Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
wake up / What / time / you / do?
1 2 3 4 5
Anlamlı bir cümle oluşturmak için doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
wake up / What / time / you / do? 1 2 3 4 5Anlamlı bir cümle oluşturmak için doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir? sorunun cevabı "2 - 3 - 5 - 4 - 1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

1.Kırmızı ışıkta karşıya geçmek.           2.Alt ve üst geçitleri kullanmak                 3.Trafik lambalarının olduğu yerleri kullanmak4. Kaldırımda oyun oynamakYukarıda verilenlerden hangileri yaya olarak uymamız gereken kurallardır?                                            Her gün 5 lira harcayan Tunay 1 ayda toplam kaç lira harcar?(Bir ay: 30 gün alınacak) Maddenin ısı vermesi ile boyunda veya hacmindeki küçülmeye ne denir? Sally : I’m bad at Turkish. How can I improve it?Ahmet : ....................... Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. KurultayII.DivanıhümayunIII.Meclis-i MebusanIV.Türkiye Büyük Millet MeclisiYukarıda verilen yönetim kurumlarından hangileri Osmanlı Devleti’nde görülür? eşeğini Nasrettin kaybetti HocaYukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda ilk sözcük hangisi olur?  Okul müdürümüz, sınıf öğretmenimize okuma bayramı yapın dedi.Yukarıdaki hangi söz tırnak içerisine alınmalıdır? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren kaç gündür? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? “Elbiseyi beğenmeden pazarlığa kalktı.” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine, aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı bozulur? “Ne doğrarsan aşına , o gelir kaşığına” atasözüyle anlamca özdeş olan atasözü hangi seçenekte verilmiştir?