S:1

Avrupalı devletler Osmanlı Devletine verdikleri borçlarını geri alabilmek için devletin önemli gelirlerine el koydular. Bu durum Osmanlı Devletinin ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini gösterir.
Avrupalı Devletlerin borçlarını geri alabilmek için kurmuş oldukları kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir?

Avrupalı devletler Osmanlı Devletine verdikleri borçlarını geri alabilmek için devletin önemli gelirlerine el koydular. Bu durum Osmanlı Devletinin ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini gösterir.Avrupalı Devletlerin borçlarını geri alabilmek için kurmuş oldukları kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Düyunuumumiye İdaresi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yazılı bir kural değildir? Ergenlik döneminde olan oğlunun içine kapanık ve ailesi ile sürekli tartışma halinde olduğunu fark eden baba bir uzmandan görüş almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi uzmanın görüşü olamaz? Öldükten sonra insanın bütün yaptıklarının tartıldığı ilahi teraziye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi trafikle ilgili mesleklerden değildir? Allahın en güzel (99 isim) isimlerine ne denir? Okulda bulunan 1234 öğrencinin 689u kız öğrenci ise bu okulda kaç tane erkek öğrenci vardır? Ali: Allahın (c.c.) güzel isimleriyle dua etmeliyiz.Erdem: Temiz ve güzel olan şeylerden istemeliyiz.Dilek: Sadece kendimiz için dua etmeliyiz.İbrahim: Gönülden ve gizlice dua etmeliyiz.Öğretmen sınıfa Nasıl dua etmeliyiz? sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir? Saat 15:25 iken saatin 16:00 olmasına kaç dakika vardır? "33" sayısının onlar basamağındaki sayının, sayı değerini 2 artırırsak yeni sayı kaç olur? Bir kolide bulunan 20 yumurtanın 8 tanesi kırılmıştır.Buna göre yumurtaların % kaçı kırılmıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? • Saraylar• Tapınaklar• HeykellerVerilenler, aşağıdaki ortak miras alanlarından hangisiyle ilgilidir? Aşağıdakilerin hangisinde eylemin ortaklaşa yapıldığı anlatılmaktadır? I. Doğal gazın yanmasıII. Patatesin kızarmasıIII. Peynirin küflenmesiIV. Şekerin suda çözünmesiYukarıdaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme olur? M. Kemalin I. Dünya Savaşındaki en son görevi, aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede de bağlacı yoktur? Anayasamızın 28. maddesindeki ‘basın hürdür sansür edilemez ifadesinin anayasamızda yer alması- nın amacı aşağıdakilerden hangisidir? 1996 yılı, UNESCO tarafından ‘‘Dünya Kahkaha Yılı ilan edildi. ‘‘Dünya Kahkaha Yılının kahramanı ise Nasrettin Hocaydı. Nasrettin Hocanın namı ülke sınır- larını aşmış, bütün dünyaya yayılmış olmasına rağmen Türk çocuk kitaplarında kendisine yeterince yer ayrılmadığını söyleyebiliriz. Nasrettin Hoca fıkralarının ‘‘100 Temel Eser kapsamına dâhil edilmiş olması, Nasrettin Hoca fıkralarından oluşan kitapların basılması, üniversitelerin onunla ilgili çalışmalar yapması Nasrettin Hocaya vefa anlamında yeterli değildir.Bu parçadan Nasrettin Hocayla ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Birler basamağı 2 olan üç basamaklı en küçük sayı kaçtır? Aşağıda verilen sayılardan hangisi tek sayıdır? Buluş (icat) yapan kişilere ne denir ? göre sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine karşılaştırma anlamı katmamıştır? Aşağıdaki maddelerin hangisi yalıtkandır? Varlık ve madde konusu ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi kelamcılara aittir? Aşağıdakilerden hangisi derinin görevlerinden biri değildir? 1- masal 2- anlattı 3- dedem 4- bize Yukarıdaki sözcüklerinden kurallı ve düzgün bir cümle oluşturursak sıralama nasıl olur? Kemiklerin birbirlerine bağlandığı yerlere ne denir? Bir noktadan ............. doğru geçer.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere noktalı virgül ( ; ) getirilmelidir? 13. yüzyıl tasavvuf şairlerinden olan sanatçının Türkçe yazılmış herhangi bir eseri yoktur. Buna karşın şair Her ne kadar Farsça söylüyorsam da aslım Türktür. anlamına gelen Farsça bir dize ile aslının Türk oldu- ğunu belirtmiştir. Sanatçı, Allaha akıl ve kıyasla değil gönül ve aşk yoluyla varılacağını savunur ve aşkı yüceltir. Divan-ı Kebir ve Mesnevi sanatçının belli başlı eserleridir.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 50 lira ile markete giden İbrahim kilogramı 2,75 lira olan patatesten 7 kg ve kilogramı 1,35 lira olan undan 10 kg almıştır. İbrahim para üstü olarak kaç lira alır? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "huzursuz, tedirgin etmek" anlamı vardır? En büyük dar açı kaç derecedir? Bir doğal sayının yanına iki sıfır yazarsak o sayıyı kaç ile çarpmış oluruz? Kuran-ı Kerimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Bil ki ben hem uyurum hem namaz kılarım; oruç da tutarım, evlenirim de. Ey Osman, Allahtan kork, zira ailenin senin üzerinde hakkı var, Misafirin senin üzerinde hakkı var, Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Öyle ise bazen oruç tut, bazen ye. Namaz da kıl, uykunu da al!Peygamberimiz bu sözleri Osman bin Mazuna söylerken hangisini gözetmiştir? Doğduğumuzda yaklaşık 3 kg. iken,10 yaşında 30-35 kg. 15 yaşında ise 40-45 kg oluruz. Görüldüğü gibi dünyaya geldiğimiz gibi kalmaz büyürüz.Büyümemize neden olan asıl faktör aşağıdakilerden hangisidir? Milli Mücadelenin amacının, yönteminin belirlendiği ve Mustafa Kemal'in yayımladığı yazı hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir