Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Gazetenin Batılı devletlerdeki işlevi ve gücü Tanzimat Döneminde anlaşılmıştır. Gazetenin ticari bakımdan kitaba göre daha avantajlı olması ve pazarlanmasının daha kolay olması tercih edilmesini sağlamıştır. Toplumsal konulardan söz etmesi basılan kitaplarla ve oynanan oyunlarla ilgili bilgi vermesi, toplumu aydınlatma görevi üstlenmesi gazeteyi Tanzimat Döneminde ön plana çıkarmıştır.
Bu parçada neden söz edilmektedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Gazetenin Batılı devletlerdeki işlevi ve gücü Tanzimat Döneminde anlaşılmıştır. Gazetenin ticari bakımdan kitaba göre daha avantajlı olması ve pazarlanmasının daha kolay olması tercih edilmesini sağlamıştır. Toplumsal konulardan söz etmesi basılan kitaplarla ve oynanan oyunlarla ilgili bilgi vermesi, toplumu aydınlatma görevi üstlenmesi gazeteyi Tanzimat Döneminde ön plana çıkarmıştır.Bu parçada neden söz edilmektedir? sorunun cevabı "Tanzimat Dönemi’nde gazeteciliğe önem verilmesinin nedenlerinden" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Trafikteki yayalar, öncelikle aşağıdakilerden hangisine uymalıdırlar?   I. Basınç merkezleri arası uzaklıkII. Yerşekillerinin uzanış doğrultusuIII. Basınç farkıRüzgarın hızı üzerinde yukarıda verilenlerden hangileri etkilidir? Aşere-i Mübeşşere ne demektir? Allah’ın (c.c.) her şeyi yaratması..................... Boş bırakılan yere aşağıdaki sıfatlardan hangisi gelmelidir? 4 L içinde kaç tane 500 mL vardır? Aşağıda elektrikli araçlar ve bu araçların çalışmasını sağlayan elektrik kaynaklan eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? “ Atatürkçülük, insanlığın ortak değerlerini kapsayan bir düşünce sistemidir.” diyen bir kişi, Atatürkçü düşünce sisteminin hangi niteliğini vurgulamış olur? “Hac, Arafat’tır.’’ Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? Yönlendirmede rehberlik ve psikolojik danışma birimlerinin karar ve önerileri, öğrencinin ve velisinin kararının gerçekçi olması yönündeki seçenekleri gösterici ve öneri niteliğindedir.Bu açıklamaya göre, kararların sorumluluğunu aşağıdakilerden hangisi üstlenmek durumundadır? Ummut aldığı 1000 gr şekerin yarım kilogramını arkadaşlarına dağıttı. Uğur’un kaç gram şekeri kaldı? Aşağıdakilerden hangisi hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerle ilgili değildir? İyonyalılar'da ilk kez güneş tutulması hesaplanmış ve dünyanın yuvarlak olduğu ileri sürülmüştürAçıklamaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?