S:1

• Akarsuların aşındırıp taşıyarak biriktirmesiyle oluşmuşlardır.
• Mineral madde oranı fazladır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?

• Akarsuların aşındırıp taşıyarak biriktirmesiyle oluşmuşlardır.• Mineral madde oranı fazladır.Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Alüvyal" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İslam dini yardımlaşmaya büyük önem verir. Yardımda bulunurken bazı konulara dikkat etmek gerekir. Yardımın, bir elin verdiğinden diğer elin haberi olmayacak şekilde yapılması önemlidir. Eskiden, maddi durumu iyi olanlar sadaka taşı olarak bilinen taşların üzerindeki oyuklara, ihtiyaç sahipleri için gönüllerinden koptuğu kadarıyla para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri kendilerine yetecek kadar parayı buradan alır ve geri kalanına da başkalarını düşünerek dokunmazlardı.Bu metinde, yardımlaşma ile ilgi asıl vurgulanmak istenen hangisidir? Hangi cümlede yazım hatası vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? Kilogramı 30 lira olan peynirden 2 kg 500 g aldım. Kaç para ödemeliyim? Dünya' nın günlük hareketi sonucunda meydana gelen olaylardan hangisi yanlıştır? The weather is - - - - cold to go out. Lets stay at home. Sarı saçlarına deli gönlümü Bağlamışım çözülmüyor Mihriban Ayrılıktan zor belleme ölümü Görmeyince sezilmiyor MihribanBu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Hangi seçenekteki sözcükler eş anlamlı değildir? Hangi kelimenin zıt (karşıt) anlamlısı yoktur? Toplu taşıma araçlarını tercih etmek kazaları nasıl etkiler ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır? Dodos lived in Mauritius, an island in the Indian Ocean, a long time ago. They became extinct because people hunted them and destroyed their nests.Yukarıda verilen bilgi içerisinde seçeneklerden hangisinin cevabı bulunmamaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı eylemin tekrarı söz konusu değildir? Dumlupınar İlkokulu' nda 27 tane sınıf var. Her sınıfta 23 öğrenci öğrenim görmektedir. Dumlupınar İlkokulu' nun mevcudu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin kaynaklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ile aktif bağışıklık sağlanır? Anlatımda hiç kimseye benzemeden, öykünmeden biçim ve içerikte farklı olmaya ne ad verilir? 1. Dokulara oksijenin ulaşmasını engeller.2. Kas gelişimini ve kasların yenilenmesini azaltır.3. Uyku düzenini bozar.4. Burunda koku alma duyusu azalır.Yukarıdaki belirtiler aşağıdaki hangi zararlı alışkanlık ile ilgilidir? Kişinin her türlü isteğini kendisini yaratan yaratıcıdan, Allah(c.c.) tan isteyip ona doğrudan iletmesine ............. denir.Tanımda boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram hangisidir? • Namaz, insanın Allaha bağlılığını, sevgi ve güvenini söz ve hareketleriyle ortaya koyması anlamına gelir.• Oruç, Allahın verdiği nimetlerin kıymetini daha iyi an- lamak, Allah için sabretmek anlamı taşır.• Zekat ve Sadaka, sahip olunan şeyleri Allah yolunda harcanmak ve paylaşmaktır.• Hac, zorluklara dayanmak, Allahın koyduğu sınırlara uymaktır. Kardeşlik ve eşitliktir.• Kurban, Allaha adanmışlıktır. Ona teslim olmak, her şeyini onun için feda edebileceğini göstermiş olmak ve Ona yakınlaşmaktır.İnsanın Allah ile iletişimi dikkate alındığında bu metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Kütlesi sabit tutulan bir maddenin hacmi değiştirilirseözkütlesi de değişir hipotezi test edilmek isteniyor.Buna göre; hipotezde kullanılan bağımlı, bağımsız ve kontrollü değişken sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Deniz kenarında yaşayan Thales yaşamının belli dö- nemlerinde deniz ticareti ile uğraşmıştır. Felsefenin en eski temsilcilerinden olan Thales öğretisinde varlığın ana maddesinin de su olduğunu savunmuştur.Yukarıdaki metinde asıl vurgulanmak istenen hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin giyim kuşam konusundaki tutum ve davranışlarından biri değildir? -te, -nek , -ye heceleri ile hangi sözcük oluşturulur? Mineraller kayaçlara aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırmaz? Masallar çocukların hayal dünyasını zenginleş­tirir. Anlatım yeteneği kazanmalarına katkı sağ­lar. Çocuklar masalla iyi ve kötü ayrımını kü­çük yaşlarda öğrenir. Öğrenir ve iyileri, iyilikleri sever hâle gelirler.Bu paragrafın konusu nedir? Tasavvuf edebiyatında mürşitlerin müritleri aydınlanmak amacıyla söyledikleri şiire ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi hava ile soğutmalı benzinli motorlarda yoktur? Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında uygulamamız gereken en doğru pozisyondur? Hangisi temel hak ve özgürlüklerin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki çocuk haklarından hangisi güvenlik ihtiyacı ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tercih etmek durumu söz konusudur? Bir öğretmen dersini işlerken en arka sıradaki iki öğrenci tartışmaya başlamış, sonra öğrencilerden biri sınıftan ağlayarak çıkmıştır.Bu durum karşısında öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Aşağıdaki isimlerden hangisi cümle içinde büyük harfle yazılmalıdır? "Sebze ve meyve satıyorum." cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir? She ............ in Paris last month. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir