S:1

Gül hasretinle yollara tutsun kulağını
Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar
Bu beyitte geçen edebîsanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Gül hasretinle yollara tutsun kulağını Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizarBu beyitte geçen edebîsanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? sorunun cevabı "Kişileştirme-benzetme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Öyleyse yalnız beni anın ki bende sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Bakara Suresi, 152. ayet)Bu ayette aşağıdaki ilişkilerden hangisi konu edilmiştir. The company - - - - to deliver the first prototype of self-driving car in December 2014. Bize zor bir durumda yardım eden kişiye ne deriz? Aşağıdakilerden hangisinde buğday ile ekmek arasındaki benzer bir ilişki vardır? Deprem anında hangisini yaparsak doğru olur? Boşluğu en uygun hangi seçenek tamamlar?A : Good Morning, Ali....................................B : I am great , thanks. İnsanların, katı hâldeki hayvansal yağ gibi yavaş yanan maddeleri eriterek daha sonra eritilen bu maddeleri bir fitilin üzerine dökerek oluşturdukları ve günümüzde de kullandıkları aydınlatma aracı aşağıdakilerden hangisidir? Duran cisimleri hareket ettirebilen, hareket eden cisimleri durdurabilen, cisimlerin hareketini hızlandırabilen ya da yavaşlatabilen, cisimlerde şekil veya hareket yönünün değişmesine neden olabilen etkiye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? Bu dönemde tarım yapılmış ve hayvanlar evcilleştirilmiştir. Böylece insanın yaşam biçimindeki en köklü de-ğişiklik gerçekleşmiştir. Ekilen tohumların yetişmesini ve üreyen hayvanların büyümesini beklemek bir yere yerleşmeyi zorunlu hale getirmiştir. Böylece göçebelik sona ermiştir. Kerpiç evler yapılmış, köyler kurulmuş ve nüfus artmıştır.Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir? I. KuyumculukII. Porselen yapımıIII. Ebru çalışmalarıYukarıdaki alanların hangilerinde özkütleden yararlanılır? 1699 yılında Karlofça Antlaşmasının imzalanmasına aracılık yapan devletler aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi küçük ünlü uyumuna aykırıdır. Belli bir sanat anlayışında, belli değer ölçülerinde birleşmeyi değil, bireysel özgürlüğü ve bunun sonucu olarak da çeşitliliği savundular. Her biri yalnız kendi duyuşuna, kendi beğenisine göre bir güzellik yaratma çabasındaydılar.Yukarıda sözü edilen dönem ve sanat anlayışları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Doktorlar hastaların iyileşmeleri için gerekli ilaçları ............. yazarlar. Yukarıdaki ifadede noktalı aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gelmesi uygundur? Soluk borusu ile yemek borusu yan yanadır. Yutulan yiyeceklerin soluk borusuna değil de yemek borusuna gönderilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar? Uçuyor rüzgar gibi altımdaki küheylan Ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil Bu dizedeki altı çizili eylemin kipi ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir? Bizlere vermiş olduğu bütün nimetler için Yüce Allaha (c.c.) teşekkür etmek anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü farklı türdedir? Aşağıdakilerin hangisinin miktarını ifade ederken faklı bir ifade kullanırız? Hangi cümle olumsuzdur? Hz. Muhammedin doğduğu toplumda çocukları süt anneye verme uygulaması vardı. Hz. Muhammedin annesi onu emzirmek için kısa bir süreliğine.................. adlı Süt anneye daha sonra............ adlı Süt anneye vermiştir.Boşluğa sırasıyla aşağıda verilen isimlerden hangi­leri yerleştirilmelidir? Cahiliye dönemine ait aşağıdaki davranışlardan hangisi İslam dinine ters düşmemektedir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Anonim şiir; yapı, tema, dil ve anlatım, zihniyet açısından aşağıdaki dönemlerden hangisinin devamıdır? "Akıl yaşta değil, baştadır." atasözünün anlamı nedir? Aşağıdakilerden hangisi islam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi küçükten büyüğe doğru yapılmıştır? Bill : How should we cook the vegetables?Nancy : You - - - - . Hangisi geleneksel örgütlerin özelliklerinden değildir? Taşıtlara biniş ve inişlerde uyulması gereken kurallardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Gökhanın yaşının 2 katının 5 fazlası annesinin yaşına eşittir.Gökhan ile annesinin yaşlarının toplamı 71 olduğuna göre Gökhan annesinden kaç yaş küçüktür? Onlar basamağında 5, birler basamağında 7, onda birler basamağında 2 olan bir sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç tarihinde, nerede açılmıştır? 20. yüzyıl başlarında devletin kurtuluşunu meşruti bir yönetimde arayan Osmanlı aydınları özellikle Selanik şehrinde örgütlenmişlerdir.Bu durumda Selanik şehrinin,I. Batı ile yakın ilişki içinde olması II. Eğitim ve kültür bakımından gelişmiş olmasıIII. Halkının çoğunluğunu gayrimüslimlerin oluşturmasıözelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi ‘‘ilahinin diğer isimlerinden biri değildir? TBMMnin siyasi gücünü tanıyan ilk itilaf devleti hangisidir? Bir ay içinde aşağıdakilerden hangisi değişmez? 1. Ülkemizin coğrafi bölgeleri2. İnsan vücudunun yapısı3. Demokratik hak ve sorumluluklarımızYukarıda verilen ifadelerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha fazla ilgilendirir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir