S:1

Dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasıdır.
• Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulardır.
• Akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.
• Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlüklerdir.
Verilen bilgilere bakıldığında aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin tanımlanmadığı söylenebilir?

• Dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasıdır.• Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulardır.• Akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.• Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlüklerdir.Verilen bilgilere bakıldığında aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin tanımlanmadığı söylenebilir? sorunun cevabı "Dağ" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kerbela olayında aşağıdakilerden hangisi Yezid tarafından şehit edilmiştir? 4 onluk, 3 birlik, 5 yüzlükten oluşan sayıyı en yakın onluğa yuvarlarsak hangi sayıyı elde ederiz? Bir çaydanlık 5 su bardağı su alıyor. Bir su bardağı 2 çay bardağı su ile doluyor. Buna göre bir çaydanlığı kaç çay bardağı su ile doldurur? Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralanırsa, en sonda hangisi yer alır? Tutmak kelimesi aşağıdakilerin hangisinde sunmak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda görülen tiplerden biri değildir? Ayda ...................... bulunmadığından canlıların yaşayabilmesi mümkün değildir. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Aşağıda verilen karışımların hangisi farklı bir yöntemle ayrılır? Güzel – yapardı – çok – resim kelimeleriyle anlamlı bir cümle kurulursa güzel kelimesi kaçıncı sırada yer alır? Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. (Nahl suresi, 89. ayet)Verilen bu ayette Kuranın aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin romandan ayrılan yönlerinden değildir? Balkona dört kuş kondu. cümlesinde varlığın sayısını bildiren sözcük hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin korunmasına yönelik faaliyetlerden biri değildir? Ülkemizde temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğini düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tamamen tükettikten sonra aşağıdakilerden hangisine başvurabilir? Aydınlığa koştum, karanlık çıktı Her sevgi, her vefa bir anlık çıktıBu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir? A(8, 6) noktası, denklemi -3x + ay - 6 = 0 olan doğrunun üzerinde olduğuna göre a kaçtır? 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler şeklindeki tanımlama aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Bir kişi aşağıdakilerden hangisine zekât verebilir? Aşağıdakilerden hangisi münazarada uyulması gereken kurallardan biri değildir? Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Haticenin (r.a.) evliliklerinden kaç çocukları dünyaya gelmiştir? 17 – 8 = ... işleminin sonucu kaçtır? Cebimde 30 liram vardı. Annem 28 lira, babam 20 lira verdi. Kaç liram oldu? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? TBMMye karşı çıkan ayaklanmalar Millî Mücadele için önemli bir engel teşkil etti. İşte bu ortam karşısında TBMMnin ilk çalışmalarından biri Anadoludaki isyanları bastırmak üzere Hıyanetivataniye Kanununu çıkarmak oldu.Bu bilgide Hıyanetivataniye Kanununun hangi yönü vurgulanmıştır? Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver, gereksiz yere de saçıp savurma.(İsra suresi, 26. ayet)Bu ayet ile aşağıdaki mesajlardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamı genç kelimesinin zıttıdır? Hangi seçenekte zıt anlamlı sözcükler beraber yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi belirli bir hacmi vardır ancak belirli bir şekli yoktur? Efendimiz Beni Mustalik Gazvesi sonrasında hangi validemizle evlenmiştir? Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler göstermektedir.Diller arasındaki bu yakınlık vebenzerliğe ne ad verilir? I. KitinII. SelülozIII. GlikojenIV. NişastaBir ekosistemde orman diplerinde yaşayan saprofitler ağaçlardan düşen yaprakları ve ölü hayvan atıklarını hücre dışı sindirim yaparak ayrıştırır.Buna göre ayrışma işlemi sırasında I, II, III ve IV şeklinde verilen polisakkaritlerden hangilerinin hidroliz edilmesi beklenir? Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ailedeki iş bölümüne örnek olarak verilemez? Rick : I have a terrible headache. What should I do?Cengiz : You should go to doctor and - - - - . Aşağıdakilerden hangisi edebî metinlerin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan biri olamaz? Kafana çok takmazsan dediklerini unutursun. cümlesindeki altı çizili eylemin anlam özelliği bakımından özdeşi hangisidir? Sosyal içme evresi olarak bilinir. Bu evre yaşam boyu böyle sürebilir ve kronik alkolizm oluşmaz. Fakat içenlerin bir bölümü birkaç yıl içinde içkiyi artırır ve düzenli almaya başlar.Yukarıdaki özellikler alkolizmin kaçıncı evresine aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir