S:1

I.1 ile 50 arasında 7nin katı olan 7 doğal sayı vardır.
II.12nin doğal sayı bölenlerinden en büyüğü 6dır.
III.15in doğal sayı çarpanlarının içinde çift doğal sayı yoktur.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I.1 ile 50 arasında 7nin katı olan 7 doğal sayı vardır.II.12nin doğal sayı bölenlerinden en büyüğü 6dır.III.15in doğal sayı çarpanlarının içinde çift doğal sayı yoktur.Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi en büyük negatif tamsayıdır? Kösedağ hangi bölgemizdedir? İran edebiyatından alınan - - - - aşk, tasavvuf, din, ahlak, tarih, macera, yiğitlik temaları işlenir. Bu tür o dönemde aynı zamanda roman ve öykünün yerini tutmuştur.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait değildir? (+3) + (–1) + (–4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslamın beş temel şartından biridir? Devletin vatandaşlara karşı görevlerini yerine getirebilmesi; okul, hastane, yol, baraj yapabilmesi için kaynağa (paraya) ihtiyacı vardır. Bu kaynak halktan toplanan vergilerdir.Vergi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Adana ve çevresini işgallere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir? Dünyadan bakıldığında Ayın sürekli aynı yüzünün görünmesinde aşağıdakilerin hangisinin etkisi yoktur? Bir toplumda;—Kişilerin inançlarına ve ibadetlerine müdahale edilmesi—Cezaların suçlara oranla çok şiddetli olması—Seçme ve seçilme haklarının yalnızca belli bir zümreye verilmesi Aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? 78 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? My friends - - - - that TV show last night. Bir boyacı 12 gün çalışarak 1572 TL almıştır.Buna göre boyacının bir günde aldığı ücret kaç liradır? Hangisi milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biri değildir? Aşağıdaki sayılardan en büyüğü hangisidir? Aşağıdakileden hangisi evde beslenmez? Şeker-su karışımı aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılabilir? Gereksiz söze ne hacet, insan ne anlatmak istiyorsa bunu en kısa şekilde anlatmalı ki sözüne yalan karışmasın. derdi ve bir şey anlatırken az konuşur, konuşurken kısa cümleler kurar, işe yaramayan tek sözcük bile kullanmazdı.Bu parçada sözü edilen kişinin hangi anlatım özelliği vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi maddenin katı hâlinin özelliklerinden değildir? Mevsimler nasıl oluşur? Ahmetlerin evinde her gün 3 ekmek tüketiliyorsa iki haftada kaç ekmek tüketilir? Misafir sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Bir gökdelenin birinci katındaki kişinin gördükleri ileaynı gökdelenin yirmi beşinci katındaki kişinin gördükleriaynı değildir. Varlığı inceleyen alanların bir gökdelenioluşturduğunu düşünürsek felsefe bu gökdeleninen üst katında ikamet etmektedir.Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? "Bireysel farklılıklar toplumsal.....................".cümlesini tamamlayan anlamlı sözcük hangisidir? Hz. Muhammed (sav) Veda Hutbesi nde insanların ilahının tek olduğunu, aynı atadan geldiklerini ve bu yüzden herkesin eşit olduğunu söylemiştir. Kadın haklarının önemini vurgulamış, toplumsal barışın korunması için yapılması gerekenleri bildirmiştir. İnsanların can, mal, namus, şeref, haysiyet ve özgürlüklerinin dokunulmaz olduğuna dikkat çekmiştir.Bu metne göre Hz.Muhammed (sav.), aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Garibim , nâmıma kerem diyorlar, Aslımı el almış harem diyorlar. Faruk Nafiz Çamlıbel( 251.ve 252.sorular bu dizelere göre cevaplandırılacaktır.) Yukarıdaki dizelerin hece ölçüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök halinde değildir? 4 L içinde kaç tane 500 mL vardır? Aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğü tanınmıştır? Kuran-ı Kerimde diriliş günü, son gün, hesap günü, toplanma günü ve büyük olay gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki teknolojik ürün veya aletlerden hangisi elektirikle çalışmaz? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, yazı alanı nedir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre Bilgi veya belgeye erişim sürelerin ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (I) Çin, yöneticileri birbirine düşürdüğü, beyleri ve halkı birbirine karşı kışkırttığı için, Türk halkının ülke toprakları elinden çıkmış, Çin hükümdarına bağlanmış. (II) Daha sonra Gök Tanrı, Türk halkı yok olmasın diye, millet olsun diye babam İlteriş Kağanı, annem İlbilge Hatunu göndermiş. (III) Babam, ülkesiz ve hakansız kalmış olan halkı bir araya getirmiş. (IV) Babamın vefatından sonra amcamKapgan Kağan ile atalarımızın, dedelerimizin sahip olduğu topraklardaki az halkı düzene sokup, örgütleyip halk hâline getirdik...Orhun Anıtlarından alınan numaralanmış bu cümlelerden hangisi kut anlayışını yansıtmaktadır? Aşağıdaki kemiklerden hangileri kısa kemiklere örnektir? Peygamberimiz; ''İnsanlarla akıl ve anlayış seviyelerine göre konuşun.'' buyurmuştur.Peygamberimiz, konuşmalarımızda bizlerden hangi konuya önem vermemizi istiyor? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntem aşamalarından değildir? Etkili bir sınıf yönetimi sürecinde öğretmenin, öğrencilerini güdülemek için aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? Lozanda Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir