S:1

J. Lockea göre; çocuk, tatlının acı olmadığını çelişmezlik ilkesinin zihnindeki varlığından değil, tecrübe ederek öğrenir. Mantığın temelinde yer alan bu genel geçer ilkeler doğuştan var olsaydı, çocuk tecrübe etmeden önce bu ayrımı yapabilirdi.
Lockeun bu görüşünden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

J. Lockea göre; çocuk, tatlının acı olmadığını çelişmezlik ilkesinin zihnindeki varlığından değil, tecrübe ederek öğrenir. Mantığın temelinde yer alan bu genel geçer ilkeler doğuştan var olsaydı, çocuk tecrübe etmeden önce bu ayrımı yapabilirdi.Lockeun bu görüşünden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? sorunun cevabı "Bilgilerimiz yaşantılar sonucu öğrenilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923 günü aşağıdaki görevlerden hangisine  seçilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?  “Bu gece hava çok soğuktu.” Cümlesinde altı çizili sözcüklerin karşıt anlamlıları aşağıdakilerden hangisidir?   Normal zekâ düzeyinde zekâ bölümü, aşağıda verilen rakam çiftlerinden hangisi arasında değişiklik gösterir? Yazları sıcak ve kurak geçer.Kışları ılık ve yağışlıdır.Bitki örtüsü makidir.​Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? 4x + 10 = 2x + 36 olduğuna göre x kaçtır? Dedem 232 liraya mutfak robotu, 715 liraya televizyon aldı. Harcadığı paranın en yakın onluğa yuvarlanmış hali nedir? Aşağıdakilerden hangisi cap-look tuşununun görevidir? Aşağıdaki eylemlerin hangisi iş(kılış) eylemidir? Aşere-i Mübeşşere kime denir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? ........... is the day after Saturday. I go to beach ......... that days and .......10.00 a.m. in summer Hangi ilimizde “Karadeniz iklimi” görülmez? 3540 sayısı ile 1280 sayısının toplama işleminin gerçek sonucu ile tahmini sonucu arasındaki fark kaçtır?  Gürültülü ortamlar insanlarda…………………..neden olur.”Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile TAMAMLANAMAZ? Kur’an kaç yılında, hangi ayda, hangi gecede indirilmeye başlanmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni akımının sanatçıları arasında sayılamaz? Doğu edebiyatını çok iyi öğrenmiştir. Hem klasik tarzda hem  de yeni anlayışla şiirler yazmakla birlikte eskiye daha çok bağlı kalmıştır. Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinde Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’e karşı edebî düşüncelerini savunmuştur. Sanatçının “Ateşpare, Şerare, Füruzan, Demdeme” adlı şiir kitapları vardır.Bu parçada tanıtılan Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Güvenli geçişin olmadığı yerlerde karşıya geçerken aşağıdaki geçiş kurallarını hangi sıra ile uygulamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi bir soru cümlesidir?  Aşağıdakilerden hangisi  hem hece hem kelime değildir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir? Aşağıdaki verilen sıvılardan hangisinin ölçüsü 2 L olabilir?  “Kitap okuduğumu görünce çok şaşırdı.” cümlesinin özellikleri ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?   Otuz yaşında, dinç, levent, kuvvetli bir kahramanken                       I        II         III       IVMalta korsanlarının eline düşmüştü.                VYukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?  I-Ulukale Köyü II-Çemişgezek Belediyesi III-Elazığ İl Özel İdaresi IV-Akçapınar Nahiyesi V-Keban İlçesiYukarıdaki seçeneklerin hangileri Yerel Yönetimdir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre ilçelerdeki belde belediye başkanları hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi İkta Sistemi’ni ilk kez uygulayan İslam halifesidir? Her gün 3 TL harcayan Umut 2 haftada kaç lira harcamıştır? Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? Hangisi katı maddelerin özelliği değildir? 6 - 5 + 4 + 3 - 2 + 1 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Günümüz Japonya’sında izlenen nüfus politikasının temel yapısı aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ürünlerinin verebileceği zararlardan biri değildir ? Aşağıdakilerden hangisi beşerî unsurdur? ABD’de 14 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kendisine bir daha konuşamayacağı söylenen Amerikalı Brian Wilsan konuşma yetisine 2 papağanı sayesinde yeniden kavuşmasının ardından hayatının geri kalanını kuşlarla geçirmeye karar verdi.Bu haber metniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki kelimelerin hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? Ulaşım türünü seçerken hangisine dikkat edilmez?  Aşağıdakilerden hangisi Milletimizi bir arada tutan ortak değerlerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir