S:1

Tarih boyunca sanatkârların kalpleri kadar kalemlerini, fırçalarını da harekete geçiren sevinçten çok keder olmuştur. Bir sevgilinin vefasızlığı veya ölümü, millî bir felaket, evlat acısı, ayrılık, gurbet; romancıya, bestekâra şaheserler yarattırdı. Gurbette, hasrette, sıkıntıda oldukları zaman çok güzel eserler verenlerin; vatana, sevgiliye, refaha kavuştuktan sonra sustukları çok görülmüştür.
Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Tarih boyunca sanatkârların kalpleri kadar kalemlerini, fırçalarını da harekete geçiren sevinçten çok keder olmuştur. Bir sevgilinin vefasızlığı veya ölümü, millî bir felaket, evlat acısı, ayrılık, gurbet; romancıya, bestekâra şaheserler yarattırdı. Gurbette, hasrette, sıkıntıda oldukları zaman çok güzel eserler verenlerin; vatana, sevgiliye, refaha kavuştuktan sonra sustukları çok görülmüştür.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hayatın üzüntü veren olaylarının sanata etkisi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kuranda anlatılan ibret ve öğüt veren hikayelere ne denir? I like nature very much, so my favourite activity is - - - -. "Resmî yazılarda sayı ve evrak kayıt numarası ...................... verilir." Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bana ne söylediğini duyamadım Yukarıdaki tümcenin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? 4 köşesi 4 kenarı vardır.2 uzun 2 kısa kenarı vardır.Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.Yukarıda bilgileri verilen şekil hangisidir? Ali is my brother and - - - - is an engineer. Geçmişte yapılan bazı mesleklere daha az talep vardır.Bunun sebebi olarak hangisi gösterilemez? Bir insanın güneşte ten renginin koyulaşması modifikasyona örnek verilebilir. Bir bireyde bu şekilde oluşan koyu ten rengi, çocuklarına aktarılamaz.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi farklı bir kökten türemiştir? 21 - 28 - 35 - 42 - 50 - 56 - 63 kurallı sayı dizisinde kuralı bozan sayı hangisidir? Fabrikada üretilen 3818 kg deterjan 18 kglık poşetlere konulmuştur. Kaç tane poşet kullanıl- mıştır? Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir? Osmanlı donanması, aşağıdaki hangi padişah döneminde Trabzon İmparatorluğunu tehdit edecek bir güce ulaşmıştır? - Mektup- Telgraf- Dergi- Gazete Yukarıdaki iletişim araçları hangi iletişim türüne örnektir? 367 × 134 çarpımının binler basamağındaki rakam kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir çalışma ortamı değildir? Millî Edebiyat Döneminde - - - - hikâye türünün gelişip yaygınlaşmasını sağladı. Cumhuriyet Döneminde ise başta - - - - olmak üzere bu alanda büyük yazarlar yetişti.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? x + 19 = 3 (1 – x) denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Wittgensteina göre dil ve dünya arasındaki ilişki çok önemlidir. Ona göre dil, gerçekliğin resmidir. Bu sebeple dil analizi yapmak gerçekliğin ne olduğunu anlamak için çok önemlidir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hz. Muhammede ilk vahiy nerede gelmiştir? İlk Türkçe sözlük hangi esemizdir? Tren rayları yazın ....1....ve ....2... ; Kışın raylar ....3.... ve ....4.... ..Boş bırakılan yerlere gelebilecek doğru ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci programı değildir? Yarım saatte 30 sayfa kitap okuyan Arda, 120 sayfa kitabı kaç saatte okur? Bayram günleri yaşadığım mutluluğu unutamam. Yeni elbiselerimi ve ayakkabılarımı giyer, anne ve babamla bayramlaştıktan sonra kendimi sokağa atardım. Kapı kapı dolaşıp el öperdim. Bir sürü şekerim olurdu. Bazen harçlık da verenler olurdu. Hemen bakkala koşup, topladığım harçlığı bitirirdim. Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Seyretmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine beklenmedik bir şey olacağı anlamını katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi üreticilerdendir? Kaplumbağa terbiyecisi aşağıdakilerden hangisinin eseridir? • Cemşîd ü Hurşîd• Kutadgu Bilig• Leylâ vü MecnûnYukarıdaki eserler hangi nazım biçimiyle yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi elektirk tasarrufu için yapılan davranışlardan biri değildir? Yemeklerden sonra ve yatmadan önce aşağıdaki kişisel temizlik ve bakımlardan hangisini yaparız? 37- 74 - 67 - 71 - 87 sayılardan kaç tanesinin birler basamağı 7 ‘dir? Aşağıdakilerin hangisini kullanarak 20 litrelik bir bidonu daha hızlı boşaltırız? - Biş ernek tüz ermes. (Beş parmak düz olmaz.)- Tegirmende togmış sıçgan kök kökreginge korkmas. (Değirmende doğmuş sıçan gök gürültüsünden korkmaz.)- Aç ne yimes tok ne times. (Aç ne yemez, tok ne demez.)Bu cümleler İslamiyet Öncesi Dönemde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle karşılanır? Tutmak kelimesi aşağıdakilerin hangisinde sunmak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi maddelerin duyu organları ile fark edilebilen özelliklerden biridir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi çift sayı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir