S:1

Metinler; öğretici metinler, sanatsal metinler olarak iki grupta sınıflandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir?

Metinler; öğretici metinler, sanatsal metinler olarak iki grupta sınıflandırılır.Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir? sorunun cevabı "Metnin konusu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
''Hava durumu '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Everybody has a different plan for the future. Mine is being a teacher. Everybody wants to know why I want it. I know I wont earn a lot of money and become famaous. But it is a very rewarding job. I will have the chance to teach my students to distinguish right from wrong. I will change them and they will change the world. Do you understand why I want to be a teacher now?According to the passage, everybody has - - - - plans for the future. • Osmanlı Devletinin resmî mezhebidir.• Dinî konuların çözümünde başvurulacak kaynaklar; Kuran, sünnet, sahabe sözleri, icma ve kıyastır.• Örf ve adetler fıkhın ikinci kaynaklarındandır.Bazı özellikleri verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? I. Dünya Savaşından çekilen ilk devlet hangisidir? Kilogramı 13,84 lira olan zeytinden 1,5 kg ve kilogramı 12,50 lira olan peynirden 0,8 kg alan bir müşteri toplam kaç lira öder?  • En belirgin özelliği insanları sınıflara ayırmasıdır.• MÖ 1500 yıllarından itibaren ortaya çıkmıştır.• Geleneklere dayanır ve kurucusu yoktur.• Belli bir ibadet şekli yoktur.Bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisidir? 70+40= 110 3+6 = 9 110+9 = 119 Yukarıda zihinden yapılan toplama işleminin işlem basamakları verilmiştir. Bu işlem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kemiklerden hangisi çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır? Mustafa Kemal Ne Mutlu Türk üm Diyene! sözünü aşağıdakilerden hangisinde söylemiştir? My name is Sally. Im a student . My favourite lesson is - - - - . I am in technology club because I like - - - - very much. I love my school. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? sakal-sahan-sakat-sakız sözcükleri sözlük sırasına göre dizildiğinde baştan ikinci sırada hangisi yer alır? Abdullah b. Amr diyor ki: Peygamberimiz bir gün evimizde bulunduğu sırada annem bana: Gel sana bir şey vereceğim! diye çağırdı. Peygamberimiz, anneme: Çocuğa ne vermek istedin? diye sorunca annem: Hurma diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz: Eğer onu aldatıp bir şey vermeseydin, sana bir yalan günah yazılırdı. buyurdu. Bu metinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Para, altın, gümüş ve menkul değerler ile ticaret mallarından verilecek zekât miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru belirtilmiştir? Peygamberimiz(sas) bir adamla oturuyordu. Adamın yanına oğlu geldi. Adam oğlunu kucağına aldı, öptü. Kucağına oturttu. Sonra kızı geldi. Onu öpmeden önüne oturttu. Peygamberimiz(sas) bu durum karşısında adama ne söylemiştir? Rusya, Osmanlı yönetiminde bulunan Ortodoksların haklarını koruyabilme hakkını, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle elde etmiştir? İlk yerli roman yazarı kimdir? İl Özel İdaresi meclis üyeliğinin sona ermesi için özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya kaç birleşim gününe katılmayanların üyeliği sona erer? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟ara sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? 67 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Sokratese göre ahlaki eylemin kaynağı bilgidir. Bilgi bizi doğru eyleme, bilgisizlik ise yanlış eyleme götürür.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sokratesin görüşüne uygundur? Microsoft Excel ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Sağlıklı bir insanda solunum gazlarının taşınmasında görev alan alyuvarlar ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerini de kapsayıcı bir özelliğe sahiptir? Aşağıdakilerin hangisinde "kırmak" sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? 85.1012 Sayısı kaç basamaklı bir sayıdır. Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;I. Erkânıharbiye Vekâletinin kaldırılmasıII. Tevhiditedrisat Kanununun çıkarılmasıIII. Medeni Kanunun kabulüIV. 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesinin açılmasıinkılaplarından hangileri eğitimle ilgilidir? Doğum Yardımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin kısımlarından biri değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi geçmişte haberleşmede kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sönmek" sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanıl­mıştır? Ayrı ayrı kaplarda bulunan 2 kilogramlık, 450 gramlık ve 120 gramlık un büyük bir kapta toplanıyor. Buna göre büyük kapta kaç gram un bulunur? Litresini 140 kuruştan aldığı sütün yarım kilogramını 130 kuruşa satan sütçü 50 litre sütte kaç TL kar etmiştir? Hz. Muhammed (s.a.v.) doğum günün ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır? Hz. Peygamber çocukluğunda çobanlık yapmış, gençliğinde ise kervanlara katılarak ticaret yapmıştır.Bu durum Hz. Muhammedin (sav.) hangi yönüne örnek oluşturur? Mekkenin fethinden hemen sonra meydana gelen, Müslümanlarla Taif ve Hevazinli müşriklerin yaptığı savaşın adı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir