Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
1. O Rab ki seni yarattı, sana düzgün ve ölçülü bir bi- çim verdi.(İnfitar suresi, 7. ayet)
2. Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Göğü Allah yükseltti ve mizanı O koydu.(Rahman suresi, 5-8. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
1. O Rab ki seni yarattı, sana düzgün ve ölçülü bir bi- çim verdi.(İnfitar suresi, 7. ayet)2. Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Göğü Allah yükseltti ve mizanı O koydu.(Rahman suresi, 5-8. ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? sorunun cevabı "Kâinat kendiliğinden oluşmuştur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi kelime değildir?  “Fermantasyon yöntemi ile sadece - - - - elde edilir.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? “Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk da uyar; Rabb’ini yücelt. Elbiseni temiz tut. Kötülüklerden uzak dur.”(Müddessir suresi, 1-5. ayetler)Bu ayetle Hz.Muhammed’e (sav.) aşağıdakilerden hangisi emredilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilimsinin türü diğerlerinden farklıdır? Anadolu uygarlıklarından olan Urartuların başkenti, aşağıdaki şehirlerden hangisidir? Serhat: Can I have some more salad, please? Waiter: I am sorry. - - - - Would you like anything else? Serhat: I would like some Ayran, please. Waiter: OK, sir. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için söylenemez? Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? Sınıfa elinde çeşitli temizlik ürünleriyle gelen Melike Öğretmen, öğrencilerine temizlikle ilgili bir çalışma yaptıracağını söylemiş ve temizliğin günlük hayatımızdaki öneminden bahsetmiştir.”Yukarıdaki paragrafta geçen süreç günlük ders planının hangi bölümünde yer alır? Kurtuluş Savaşı sırasında çeşitli yararlı cemiyetler kurulmuştur. Bunlardan hangisi eğer Osmanlı devleti yıkılırsa bir devlet kurmayı düşünmüştür?  İtilaf devletleri hangi anlaşmadan sonra yurdumuzu işgale başladılar?