S:1

Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandığımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara ‘günaydın‘ diyerek onları selamlamak, onların hal hatırlarını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir ?

Olumlu iletişime başlamak zor değildir. Sabahları uyandığımızda, okula gittiğimizde karşılaştığımız insanlara ‘günaydın‘ diyerek onları selamlamak, onların hal hatırlarını sormak olumlu iletişimi başlatmanın en kolay yoludur. Yukarıdaki metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir ? sorunun cevabı "Olumlu iletişim nasıl başlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
MONDAY ........... WEDNESDAYBoşluğa aşağıdaki hangi gün adı yazılmalıdır? Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!...(Nahl suresi, 125. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Varlığı meydana getiren `ruh´ ve `madde´ olmak üzere iki töz olduğunu savunan Rene Descartes´e göre, `ruhun´ fonksiyonu hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘kara sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin ilk siyasi başarısıdır? A marka yüzey temizleyici kullanırken 2lt suya 1 kapak su dökülmesi öneriliyor. 5 lt su konulan kovaya kaç kapak yüzey temizleyici dökülmelidir? Seninle birlikte alışverişe gelirdim ama ..........................................cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamak doğru olur? Varlıklar âlemi somut ve soyut olmak üzere iki kısma ayrılır. Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır? 35' ten başlayıp 5'er sayarken 7.sırada hangisini söyleriz? Bir gün oturunuz, duygu ve düşüncelerinizin coşan, kabına sığmayan tarafını çıkış noktası yaparak herhangi bir konu üzerinde fikir vegörüşlerinizi ortaya seren; kendi kendinize anlattığınız, çözümlediğiniz, içinizden geldiği gibi bir yazı yazınız. Ayrıca istediğiniz kaynaktan yararlanınız, istediğiniz anlatım yolunu seçiniz. Neticede ortaya çıkacak olan yazı, basit bir deneme çalışmasıdır. Adından da anlaşılacağı üzere dene- me bir fikir yazısı meydana getirme yolunda atılan ilk adımdır. Hareket noktası günlük hayat karşısındaki deneyimler ve düşünüşlerdir.Bu parçada deneme yazarıyla ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Cümlelerin hangisinde nicelik ve nitelik birlikte verilmiştir? Embriyonun tüm örtülerini en dıştan saran koruyucu zara ne ad verilir? Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazımı doğrudur? Aylıktan kesme cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yaşantısıyla ters düşen bir davranıştır? Bugünkü kurşun kalemleri icat eden mucit aşağıdakilerden hangisidir? Türk edebiyatında noktalama işaretlerini ilk kullanan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Sakarya Meydan Muharebesinden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5 Ağustos 1921de Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık görevini verdi. Mustafa Kemal Paşa, bu görevi yaptığı süre içerisinde yasama ve yürütme yetkilerini de kullanacaktı. O, bu yetkilerini ilk önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için, millî vergiler adı verilen emirleri yayımlayarak milletin yardımını sağlamakta kullandı.Verilen bilgilere göre Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemale aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez? Sema aşağıdaki tasavvufi yorumlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Bilgisayarlar ........ ve ....... olmak üzere iki temel gruptan oluşur. Yukarıda verilen boşluklara aşağıdaki çiftlerden hangisi gelmelidir? Bir çıkarma işleminde eksilen 76, fark 25 ise çıkan sayı kaçtır? Hafta sonu arkadaşımla kitapçıya gideceğim. cümlesinde hangi kelime türemiş isimdir? Hangi cümlenin sonuna yanlış noktalama işareti konulmuştur? Kuran-ı Kerimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi boşuna uğraşmak anlamındadır? Bilgilendirici trafik işaret ve levhaları genel olarak hangi sembolle gösterilmiştir? Akdeniz kıyılarında turizmin gelişmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi daha azdır? Altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Hem kıta hem de ada ülkesi olma özelliğine sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir? Buse, sayma çubuklarıyla üçgen ve kare yaptı. Toplam kaç sayma çubuğu kullandı? Aşağıdaki yerlerden hangisi Pasarofça Antlaşması ile Avusturyaya bırakılmıştır? En az 5 yaşını doldurmuş olmalıdır.1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilir.Yukarıda kurban edilebilecek hangi hayvandan bahsedilmektedir? Güneşe yakınlık bakımından sekizinci ve son sıradadır.Güneşe en uzak gezegendir.14 adet uydusu vardır.Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Amacı Türkçeyi yabancı dillerden arındırmaktır. Yeni terimlere Türkçe karşılıklar bulur.Yukarıda özellikleri verilen kurum hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? gemi, demir, sergi, merak kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi sonda olur? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? ‘Serpil, yemek yapmak için mutfağa gitti. Cümlesinde hangi sorunun yanıtı yoktur? Saatte 42 metre yol yürüyen bir karınca, günde kaç metre yol yürür? Hangi sözcük neşeli anlamındadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir