S:1

Mustafa Kemalin doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Mustafa Kemalin doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Osmanlı Devleti’nin Hristiyan nüfusunun en yoğun olduğu şehridir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
27 + 12 : 4 - 21 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İslam kültüründe akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı, ……………. kavramıyla ifade edilir.Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? • Üzerinde insan ve diğer canlılar yaşar.• Kaya ve topraktan oluşur.• Ateş küreyi dıştan sarar.Özellikleri verilen Dünya katmanı aşağıdakilerden hangisidir?  Kullanıcıların belirli bir konuda fikir alışverişinde bulunduğu çeşitli paylaşımlar yaptığı tartışma alanına ne denir?  Bir uçak şirketinin, yolcuların kendilerini tercih etmesi için bilet fiyatlarında öğrenci, öğretmen ve yaşlı indirimi yapması toplumsal etkileşim tiplerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir? Devletin vatandaşlara karşı görevlerini yerine getirebilmesi; okul, hastane, yol, baraj yapabilmesi için kaynağa (paraya) ihtiyacı vardır. Bu kaynak halktan toplanan vergilerdir.Vergi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel düşünce dile getirilmiştir? Kur’an’da, “Kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder, hâlini düzeltirse, şüphesiz ki Allah, onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah, çok bağışlayan ve merhamet edendir.” buyrulur. Ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? “……………….dinin gerekli gördüğü, aklın güzel bulduğu söz ve davranışlar olan, insanı iyiliğe yönelten, uyulması gereken görgü kuralları ve izlenmesi gerek esaslardır.” aşağıdakilerdern hangisi gelirse doğru olur? 384 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda oluşan sayı kaçtır? Mutlak değeri 5 ten küçük olan kaç tane tam sayı vardır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır.  Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki uygulamalarından hangisi toplumsal barışı sağlamaya yöneliktir? Hangi seçenekteki sözcüklerle anlamlı bir cümle yapılabilir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretimin amaç ve görevlerinden değildir? Aşağıdakilerin hangisinde fiilin nesnesine göre çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Alkol-su karışımını ayırmak için kullanılan en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder?  (1) Zaman çok hızlı ilerliyordu. (2) Sahneyi ve dekoru düzenleyen görevlilere gözü çarptı. (3) Beklediği an gelmişti, çok heyecanlıydı. (4) Büyük bir sabırsızlıkla oğlunu izlemeyi bekliyordu.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?  Aşağıda verilen madenlerden hangisi Dünya’da en çok ülkemizde çıkarılan madendir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Alevi - Bektaşi düşüncesinde “dua” anlamını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi okul çalışanıdır? “Bazısı, bazıları, biri, birileri, kimi, hepsi, herkes” zamirlerinin çeşidi hangisidir? 85' den başlayarak geriye doğru beşerli sayarken 5. söyleyeceğimiz sayı kaçtır? 1) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,2) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,3) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak4) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre maaş kesim cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumlukları arasında yer almaz? Aşağidakilerden hangisi, Sanayi İnkilabıyla birlikte gerçekleşen gelişmelerden değildir?  İktidarın kaynağı sorununu ele alarak üç otorite türü olduğunu öne süren Max Weber, "liderin sahip olduğuna inanılan olağanüstü niteliklerinden doğar" dediği otorite türünü hangisiyle adlandırmıştır? Arda manavdan yarım kilosu 75 Kr olan biberden 4 kg,kilosu 3 TL 25 Kr olan muzdan 2 kg alıyor.Manava kaç lira ödemesi gerekir? Erkek çocuklarda hemofili hastalığının, kız çocuklarına oranla daha fazla görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İlk ayetler indiğinde Hz. Muhammed kaç yaşındaydı?  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili hata yapılmıştır? Kadir, bir bardağı buz ile dolduruyor. Bir süre sonra bardağın içinde sadece su olduğunu görüyor.Bu durum nasıl gerçekleşmiştir? Amasya Genelgesi’nde aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir  I- Plastik araba          -  MıknatısII -Demir araba          -  MıknatısIII -Alüminyum araba -  MıknatısPlastik, demir ve alüminyumdan yapılmış oyuncak arabalara eşit uzaklıkta mıknatıslar tutulunca hangileri hareket eder?  Oruç ibadetinin arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görev yerine getirdiği organlardan biri değildir?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir