S:1

• Hz. Muhammed
• Hz. İsa
• Hz. Musa
• Hz. Davud
Verilen bu peygamberlere gönderilen ilahi kitaplar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

• Hz. Muhammed• Hz. İsa• Hz. Musa• Hz. DavudVerilen bu peygamberlere gönderilen ilahi kitaplar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? sorunun cevabı "Ku’an-İncil-Tevrat-Zebur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yazılımdır? Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir? 815 X5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? "Arka" sözcüğünün zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi sözcüğü yanlış yazılmıştır? 9,89 ondalık gösteriminin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Ey müminler! Size iki şey bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. Bunlar Allahın kitabı ve .............................. .....- (Hadis-i şerif)Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerdenhangisi getirilmelidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi çevremizde meydana gelen hava olaylarından değildir? - Sanatı bir tür oyun olarak görür.- Romanın kurmaca olduğunu savunur.- Farklı anlatım tekniklerine aynı metin içinde yer verilir.- Çok seslilik ve çoğulculuk önemlidir.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi bir sunumda görsel malzemenin kullanım amaçlarından biri değildir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde paragrafın bölümleri doğru olarak verilmiştir? Osmanlı toprak yönetiminde uygulanan Tımar Sisteminin işleyişinde görevli olan tımarlı sipahi, bulunduğu bölgede devletin kanunlarını da uygulardı.Parçada, Tımar Sisteminin hangi alanda rol oynadığına vurgu yapılmaktadır? Ülkemizde kızılçam, karaçam, köknar, sedir ve ladin gibi iğne yapraklı ağaç türlerinin yanısıra; meşe, kayın, kestane, kavak gibi geniş yapraklı ağaç türleride yayılış alanı bulmaktadır.Bu durum Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kesin kanıt oluşturur? "Yarın sen de dedemlere gel." cümlesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yıllık izinlerin kullanılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Şimdi 7. aydayız. Yeni yılı kutlamak için kaç ay geçmelidir? Sağlam bir medrese eğitimi gören, çok geniş bir bilgi ve kültür birikimine sahip olan şair, 16. yüzyılın ve Türk edebiyatının en tanınmış şairlerindendir. Şaire göre insan kısa ömrünü iyi değerlendirmeli; gam, keder ve üzüntüyü bir kenara bırakmalı; elden geldiğince zevk ve eğlence içinde ömür geçirmelidir. Şairin en meşhur eseri Divanıdır. Bunun dışında dinî konularda tercüme mensur eserleri de vardır. Kanuniye yakınlığıyla tanınan şair, onun ölümü üzerine bir mersiye de yazmıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? "Korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek.anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay (ayraç) içinde kullanılması gereken noktalama işareti farklıdır? Trafik ışıklarından sarı ışık kaç saniye yanar? Sitoplazmada bulunan ve beslenme, solunum, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılara ............... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Where - - - - these flowers - - - -? Kurtuluş Savaşında ilk direniş hangi cephede başlamıştır? Ah ünlemi aşağıdakilerin hangisinde cümleye özlem anlamı katmıştır? Oyun, roman, hikâye gibi edebiyat türlerinde iki ya da daha çok kişi arasındaki konuşmaya ne ad verilir? Dinî ve millî bayramlarımız özel günlerimizdir. Dinî bayramlarda dargınlar barıştı- rılır, yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Millî bayramlarda ise şiirler okunur, piyesler düzenlenir, toplumdaki büyük küçük herkes gösterilere katılır.Parçaya göre dinî ve millî bayramlarımı- zın ortak işlevi aşağıdakilerden hangi- sidir? Ali borcunun önce % 20sini, sonra da kalan borcunun % 40ını ödüyor. Alinin geriye kalan borcu 960 lira olduğuna göre başlangıçtaki borcu kaç liradır? 15.9= 15.6 + 15. K işleminin eşitliğinde K yerine aşağıdakilerden gelmelidir? İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede açıldı ? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin resmini çizemeyiz? Bilgisayarın elle tutulabilen ve gözle görülebilen tüm fiziksel parçalarına ne ad verilir? Seneden seneye ve ağır ağır Gömüleceğim ben de ine ine Hareketsiz ve kör , dilsiz ve sağır Boş bir karanlığın derinliğineYukarıdaki dizelerde hangi ses olayı vardır? XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? Bir işletme birinci ay 8 000 lira kar ,ikinci ay 9500 lira zarar etmiştir. İkinci ayın sonunda bu işletmenin kar-zarar durumunu gösteren tam sayı hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yüz kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır? I. Bayram namazlarıII. Cuma namazıIII.Beş vakit namazIV.Teravih namazıBunlardan hangileri sadece cemaatle kılınabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? ............... Maniheizm dinini kabul etmesi savaşçılık yeteneklerini zaman içinde kaybetmesine sebep oldu.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi Ankaradaki ablam da yanımızda olsa ne güzel olurdu. cümlesini söyleyen kişi için hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir