Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Dilin kültürle ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Dilin kültürle ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Kültürün gelişimi için sadece dil yeterlidir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

T.C.Anayasası’na göre,aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için mutlaka taşıması gereken niteliklerden biri değildir? Hangisi bisiklet, kaykay ve paten kullanırken alınması gereken önlemlerden biri değildir? I. HelyumII. SuIII. OksijenYukarıdaki maddelerden hangileri gazdır? İslam’a göre kimler sorumludur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? “Öyle yazarlar vardır ki yazdıkları metinlerin altlarına kesinlikle imza atmaları gerekir. Çünkü onların yazıları gerek konuyu ele alış tarzları gerekse de bunları dile getiriş yöntemleri bakımından kendinde tanınmışlık hissi uyandırır. Bu tür yazarlar sıradanlıktan kurtulamamışlardır.” diyen bir eleştirmenin, sözünü ettiği yazarlarda bulduğu eksiklik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzene örnek olarak gösterilemez?  “Eski” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey” anlamında kullanılmıştır? Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevli olan melek …………………….’dir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? 5dk 20 sn ye tüpsüz dalış yapabilen bir yüzücü, denizin altında kaç sn ye kalmış olur? Niğde’ye yaklaşıyorduk. Yanımda oturan bir Niğdeli, şehrin eteğini saran ağaç kümeleri arasında pek iyi seçemediğim bir noktayı işaret etti.- Faruk Nafiz’in hanı, dedi.Büyük şairin han sahibi olduğu günleri de inşallah görürüz. Fakat yol arkadaşımın bana gösterdiği bina sadece Faruk Nafiz’in unutulmaz ‘‘Han Duvarları’’ şiirinde tasvir ettiği han idi. Kıyafetinden anlaşıldığına göre Niğdeli arkadaş bir esnaf yahut işçi idi. Böyle olmakla beraber Han Duvarları’nı ve Faruk Nafiz’i biliyordu. Daha garibi trende ilk gördüğü bir yabancının bu şiiri, şiirde tasvir edilen hanı ve Faruk Nafiz’i tanımamasını kabul etmiyordu. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?