S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi daha çok kelimeden oluşmuştur?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi daha çok kelimeden oluşmuştur? sorunun cevabı "Biraz sonra iri gövdemle yere yıkıldım." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
• Olay hikâyesi Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından geliştirilmiştir.• Durum hikâyesinde olaydan çok günlük yaşamın bir kesiti anlatılır.• Olay hikâyesinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanıktır.Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi yoktur? I love comedy films. They are - - - -. Kapadokya sadece toprağıyla değil mikroklima özellikleriyle de ön planda oldu. Bu sayede, köklü bir geçmişe sahip Kapadokya bağları hem Kızılırmakın yumuşatıcı etkisini hem de 900 ile 950 metre arasındaki rakımın yaz serinliğini bir araya getiriyor. Yaz güneşini iyi alan bu bağlarda kalitesi yüksek üzümler yetiştiriliyor.Terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse bu metindeki terim anlamlı kelimelerden hangilerine sözlükte yer verilmelidir? • İlk siyasetname olarak kabul edilir.• Türk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserdir.• Beyit nazım biriminin kullanıldığı ilk Türkçe eserdir.Bilgileri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? I- Koyu renkli elbiseler giymeliyizII-El feneri kullanmalıyız III-Kıyafetlerimize ışığı yansıtan etiketler takmalıyız IV-Açık renk kıyafetler giymeliyiz Karanlıkta yürürken yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmalıyız? Aşağıdaki sıralanan maddelerin hangisi katı-sıvı-gaz- şeklinde sıralanmıştır? İlk Türkçe belgelerin ortaya konduğu çağ aşağıdakilerden hangisidir? Apartmanımız 6 katlı ve yüksekliği 12 m ‘dir. Buna göre her katın yüksekliği kaç m ‘dir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi kelimeden ayrı yazılmalıdır? ‘‘Bir şeyi derinlemesine ve ayrıntılarına inmeden okumak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayar yere düşünce çok üzüldüm. Cümlesinde hareket bildiren kelime hangisidir? Peygamberlerin hayatlarının Kuran-ı Kerimde anlatılmasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin savaş sırasında uyguladıkları sahte geri çekilme hareketine verilen addır? Osmanlı Devletinde resmi ve mali işlerde kullanılmak üzere 19. Yüzyıl başlarından itibaren kullandığı güneş yılı esasına dayalı takvimin adını yazınız. Dirse Hanın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuk büyüdü, gürbüz bir delikanlı oldu. On beş yaşına gelince, Bayındır Hanın yiğitleri arasına karıştı. Bir gün arkadaşları ile otururken Bayındır Hanın üç kişinin sağ yanından, üç kişinin de sol yanından, demir kazıklarla zor zapdettiği boğası, bunların elinden kurtulup sağa sola saldırmaya başlayınca herkes kaçmış, Dirse Han oğlu ortada yapayalnız kalmıştı. Boğa üzerine hücum edince yumruğu ile alnının ortasına bir tane yerleştirdi, boğa yere devrildi. Kalkıp hücum etti, akıbeti aynı oldu. Sonunda, oğlan boğayı yendi ve onu öldürdü. Böyle bir yiğitlik görülmemişti. Bu olayın sonunda oğlana Boğaç adı verildi.Bu hikâye aşağıdaki eserlerin hangisinde yer alır? 1. Kul hüvallahu ehad2. Lem yelid velem yuled3. Allahussamed4. Ve lem yekün lehu5. Küfüven ehadİhlas suresi ayetlerinin doğru sıralanışını dikkatealdığımızda, yukarıda numaralandırılmış ayetlerdenhangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir? A: - - - - ?B: I am from Germany. Fotosentez tepkimelerinin fotofosforilasyon sürecinde;I. PGAII. FerrodoksinIII. PGALIV. Plastosiyaninverilen moleküllerden hangileri görev alır? ağır kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır? Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu... (Enbiyâ, 22)Bu ayette verilmek istenen ana mesaj nedir? Meslek seçerken aşağıdakilerden hangisine özen göstermeliyiz? Bağımsız bir ülkede insanlar hangi durumu yaşamaz? Beyin göçü veren bir ülke hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda paylaşma ve yardımlaşmanın yaygınlığını kaybetmesinin, bireylerde meydana getireceği olumsuz davranışlara örnektir? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın kapsadığı konular arasında yer almaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde harf sayısı diğerlerinden daha azdır? Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi İç Anadolu Bölgesinde yetişmez? Elektrik iletimi ile ilgili olarak aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi havuzu kullanırken uymamız gereken temizlik kurallarındandır? X : PolarY : ApolarZ : PolarT : İyonikYukarıda tanecik yapıları verilen maddeler için aşa-ğıdakilerden hangisi doğrudur? Yeryüzüne yapılan ilk Kabeyi kim yapmıştır ? Aşağıdakilerden hangileri konferansların özelliklerinden değildir? 2017 verilerine göre İstanbulun nüfusu binler bölüğünde 29 ; milyonlar bölüğünde 15 ve birler bölüğünde 238 bulunan doğal sayıya eşit ise; İstanbulun nüfusu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valiler, il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir? Aşağıdakilerden hangisi münazarada uyulması gereken kurallardan biri değildir? Aşağıdaki mesleklerden hangisi tren kullanır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, aldığı ekle anlamı değişmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir