Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ruth :Dont misunderstand me, please. I have a question.
Carol :No problem. Go ahead.
Ruth :Dont you have a job? Whenever I see you, you are at home.
Carol :Of course, I have a job but it has - - - -.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ruth :Dont misunderstand me, please. I have a question.Carol :No problem. Go ahead.Ruth :Dont you have a job? Whenever I see you, you are at home.Carol :Of course, I have a job but it has - - - -. sorunun cevabı "flexible working hours" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi konferansçının konferans sırasında dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? Platon’a göre, maddi şeylerin bağımsız bir varlığı yoktur. Onlar ideal varlıklar evrenindeki mükemmel biçimlerin geçici birer yansımasıdır. Aristoteles ise; maddesiz biçimin ve biçimsiz maddenin olamayacağını ileri sürer. Ona göre her varlığın, aynı zamanda varoluş amacı, kendi mükemmel “öz” ünü yine kendi içinde taşımaktır.Buna göre Aristoteles’i Platon’dan ayıran temel nokta aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz Süleymanın Haberci kuşunun adıdır?  Hidayet kaynağı olan Kur’an-ı Kerimin indiği insanlığa rahmet olan Hz Muhammed’in yaşadığı döneme ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim belirtme hâl eki kullanılmıştır? Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinleşmiştir?  Devletin görevlerini; savunma güvenlik ve adalet hizmetlerinden ibaret sayan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış sözcük yoktur?        Betty  : - - - -?Maria  :It is Tim’s. Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘’ gözetmek , bakmak,korumak’’  anlamındadır? . Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin konuşmasında duyu organlarımızın görevleriyle ile ilgili yanlış bir anlatım vardır?   İslam’ı küçük yaşta kabul eden ilk çocuk sahabi kimdir?