S:1

Bir binaya baktığımızda, onu oluşturan bir çok yapılar olduğunu görürüz. Örneğin, tuğlaların üst üste sıralanmasıyla duvarların oluştuğunu, duvarların arasına betonlar koyulduğunu ve betonları saran demir çubukların dikildiğini söyleyebiliriz.
Verilen örnek vücudumuzla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi ile ilişkiendirilebilir?

Bir binaya baktığımızda, onu oluşturan bir çok yapılar olduğunu görürüz. Örneğin, tuğlaların üst üste sıralanmasıyla duvarların oluştuğunu, duvarların arasına betonlar koyulduğunu ve betonları saran demir çubukların dikildiğini söyleyebiliriz.Verilen örnek vücudumuzla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi ile ilişkiendirilebilir? sorunun cevabı "Hücrelerin birilikte uyumlu çalışabilmesi için belli bir düzende bir araya gelmeleri gerekir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
”Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”   Mike is a vet. He likes .... Nüfus Müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır? Hangisi kişisel bakım eşyası değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazılışı yanlıştır? “Aklımın köşesinden geçmez ona kötülük yapmak.” cümlesindeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdaki- lerden hangisidir? Robert : Can I use your laptop to do online shopping?George: - - - - . I am not using it now. “sav.” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sıfat yoktur? Aşağıdakilerden hangisinde laikliğin tanımı doğru bir şekilde verilmiştir?  “Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir.” Hadiste neyin önemi vurgulanmıştır? Hangi seçenekte yumuşama olabilir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir? Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır Aşağıdaki sayılardan hangisi 3'e kalansız bölünebilir? Judy : - - - - ?Mary : No, thanks. I’m not thirsty.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde “sebep-sonuç” ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Ural- Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir?  Türkçenin tarihî gelişim evreleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 38+43+12 =        İşleminin sonucu nedir?  Elektrik çarpmış birisini gördüğümüzde yapmamız gereken ilk şey nedir? Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslüman’a yakışmayan bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir? “Büyük” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıda bazı durumlar ile kuvvetin cisme olan etkileri eşleştirilmiştir.Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bir malın zekatının verilebilmesi için ulaşması gereken miktara ne denir? 460 + 212 + 86 işleminin sonucu kaçtır?     Aşağıdakilerden yön bulma yollarından biri değildir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde önyargı vardır? 28 - 30 - 32 - ? - 36 - ? - 40 - 42 gibi verilen sayı dizisinde soru işareti olan yerlere hangi sayı gelmelidir? İlk yardım ihtiyacı olanlara yardım etmeyenlere ne tür bir yaptırım uygulanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir? Bir fıçıda 25 şişe meyve suyu vardı. 18 şişe meyve suyu daha bu fıçıya konuldu. Fıçıda kaç şişe meyve suyu oldu? Okul çantamızın içine konacak araç gereçler aşağıdakilerden hangisine göre hazırlanır? Aşağıdaki karşılaşmalardan hangisi yanlıştır? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? (-14) ile (+16) sayılarının arasındaki tamsayıların toplamı kaçtır ? ( İki sayıda dâhildir) Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir