Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ok değmiş yara sızlar
Yaralının hâlinden
Ne bilsim yarasızlar
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ok değmiş yara sızlarYaralının hâlindenNe bilsim yarasızlarBu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Cinas" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi opak maddedir? Özel hak bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan doğan haklardır. Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biri değildir? Have you - - - - visited Topkapı Palace in İstanbul? Hangi sözcükteki “-ken” eki, eklendiği sözcükten dolayı büyük ünlü uyumuna uymuş gözükmektedir? “Bu romanı çok beğendim.” cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? “Tek bir olaydan hareketle, bütüne yönelik olumsuz düşünceler geliştirilmemelidir. Sınavım kötü geçti, ben bu sene sınıfı geçemeyeceğim gibi. Oysa bu sınavım kötü geçti ama diğer sınavlara daha iyi hazırlanabilirim tarzı düşünce daha yapıcıdır. Kişinin kendi kendine yaptığı bu tarz olumsuz düşünceler zaman geçtikçe otomatikleşir ve olumlu bir içerikle kolaylıkla yer değiştirmez.”Yukarıdaki açıklama stresle başa çıkmada kullanılan etkili yöntemlerden hangisiyle ilgilidir? “Kuva-yı Milliye Destanı” ve “Memleketimden İnsan Manzaraları” gibi eserlerlehayata ve topluma geniş ve gerçekçi bir açıdan bakan şair, aşağıdakilerden hangisidir?  “aldı.” kelimesi hangi cümlenin sonuna yazılırsa anlamlı cümle olur?  Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’e ait bir kavramdır? 1- Tekalifimilliye Emirleri’nin yayımlanması2-  Başkomutanlık yetkisinin verilmesi3-  Sakarya Savaşı4-  Kütahya-Eskişehir Savaşlarıverilenlerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Artuklular zamanında yaşayan ve sibernetiğin kurucusu sayılan bilim adamıkimdir? Aşağıdakilerin hangisinde, “sesteş” sözcük kullanılmamıştır?