Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki dizelerden hangisi şiir dilinin doğal dilden farklı olduğuna örnek gösterilemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki dizelerden hangisi şiir dilinin doğal dilden farklı olduğuna örnek gösterilemez? sorunun cevabı "Mal hırsını gönülden çıkar
Giyim ve karın tokluğuyla iktifa et"
dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Çevresi 32 m olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenarı kaç metredir? INTERNET için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   165 sayfalık çalışma kitabının 44 sayfasını bitiren Ali' nin yapması gereken tahmini kaç sayfası kalmıştır? Fizik Bilimi ile ilgili:I  Madde, enerji ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceler.II. Kuvvet, ışık, elektrik, uzay fizik biliminin ilgilendiği konulardan bazılarıdır.III. Fiziğin diğer bilim dalları ile etkileşimi sonucunda biyofizik, jeofizik ve fizikokimya gibi yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır.yargılarından hangileri doğrudur? 12,15,18,…. Sayı örüntüsü ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? r. Mekke’de Hz. İbrahim’in (a.s.) yolundan giderek putlara tapmayan insanlara ………….. denirdi. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? You change money in a ........................... Milli Mücadele hangi olay ile başlamıştır? “Başkalarını kimi zaman ne yapmak gerektiğini, kimi zaman da ne yapmamak gerektiğini öğrenmek için izleriz.”                Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?  I. Hücre yüzey alanının, hücre hacmi için yetersiz kalmasıII. Hücre metabolizma hızının artmasıIII. Hücre sitoplazmasının dış etmenlerle eksilmesiIV. Zar üzerinden gerçekleşen madde alış-verişinin ihtiyacı karşılayamamasıYukarıda verilen olaylardan hangileri hücrenin bölünmesine neden olur? 20+10 =………..işleminin sonucu nedir?