hizmet kollarından birisi değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuranı Kerim hangi melek aracılığıyla Arapça olarak indirilmiştir? Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? Kanı vücudumuza pompalayan organımız aşağıdakilerden hangisidir? "Büyüdükçe insanın .................................. değişir." ifadesinde boş bırakılan yere hangi sözcük getirilemez? Enleme ve boylama bağlı olarak ortaya çıkan durumlara matematik konum denir.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiyenin matematik konumunun sonuçları arasında yer almaz? Büyük taş kütlelerine ne ad verilir? Çocuğa güzellik, insanlık duyguları ile ulus ve yurt sevgisi kazandırmada şiirin etkisi çok önemlidir. Ana dilini sevdirme ve onun zenginliğini tanıtmayı sağlar. Bir duygu, düşünce ve izlenimin sanatlı biçimde nasıl anlatılabileceğini öğretmesi bakımından da şiirin, çocukların eğitiminde büyük bir işlevi vardır.Bu metinde şiirin aşağıdaki işlevlerinin hangisinden söz edilmemiştir? "İki yüz milyon bin yüz iki" sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Karakuzu kelimesi kaç harften oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?. I. DayanışmaII. SevgiIII. SaygıIV. KavgaYukarıdakilerden kaç tanesi Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinde görülürdü? "Yedi milyon yedi yüz yedi bin yedi"Ahmetin okunuşunu söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir? Dengeli ve düzenli büyüyebilmemiz için aşağıdaki içeceklerden hangisini sıklıkla tüketmeliyiz? Halil, 40 kg fındığın 11,25 kgnı Armağana, 5,875 kgnı ise Ramiz'e veriyor.Buna göre Halil'in geriye kaç kg fındığı kalmıştır! Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru­dur? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir besinin taşıdığı özelliklerden biri olamaz? Kuran-ı Kerimin 20 şer sayfadan oluşan her bir bölümüne ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayarların gençler üzerindeki zararlı etkilerine karşı ailelerin alabileceği önlemlerden biri değildir? Hz. Muhammed (sav.), Kabenin onarımı sırasında Hacerül Esvet taşının yerleştirilmesinde anlaşmazlık çıkınca hakem olarak seçilmişti. Bu karardan herkes memnun olmuştu.Bu durum Hz. Muhammed (sav.)in hangi yö- nünü göstermektedir? Platona göre nesneler dünyasındaki masa, insan, çiçek günü geldiğinde yok olurken güzellik ideası kalıcı ve sürekli var olacaktır. İdealar, dış dünyadaki varlıkların kendisinden pay aldıkları özlerdir.• Aristotelese göre gerçekten var olan şu masa, şu çiçek, şu insandır. İdea somut varlıklarındışında ayrı bir dünyada değildir.Buna göre Platonun varlık görüşünü Aristotelesin varlık görüşünden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Boğucu ve sıcak bir ağustos günüydü. Sahil, İğne atsan yere düşmez. derler ya, öyleydi. Bu şirin ve büyük şehrin insanları da sanki işini gücünü bırakmış, serinlemek için plaja gelmişti.Bu metindeki altı çizili sözün cümleye kattı- ğı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Erken Dönem Osmanlı sanatı, aşağıdaki hangi yıllar arasını kapsar? İnsan elde ettiği güzelliklerden dolayı Allaha şükretmeli, karşılaştığı darlık ve zorluğun üstesinden gelmeyi bilmelidir. O, Allahın kendisine akıl ve hür irade verdiğini unutmamalı; olumsuzluklar karşısında Alın yazım ve talihim buymuş. dememelidir.Bu düşüncelere sahip olan bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez? Soğuk havalarda sıcak sobanın başına geçer, kendi demlediği koyu çayı içerdi. cümlesinde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir varlığı nitelememiştir? Tanesi 1,25 TL olan ekmekten 6 tane ekmek aldım. Bakkala 10 TL verdim. Bakkalcı bana ne kadar para üstü verdi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Resmî yazılarda "BAŞLIK" kâğıdın yazı alanının neresine yazılır? Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki teşkilatlardan hangisine üye olmuştur? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil (zorunlu haller hariç) en geç kaç gün içinde verir? Emirhanın 5 deste silgisi var 12 tanesini kaybetti geriye kaç silgisi kaldı? Bütün canlılar beslenirler, büyürler ve hayatlarının sonunda ........ cümlenin sonuna hangi ifade gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem anlamı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir