S:1

Bir kimyasal madde ile ilgili,
• İki tür atom içerir.
• Triatomik yapıdadır.
• Saf maddedir.
bilgileri veriliyor.
Bu kimyasal madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Bir kimyasal madde ile ilgili,• İki tür atom içerir.• Triatomik yapıdadır.• Saf maddedir.bilgileri veriliyor.Bu kimyasal madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? sorunun cevabı "H2O" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Playing with your phone all the time is a bad - - - - of you. Kelimelerin doğru yazımı için neye bakmalıyız? Allah’ım! Muhammed ailesine geçinecek kadar mal ver.Hz. Peygamber bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in kabri (mezarı) nerededir? 398 715 064 sayısındaki 9 rakamının basamak değeri kaçtır? Selda Öğretmen, öğrencilerin dikkatini işlenecek konu üzerine toplamak istemektedir.Selda Öğretmen’in bu isteği, ders planlarının hangi bölümünün başlıca amacıdır?  •   Bunu biraz daha açıklayabilir misin?•   Nasıl örnekler verebilirsin?•   Bu konuya başka görüş açısıyla bakılabilir mi?•   Şayet bu olursa, bunun sonucu olarak neler olabilir, niçin?•   Fikrini neler değiştirebilir?“Ülkelerin Yönetim Şekillerinin, İnsanların Yaşam Biçimlerini Etkilemesi” konusunda sunum yapan bir öğrencisine yukarıdaki soruları soran Tarık Öğretmen, hangi düşünme becerisini kazandırmaya çalışmıştır? XVII. yüzyılda merkezi otorite zayıfladığı gibi tımar sisteminde de bozulmalar başlamıştır. Buna göre;I. Tımar sahiplerinin halk üzerinde baskı kurmasıII. Tımarların rüşvet karşılığı dağıtılır olmasıIII. Tımarların maaş karşılığı verilmesigelişmelerinden hangileri tımar sistemindeki bozulmaların nedenlerindendir? Her insanın günlük ihtiyacı olan belli bir kalori değeri vardır.I. YaşII. BoyIII. CinsiyetBu değeri etkileyen etmenler arasında hangileri yer alır? Bir dış açısının ölçüsü 15 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Melisa’nın bilgisayarına virüs bulaştığı için çok yavaşlamıştır. Melisa'nın yapması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimize gelen ilk vahiy hangi suredir? Davranışlar belirli biyolojik aşamalar temelinde gelişir. Tek hücreyle yaşamsal faaliyete katılan insan, bu hücrenin içindeki genlerde kodlanmış bilgilerin düzenine uyarak, zaman içinde belirli gelişim basamaklarından geçerek olgunlaşır.Bu parçada “gelişim” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? İbrahim kışa hazırlık için tenekesi 16 kg olan salçalardan 5 teneke aldı. Bunu 4 kilogramlık kavanozlara boşaltmıştır. Kaç kavanoz gerekir? Yetişkin bir kişinin bir dakikadaki soluk alıp verme sayısı kaçtır? I have my ........................... at 19 :00 Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur? Küçük imalatçılarla, küçük perakendeciler için en uygun ve en ekonomik olma niteliğine sahip dağıtım kanalı hangi seçenekte verilmiştir?  “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Atasözüyle anlatılmak istenen duygu aşağıdakileden hangisidir? Duyu organlarımızla bilgi sahibi olamadığımız melek, cin, şeytan gibi varlıklar hakkında bilgimizin kaynağı nedir? Hangi saatte gölge boyumuz en kısadır? Medine’de yapılan mescit hangisidir? Şekildeki aracın bulunduğu yol aşağıdakilerden hangisidir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturmaya izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangsidir? Aşağıdaki durumların hangisinde hızlanma hareketi vardır? Aşağıdakilerden hangisini evde kullanmayız? Ekranın fotoğrafını çeken tuş nedir? 5 Tanesi 125 lira olan alabalıklardan 118 adet alan bir market balıkçıya ne kadar öder? Tesir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Nurhak ve Berit Dağı hangi bölgemizdedir? “Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirmeve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! ÇünküAllah, hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.”(Lokman suresi, 18. ayet)Bu ayette tavsiye edilen davranış aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almamıştır?  Kelime işlemci programında oluşturulan bir belgenin çıktısını almak için hangi komutukullanırız? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre başka yerdeki bir göreve atananlardan bu Kanun’un verdiği süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında kaç günlük bir süre daha verilebilir? Aruzla ilk manzum tiyatro eseri hangisidir? Yerkabuğunun geniş çukur yerlerini dolduran tuzlu sulara ne ad verilir? Peygamberimizlealakalıaşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  (+9) – (–17) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Atı evcilleştiren ilk topluluktur.Tarihte bilinen ilk Türk boyudur. Avrupa ‘ya göç eden ilk Türk topluluğudurSözü edilen devlet aşağıdkilerden hangisidir? I. Bahçemizde nar ağacı Kimi tatlı kimi acıGönüldeki dert ilacıYa bulunur ya bulunmazII.  Şimdi dünyada nerde biri ağ-lıyorsaSebepsiz, dünyada, ağlıyorsa Bana ağlıyor.III. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, İncinirsin.IV.  Bir nîm neşe say bu cihânın bahârınıBir sâgar-ı keşîdeye tut lâlezârını Yukarıda numaralanmış dizelerden hangileri aynı geleneğe aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir