Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I.Hücrenin şeklini belirler.
II.Canlıdır.
III.Seçici geçirgendir.
Verilen özelliklerden hangileri hücre zarına aittir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I.Hücrenin şeklini belirler.II.Canlıdır.III.Seçici geçirgendir.Verilen özelliklerden hangileri hücre zarına aittir? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır?  "Annesinin sözünü dinlemiyordu." cümlesinde altı çizili söz grubu cümlenin hangi öğesini oluşturur?   I. Tasavvuf akımının çok önemli bir sanatçısıdır.II. Divan edebiyatının “Sultanu’ş Şuara”sı olarak ün yapan şairin bir hiciv ustası olduğu da bilinmektedir.III. Şiirlerini Farsça söylemesine karşın Mesnevi ve Divan-ı Kebir’inde yer yer Türkçe sözcüklere rastlanır.IV. “Mesnevi” adlı eseriyle İslam dünyasını derinden etkilemiştir.V. Engin bir hoşgörü ve insan sevgisiyle tüm insanlığı kucaklamıştır.Mevlâna ile ilgili olarak verilen numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlardan değildir? Günümüzde uygulanan demokrasi şekli olup halk bu sistemle yönetime katılabilmektedir.Çünkü halk, belirli bir süre için temsilcilerini seçer. Yönetim yetkisi belirli bir süre için bu temsilcilere verilmiştir.”  Yukarıda tanımlanan demokrasi biçimi ülkemizde de uygulanmaktadır.  Bu demokrasi türüne ne denir?           “Sekiz Yükmek’’ , “Kardeş  Hikâyesi’’ adlı metinler aşağıdaki devletlerden hangisine aittir? Atatürk’ün ekonomi alanındaki görüşlerini içeren ilke, aşağıdakilerden hangisidir? Yer kabuğu, yeryüzünün en …….. katmanıdır.Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Lenf dolaşım sisteminde,aşağıdakilerden hangisi yer alır?  I. Orta Kuşak’ta yer almasıİİ.    Üç tarafının denizlerle çevrili olmasıIII. Okyanuslara kıyısının olmaması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin kasırga, tayfun ve hortum gibi tropikal fırtınaların yaygın görüldüğü ülkeler arasın-da yer almamasında etkilidir? “Kolonyayı elimize döktükten kısa bir süre sonra elimizin kuruduğunu görürüz. Ancak yanımızdakiler kolonyanın kokusunu hala alırlar. ”                                       Bu deney neyi gösterir?  I. Bir sıvının buharlaşmasıII. Elmanın çürümesiIII. Parfümün odaya yayılmasıYukarıdaki olaylardan hangilerinde maddenin kimliği değişir?