S:1

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? sorunun cevabı "Öğretici metinlerde ağırlıklı olarak olaylar ele alınır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi camide namaz kıldırmakla görevlidir? Tarihte güneş yılı esasına dayalı takvimi ilk bulan uygarlık hangisidir? Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde Hz. Hatice onu kime götürmüştür? Aşağıdakilerden hangisi günah davranışlara bir örnektir? Aşağıdaki kelime dizilerinden hangisi cümledir? Ege uygarlığı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Kolay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi farklıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şart-koşul söz konusudur? Bence ahlakın dayandığı temel düşünce şudur: Sana yapılmasını istemediğini sen de başkalarına yapma! Uygulanması kolaygözükür ama kolay değildir bu. Önce kendinizi karşınızdakinin yerine koyacaksınız, bencil olmayacaksınız. Onun da acılar duyabileceğini düşüneceksiniz. Bu kurala uyuyor musunuz? Cevabınız Evet! ise artık korkmayın, ahlaklı bir insansınız ve kimseye kötülük edemezsiniz.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir? Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919da Samsuna çıktığında ilk önce aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını istemiştir? 19 sayısının İngilizcesi nedir? Aşağıdakilerden hangisi acil durumda aranması gereken numaralardan değildir? I have lost my key. I cant - - - - it. Cumhuriyet tarihimizin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir? Usulüne uygun abdest alan bir kişinin, yüzünü yıkadıktan hemen sonra aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? I. Vücuttaki tüm kimyasal olayların düzenlenmesini sağlamakII. Korku, coşku, heyecan ve öfke anında metabolizmayı hızlandırmakIII. Bir güçlükle karşılaşıldığı zaman kandaki seviyesi artarak bireyi zor duruma hazırlamakYukarıdakilerden hangileri böbrek üstü bezi tarafından salgılanan adrenalin hormonunun faaliyetlerindendir? Aşağıdaki fiillerden hangisi, devam eden bir eylemi bildirmektedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli bir kelimedir? Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız.(.......) Kuran-ı Kerim 610 yılının Ramazan ayında indirilmeye başlandı.(.......) Peygamberimiz, Medinede doğmuştur.(.......) Tüm ilahi kitaplar değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.(.......) Kuran-ı Kerimin emirleri yalnızca Araplar için geçerliydi.(.......)Bismillahirrahmanirrahim in anlamı Esirgeyen, bağışlayan Allahın adıyla. demektir. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına ‘D, yanlış olanların başına ‘Y harfi koyunuz. ( ) İhtiyaçlar, isteklerden daha önemlidir.( ) Doğal kaynaklar hiç tükenmez, bu nedenle tasarrufa gerek yoktur.( ) Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz. ( ) Mustafa Kemal Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için Samsun a çıktı.( ) Teknoloji alanında buluş, icat yapanlara mucit denir. Aşağıdakilerden hangisi evdeki kaynakları bilinçli kullanmaya örnek değildir? . 1.içinden çıkamamak 2.içine kurt düşmek 3.içine ret etmek 4.içi içine sığmamak. Bu deyimlerin hangisinde kaygı- endişelenme söz konusudur? Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişmez? İslama göre zenginlik ölçüsüne ne denir? Yaserin 7 lirası vardır. 5 lira amcası verdi.Buna göre; Yaserin parasının yarısı kaç lira eder? Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda gerçekleşmiş bir yenilik değildir? Allahın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır... (Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir? Toms car is too small for him and his family, so he - - - - . I. BurkulmaII. Gazla zehirlenmeIII. Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kaymasıVerilenlerden hangileri boğulma sebeplerindendir? Karbondioksit + Su → Organik besin + ?Yukarıda verilen fotosentez tepkimesinde ? ile gösterilen bölüme hangisi gelmelidir? Aşağıdaki metinlerden hangisinde dil farklı bir işlevde kullanılır? Bilgi, öznenin nesneye yönelmesi sonucu ortaya çıkan bir üründür. Bilen nesneye yönelen, onu anlama ve açıklama çabası içine giren öznedir. Bilinen yani nesneyse özneyi çevreleyen her şeydir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır? Atasözleri; doğruluğu deneyimler sonucu kabul edilmiş, kim tarafından söylendiği belli olmayan ve halkın ortak malı olan sözlerdir. Hemen hemen her konuyla ilgili bir atasözümüz bulunur ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Atasözleri, günlük yaşantımızda bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken örnek olarak da sık sık kullanılır.Bu parçada atasözleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılardandır? 36 sayısının 38 fazlasının 16 eksiği olan sayı hangi sayıdır? 24 kilogram bulguru 3 torbaya koymak istiyoruz. Kaç torba gereklidir? Ayın Dolunay evresinden bir hafta sonra gözlenen evresi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir