S:1

I. Barutun keşfi
II. Camın bulunması
III. Plastiğin bulunması
IV. Damıtma işleminin bulunması

verilen ifadelerden hangileri simyacıların kimya bilimine katkılarındandır?

I. Barutun keşfiII. Camın bulunmasıIII. Plastiğin bulunmasıIV. Damıtma işleminin bulunmasıverilen ifadelerden hangileri simyacıların kimya bilimine katkılarındandır? sorunun cevabı "I, II ve IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? Bakanlık hizmet birimleri,taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak hangi birimin görevidir?  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) örnek davranışlarından biri olamaz? Bir çıkarma işleminde eksilen 596, çıkan 139 ise, fark kaçtır? İslam dini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır Bir gün Peygamberimiz ashabıyla birlikte otururken bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler, geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. Peygamberimiz: “ Olsun, o da bir insan değil mi? ” diyerek cevap verir.Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? Emel bahçede arkadaşları ile yakar top oynuyordu. Oynarken top birden yola çıktı. Emel, topun arkasından yo- la fırladı. O sırada, hızla gelen araba az kalsın Emel’e çarpacaktı. Emel çok korktu. Bir daha yola bakmadan yola çıkmamaya karar verdi. Emel neden çok korkmuş?  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, varlığın sayısını belirten sözcük vardır? Toplumsal yaşamı düzenleyen yazılı olmayan unsurlar nedir? Karşıdan karşıya geçişlerde hangisini yapmak yanlış olur?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tiyatro ile ilgili bir terim değildir? Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı 4a2b sayısı 4 ile tam bölünebilmektedir.Bu sayının 3 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre a’nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Kur’an ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize getirilmiştir? “ Kolay” sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış amacıdır? Bunu yapmayı kimden öğrendin ? Bu cümlede kaç tane zamir vardır ? What color is the bee ? Paris, 27 Temmuz 1959 Kutsiciğim,Bugün İstanbul’dan çıkalı tam bir ay oldu. Böyle on bir ay daha bitti mi elveda hürriyete, elveda Paris’e. Bana “Bu bir aydır ne yaptın?” diye sorma. Sadece Paris’teydim. Ara sıra okula gittim, geldim; okudum, yazı yazmaya çalıştım.Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hak ve özgürlüklerimiz ihlal  edildiğinde aşağıdakilerden hangisini           hissederiz? İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman kabul edilmiştir? “Kendi” sözcüğü hangi cümlede ,üçüncü tekil kişi yerine kullanılmıştır?           a. Karayosunub. Çiyanc. Böcekçil bitkid. Mantare. Karıncaf. Ökse otuVerilen canlılardan hangileri sadece ototrof beslenir? Kelimelerden hangisi farklı bir ekle türetilmiştir? I ………. a lot of friendly people when I visited Egypt.  Anayasa Mahkemesi kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ekim, çiçeklerini sulamak için haftada 3 sürahi su kullanıyor. Bir sürahi 7 litre su almaktadır. Çiçekleri sulamak için Ekim, 4 haftada kaç litre su kullanır? 8 yaşındaki Bülent, aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsa aile içi yardımlaşmaya katkıda bulunmuş olmaz? Milli Mücadelenin kazanılmasında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir? Türkiye, 1954 yılına kadar Osmanlı’nın hangi devlete olan dış borcunu ödemiştir? Sesin nerde kaldı, her günkü sesinUnutulmuş güzel şarkılar içinBu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi olmadan cümle yapılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Moğol İmparatorluğu’nun zayıflamasıyla merkezden ayrılarak kurulan devletlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir piramittin tabanı dışındaki yüzeylerden biri olabilir? Burun sağlığımız için hangisini yapmalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan ve eylemden etkilenen aynı varlıktır?  İsrailoğulları en güçlü dönemlerini aşağıdaki peygamberlerden hangisinin zamanında yaşamışlardır? Toplumu ilgilendiren konuları yine onun dilini kullanarak eserlerinde işleyen sanatçı - - - -.Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa farklıbir anlam kazanır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir