S:1

Dinimize göre kurban keserken aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A) Bismillahi Allahüekber
B) Allahüekber
C) Lailehe illallah
D) Sübhanallah

Dinimize göre kurban keserken aşağıdakilerden hangisi söylenir?A) Bismillahi AllahüekberB) AllahüekberC) Lailehe illallahD) Sübhanallah sorunun cevabı "A" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aydınlık günler yakındır. cümlesinin ögelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Teyemmüm hangi gazve sırasında farz kılınmıştır Banka mevduat hesabındaki paranın geri alınması ile sağlanan para ekonomide gelir kabul edilmez.Bu durum, gelirin hangi özelli-ğine örnek olur? I- Mikrofon II- Megafon III- Radyo IV- İşitme cihazıYukarıda verilen araçlardan hangileri sesin şiddetini artırmak için kullanılır? İlk Türk devletlerinde, Türk devlet ve sosyal hayatını düzenleyen hukuki kurallar bütününe ne ad verilirdi? Kelime olarak müjde, talim ve öğretici anlamına gelen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? Geçiş üstünlüğüne sahip ve kırmızı siren lambası kullanan araç hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem sözcüktür? I. Besinlerin sindirimiII. Vücut ısısının denetimiIII. Eklemlerin kayganlığının sağlanmasıYukarıdaki görevlerden hangileri suya yaşam sıvısı denilmesinin nedenlerindendir? 2 onluk + 5 yüzlük + 6 yüz binlik + 2 on binlik + 9 birlik şeklinde çözümlenen sayı aşağıdaklerden hangisidir? Annem yarın çarşıya gidecek. Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur? -7 ile +7 tam sayılar arasında kaç tane tam sayı vardır? Hayatımızda, her gün onlarcasıyla karşılaştığımız ve hem fiziksel hem de psikolojik etkileri altında kaldığımız konulardan sadece biridir ön yargılar. Sadece çevremizdekiler değil kendimiz de ön yargılı hareket etmekte, bunları önsezi olarak kabul edip yanılgıya düşmekteyiz.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İsmail, Elazığdan yeni geldi. Cümlesinde İsmail ismi yerine aşağıdakilerden hangisini koyarsak cümlenin anlamı bozulmaz? Konuşma havası içinde, daha senli benli yazılan yazılara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre, çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe işleri gibi sebeplerle öğrencilerebir yıl içinde okul idarecilerince kaç günü geçmemek üzere izin verilir? Röntgen, ................... alanında kullanılan bir teknolojik üründür. Noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? How are you? sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şairlerinden değildir? Aşağıda katı maddeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kimi yazarlar başka türlerde yazdıkları metinlerde mektupların özelliklerinden yararlanmışlardır. Örneğin Ahmet Rasim, mektup biçiminde yazılmış fıkra vesohbetlerini Şehir Mektupları adlı eserinde bir araya getirmiştir.- - - - ise Hac Yolunda adlı eserinde mektup biçiminde yazdığı - - - - toplamıştır.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi uslu kelimesinin zıt anlamlısıdır? Bir alıntının, bir davranış biçiminin ya da belli bir özelliğin roman boyunca sürekli tekrar edildiği roman anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Hz.Muhammedin anne ve babasının adı aşağıdakilerden hangisidir? Elazığ dan Malatya' ya 180 dakikada giden İsa kaç saat yolculuk yapmıştır? A={0,1,2,3,4,5,6} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 5 elemanı bulunur? Mekkede can ve mal güvenliğini sağlamak ve haksızlıkları önlemek amacıyla kurulan ve Hz. Muhammedin (sav.) de üye olduğu derneğin adı nedir? Yer kabuğunun kırılmasıyla oluşan sarsıntıya...............denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıda verilen yapılardan hangisinde zararlı atık madde bulunmaz? E-devlet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I have lost my key. I cant - - - - it. Anadolu ve Mezopotamya, İlk Çağ tarihi boyunca bir çok medeniyetin beşiği ve uğrak yeri olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi farklı medeniyetlerin, özellikle bu bölgeleri tercih etmelerininnedenlerinden biri değildir? Adakelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması oluşturmuştur? Bugün 38 sayfa, yarında bu günden 7 sayfa az okursam kitabım bitiyor.Acaba kitabım kaç sayfadır? Kureyş kabilesi içindeki hangi boylar arasındaki rekabet, birçok insanın Müslüman olmasını geciktirmiştir? Biz bugün futbol oynamaya ...... Cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi tamamlamaktadır? ‘Saz sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? 1890da Ertuğrul Fırkateynini Japonya'ya gönderen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Annem uzun boyluydu, zayıftı, ama çok güzeldi. Yanık nefis bir teni, siyah dümdüz saçları vardı.Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin karşıt anlamlısı yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir