S:1

İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. (Necm suresi, 39. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin verdiği mesaja uygun düşmemektedir?

İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. (Necm suresi, 39. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin verdiği mesaja uygun düşmemektedir? sorunun cevabı "Komşuda pişer bize de düşer." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır.   Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Namazın aşağıdaki şartlarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Polenlerin dişicik tepesine yapışması  olayına ne ad verilir? “Allahtan başka tanrı yoktur. Hz. Muhammed,  onun peygamberidir.”  Cümlesinin karşılığı olarak; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  Zeka yaşı 40 olan bir kişinin zeka bölümü (IQ) 100 ise bu kişinin gerçek yaşı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir akşam yemeğinde bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önlemeye yönelik olamaz? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yardımlaşma ile ilgili değildir? “Avukata söyle nafile beklemesin .”aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ile aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır?   İkinci Öğretmen lakabıyla anılan Müslüman ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? RNA molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İnsanda dişi üreme sisteminde hipofiz hormonları ve eşey hormonları birbirini pozitif ve negatif geri bildirimle etkilemektedir. Bu karşılıklı etkileşime “feed-back” mekanizması denir.Buna göre dişi bir bireyin üreme sisteminin kontrolünde aşağıda verilen hormon çiftlerinin hangisi arasında feed-back mekanizması görülür? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi aralarındaki anlam ilişkisine göre farklıdır? Sosyoloji’nin ilkelerini belirleyen E. Durkheim’e göre toplumsal olgu ancak başka bir toplumsal olgu ile açıklanabilir.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu ilkeye ters düşmektedir? Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantığı klasik mantıktan farklı kılan bir özelliktir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?  “Hüseyin’ i buralarda gören oldu mu ( )”Cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?  Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere......... denir.Öğretmenin boş bıraktığı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Onur : I get stressed when I speakEnglish because I’m not good at it. What can I do?Teacher : Good question, Onur. Don’t............ . Try to learn from them. Kışı, gündüzleri kısacık olduğu için sevmem.Sabahleyin bir türlü doğmak bilmeyen güneş erkendençekip gider. Hele şimdi saat dördü biraz geçtimi, ortalık kararıveriyor. Ne anladım ben ondan?Penceremden bakıyorum, tertemiz bir hava... Birçekicilik vardır Ankara’nın ışığında. İstanbul’unkigibi öyle baygın değildir, yarı sevdalı yarı hüzünlühülyalar kurmaya sürüklemez insanı, çıkıp gezmeye çağırır.Bu metin aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir? 1.Derdini söylemeyen derman bulamaz.        2.İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir.3.Ağlarsa anam ağlar, başkası yalan ağlar.    4.Ağlamayan çocuğa meme vermezler.Yukarıdaki atasözlerinden hangileri yakın anlamlıdır? ABD’de 24 Ekim 1929’da New York borsasının çökmesine ne ad verilmiştir?  Aşağıdaki hammaddesi ve ürünü verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Bilgisayarın her türlü elektronik aksamına ne denir? Aşağıda verilen kesirlerden hangisi en küçüktür?  I- Hamurun mayalanması II- Yemekleri ekşitirler                                                                                                III- Sütü yoğurda ve peynire çevirirler                                                  IV- Meyveleri çürütürlerYukarıdakilerden hangileri mikroskobik canlıların  faydalarındandır?  • Milletleri derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatır.• Çoğunlukla manzumdur.• Olağanüstü güçlere sahip, insanüstü özellikler gösteren kahramanları vardır.• Kahramanları genellikle tip özelliği gösterir.Yukarıda özellikleri verilen edebîtür aşağıdakilerden hangisidir? Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? 6 onluk, 2 birlikten oluşan sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi enerji tasarrufuna göre bir davranış değildir? My new computer is different - - - - the old one. This is better. “Nasıl sevindim bilemezsin, çünkü .......................”  boşluğu  hangisi ile tamamlarsak yanlış olur? Hücre zarının yapısında, hücrelerin birbirini ve kimyasalları tanımasını sağlayan glikoprotein ve glikolipit gibi moleküller vardır.Buna göre bu moleküller ile ilgili;I. Zar yapısında miktarı ve dağılımı farklıdır.II. Hücre zarının özgüllüğü sağlanır.III. Mikroorganizmaların tanınmasını sağlar.verilenlerden hangileri doğrudur? “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şura suresi, 30. ayet)Bu ayette insan ile ilgili olarak vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (sav.)’in Hz. Hatice’den olmayan çocuğu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çevrelerinin uzunluklarını bulunuz?a = 8 cm  b = 9 cm  c = 14 cm Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir