S:1

1 - Harekat ordusu kurmay başkanlığı
2 - Tekirdağda 19.Tümeni kurma görevi 3 - Selanikte 5.Ordu komutanlığı
Mustafa Kemal yukarıdaki görevlerden hangilerin- de yer almıştır?

1 - Harekat ordusu kurmay başkanlığı2 - Tekirdağda 19.Tümeni kurma görevi 3 - Selanikte 5.Ordu komutanlığıMustafa Kemal yukarıdaki görevlerden hangilerin- de yer almıştır? sorunun cevabı "1 ve 2" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
440 sayısının 7/10' u kaçtır? Kedilerde siyah kürk rengi (A) beyaz kürk rengine (a), kısa tüy (R) uzun tüye (r) baskındır.I. Siyah-kısa tüyII. Siyah - uzun tüyIII. Beyaz - kısa tüyIV. Beyaz - uzun tüyBuna göre siyah renkli kısa tüylü bir kedinin genotipini öğrenmek için yukarıda verilen çaprazlamalardan hangilerinin yapılması gerekir? A:....................................................?B:I have a stomachache. "Amcam Ankara' dan geldi."Yukarıdaki verilen cümle kaç hecelidir? Ahmet ve ben mangal yakarız. cümlesinde altı çizili kelime grubu yerine hangisi gelebilir? 224 sayfalık kitabı bir haftada okuması gere- ken Ece, pazartesi günü 30 sayfa, salı günü 39 sayfa okumuştur.Ece kitabın kalan kısmını günde ortalama kaç sayfa okuyarak bitirebilir? Akın ın 72 fındığı vardı. 1/8 ini kardeşine verdi. Akın kardeşine kaç fındık vermiştir? Kimler oto güvenlik koltuğu kullanır? Fenikeliler ticaretle uğraşan bir ulustu. MÖ 1000 yıllarında Fenikeli bir din adamı, öğrenmesi ve öğretilmesi çok zor olan çivi yazısının yerine işaret sistemi sadece harflerden oluşan bir alfabe geliştirdi. Çünkü tüccarların alıp sattıkları malların hesabını, gelen gidenin kaydını tutmak için daha basit bir sisteme ihtiyaç vardıMetne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? ‘Üç yüz dört milyon dokuz yüz beş bin iki doğal sayısının on milyonlar basamağında hangi rakam bulunur? İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Rana : ..........................?Esen : It is 18 degrees celcius. Bizans ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran Padişah kimdir? Bir kabloda elektrik olup olmadığını nasıl anlarız? 786 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda onlar basamağındaki rakamın basamak değeri hangi sayı olur? Mezopotamyada toplum; soylular, din adamları ve köleler gibi çeşitli gruplardan oluşmaktaydı. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hâkimiyet kaynağına göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yerleştiriniz.(.......) Hz. Muhammed (s.a.v.) Kureyş kabilesinden, Haşimoğulları sülalesindendir.(.......) Mekkedeki zulüm nedeniyle bazı Müslümanların hicret ettiler.(.......) İlk Müslüman olan kişi Hz. Peygamberin yakın arkadaşı Hz. Ömerdir (r.a.).(.......) Hz. Muhammed (s.a.v.) gençliğinde ticaretle uğraşmıştır.(.......) Hz. Muhammed (s.a.v.) Medineye hicret edince Kâbeyi inşa etti. Kendimi bildim bileli erkenden kalkar, kahvaltımı yaparım.Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişme olmaz? • Osmanlı Devletinin resmî mezhebidir.• Dinî konuların çözümünde başvurulacak kaynaklar; Kuran, sünnet, sahabe sözleri, icma ve kıyastır.• Örf ve adetler fıkhın ikinci kaynaklarındandır.Bazı özellikleri verilen fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu -12 ‘dir? Milli Mücadelede yararlı cemiyetlerden hangisi Türk Milletinin haklı davasını basın ve yayın yoluyla dünyaya duyurmaya çalışmıştır? Aynı anda aynı yerden zıt yönlere doğru hareket eden iki araçtan birinin saatteki hızı 85 km, diğerinin hızı 90 km dir.6 saat sonra iki araç arasındaki uzaklık kaç km olur? "Görme olayının gerçekleşmesi için ............... şarttır." cümlesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar? Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? I. 2HeII. 11NaIII. 18ArIV. 19KYukarıda verilen elementlerden hangi ikisi aynı periyotta yer alır? Derslerin 40 dakika teneffüslerin 10 dakika olduğu bir okulda dersler saat 8.40ta başlamaktadır. Her dersten sonra teneffüs olduğuna göre öğrenciler 4.dersten çıktığında saat kaçı gösterir? Hangi sözcüğe –e/-a getirildiğinde sözcükte bir değişme olur? Murat hayvanları için 3792 kg buğday, 2037 kg arpa aldı. Toplam kaç kg yem almıştır? 6 tane 4 kaç eder? Aklımdan tuttuğum sayının 5 katı 350dir. Tuttuğum sayı kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? TBMM nin topraklarını işgal eden, düşmanlarına karşı açılan ilk cephe hangisidir? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi durum öyküsünün önemli temsilcilerindendir? Aşağıdaki açılardan hangisi geniş açıdır? Aşağıdakilerden hangisi Divan Edebiyatına ait nazım türlerinden biridir? Hz. Muhammed, bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması olan Medine Sözleşmesini, aşağıdakilerden hangisiyle yapmıştır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi negatif sayıyı ifade eder? Aşağıdaki sayılardan hangisi 67 den küçük ama 49 den büyüktür? I. Düşünceler, hiçbir kalıba bağlı kalınmadan serbestçe ortaya konur. II. Ele alınan konu üzerinde bir kamuoyu oluşturmak amaçlanır.III. Gazetelerin bazı sayfalarında, belli köşelerde, genelbir başlıkla, çoğunlukla da her gün yazılan kısa yazılardır. IV. Güncel konuları anlatan olay çevresinde gelişen kurmaca metinlerdir.V. Fıkralarda okuyucuyla sohbet ediliyormuş gibi bir anlatım dikkat çeker. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fıkra türüyle ilgili yanlışbir bilgi verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir