S:1

Günümüzde psikolojide pek çok alt dal vardır. Bu alt dalların bazıları temel bilim, diğerleri ise uygulamalı bilimdir. Temel bilim dallarında amaç doğanın düzenini
keşfetmek, bu düzeni anlamak ve açıklamak, ilke ve yasaları bulmak, kuramlar oluşturmaktır. Bilim insanı yaptığı araştırmaların sonucunun neye yarayacağıyla
ilgilenmez. Uygulamalı bilim, yararlılığı ön planda tutar. Bu bilimsel yaklaşımda amaç elde edilmiş olan bilgileri, teknikleri, yasa, ilke ve kuramları toplumun yararına kullanmak, sorunları çözmek ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Bu açıklamaya dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz?

Günümüzde psikolojide pek çok alt dal vardır. Bu alt dalların bazıları temel bilim, diğerleri ise uygulamalı bilimdir. Temel bilim dallarında amaç doğanın düzeninikeşfetmek, bu düzeni anlamak ve açıklamak, ilke ve yasaları bulmak, kuramlar oluşturmaktır. Bilim insanı yaptığı araştırmaların sonucunun neye yarayacağıylailgilenmez. Uygulamalı bilim, yararlılığı ön planda tutar. Bu bilimsel yaklaşımda amaç elde edilmiş olan bilgileri, teknikleri, yasa, ilke ve kuramları toplumun yararına kullanmak, sorunları çözmek ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır.Bu açıklamaya dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılamaz? sorunun cevabı "Uygulamalı bilim, temel bilimden bağımsız olarak yürütülür." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aylin, sınıfta etkinlik olarak KES-YAPIŞTIR yapacaklarını ingilizce söylemiştir.Buna göre Aylin ne demiştir?  Tomorrow - - - - a hard day for you. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 1950’li yıllara kadar Çin hükümeti nüfusu askeri güç olarak gördüğü için nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar uyguluyordu.1953 yılı nüfus sayımlarındanüfusu 583 milyon olarak açıklanınca nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulamaya başladı. Bunun için ilk önce şehirlerde doğum kontrol çalışmaları başlatmış ancak etkili olmamıştır. Nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıkınca 1979’da aile başına tek çocuk sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir.Çin Hükümetinin bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? İnce kenarlı bir mercekte sonsuzdaki bir cismin görüntüsüyle ilgili;I. Odakta olur.II. Gerçektir.III. Noktasaldır.Yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur? Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden Birçok seneler geçti dönen yok seferindenBu dizelerde belirgin olan edebîsanat aşağıdakilerden hangisidir? Cahiliye dönemi Arabistan yarımadasında aşağıdaki dinlerden hangisinin mensubunun olduğu söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? '' Station '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımlardan biri değildir? Çeşitli araçlarla insanların birbirlerinden haber alıp vermelerine ne denir? The car - - - - he drives is very old. Kürşad ayaklanması aşağıdaki Türk Devletleri’nden hangisinin bağımsızlığını kazanmasını sağlamıştır?  Muavvizeteyn yani “İki koruyucu” olarak da isimlendirilen sureler hangileridir? 2 kilogram 650 gramdan kaç gr fazladır? Hititlerin başkenti neresidir? 8x ‒ 6y + 9 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır?  “Çalışkan öğrencinin başarısını herkes konuşuyordu.” cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa görü Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan kontrol sistemi  ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri, ifade eder yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir? Kadınlar da cirit atma dünya rekorunu Çek atlet 2008 de Almanya’da kırmıştır. Şuan ki dünya rekoru olan 72,28m’yi  kırmak isteyen biri en az kaç cm’lik bir atış yapmalıdır? Bir futbol takımı sezon boyunca 86 gol atıp 37 gol yiyor.Bu takımın attığı gol sayısı yediğinden kaç fazladır? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? Aşağıdaki sindirim sistemi organlarından hangisinde sindirim olayı gerçekleşmez? Rüzgârların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir? 1. Dokulara oksijenin ulaşmasını engeller.2. Kas gelişimini ve kasların yenilenmesini azaltır.3. Uyku düzenini bozar.4. Burunda koku alma duyusu azalır.Yukarıdaki belirtiler aşağıdaki hangi zararlı alışkanlık ile ilgilidir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi yüzdürme yöntemi ile ayrılabilir?  Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki kelime çeşitlerinden hangisi yoktur?   Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 42 603 < 348 410 < 326 300 < 186 240 < 960 007Yukarıdaki sıralamada hangi iki doğal sayının yerleri değiştirildiğinde sıralama doğru hale gelir? • “... İnsanlardan kimi var ki bilgisi, yol göstereni ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır durur.”(Lokman suresi, 20. ayet)•     “... Onların içinde bir de ümmiler var ki Kitab’ı bilmezler, bütün bildikleri birtakım kuruntular- dır. Onlar sadece zanda bulunurlar.”(Bakara suresi, 78. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleş- tirilen davranışlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi Maturidi mezhebine ait bir görüştür? Mary     : How can I make a cake?Lary     : - - - -, crack two eggs into a bowl. ThenMary     : Hey, wait a minute. I’ll write the - - - - Dini bayramlarımızda aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının nedenlerinden biri değildir? Coffee - - - - in Brazil. Teknolojik ürünler kullanım alanlarına göre sınıflandırılırlar.Buna göre otomobil, tren, gemi, uçak gibi teknolojik ürünlerin kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir? Maddenin kristal yapısını inceleyen fiziğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin aşamalarından değildir?  Hangi cümlede “dokunmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir