Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Maddenin kristal yapısını inceleyen fiziğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Maddenin kristal yapısını inceleyen fiziğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Katıhâl Fiziği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? İlk terimi - 6 ve ortak farkı 2 olan aritmetik dizinin 7. terimi kaçtır? I.Arkadaşımın kalemini izin isteyerek alırım.II.Bana yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkür ederim.III. Öğretmenimle  izin isteyerek konuşurum.Yukarıdaki davranışlardan hangileri doğrudur ?  Hz. Muhammed (s.a.v) İslam’a davet amacıyla kimi topluluklara ve yabancı devlet başkanlarına elçiler ve mektuplar göndererek onları İslam’a davet etmiştir.Peygamberimizin bu davranışı onun hangi yönüyle ilgilidir? Aşağıdakilerden  hangisi  hak  ihlali  yaşadığımızda  yardım  alabileceğimiz kurumlardan değildir? I. İnsanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılık yaparak sağlarlardı.II. Tarımsal üretim yapılmış ve hayvanlar evcilleştirilmiştir.III. Göçebelik sona ermiş ve kerpiçten evler yapılmıştır.Yukarıda verilenlerden hangileri Paleolitik Çağda yaşanan olaylardan biridir?  Kişinin, özgür iradesiyle yaptıklarını kadere bağlaması doğru değildir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı anlama gelir Aşağıdakilerden hangisi konferansçının konferans sırasında dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? (I) Değişik mekânlardan, iklimlerden, değişik değer yargılarına sahip gençlerle birlikte oluyordum. (II) Okuma bende büyük bir tutku olarak başladı ve sürdü. (III) Öyle bir tutku ki yapılacak işleri unutuyor, duygularımı yaşamın akışından soyutluyordum. (IV) Bu tutku aşağı yukarı on sekiz yaşıma kadar sürdü. (V) O yaşlarda bu hastalıklardan kurtuldum.Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? •   Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.•   Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.•   Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır? Tatlı dillim, güler yüzlüm Ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen?Bu dizelerdeki altı çizili kelime cümlenin hangi ögesidir? Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı?