Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Özel isimler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Özel isimler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Özel isimlere gelen ekler kesme işareti ile ayrılır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Türkler, İslam tarihinin hangi döneminde İslam uygarlığına, askerlikten sonra ilk defa "bilim ve sanat" alanlarında da katkı sağlayıp hizmet vermeye başlamışlardır? 396 TL olan bir televizyonu 6 eşit taksitte aldım. Her taksidim kaç TL olur ? Aşağıdakilerin hangisinde varlığın durumunu bildiren bir sözcük vardır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert sessiz yumuşaması vardır? “Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel vatan ! “ mısrada aşağıdaki ses         olaylarından hangisi yoktur?          Hangisi Bilgi Teknolojilerinin amaçlarından  değildir? I - - - - to go roller-skating in the afternoon. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde birden çok yapım eki kullanılmıştır?   Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran; Türk halkı, Türk milletidir. Türk milleti demek, Türk dili demektir. Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkının, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini oluşturan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.Bu parçada dil-kültür ilişkisiyle ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Günde 9 kilometre koşan bir sporcu 26 günde kaç kilometre koşar? I. Dille kültür arasında sıkı bir bağ vardır.II. Evrensel niteliklere sahiptir.III. Kültürel zenginlikler dil aracılığıyla geleceğe aktarılır.IV. Dildeki bozulmalar kültürü olumsuz etkiler.V. Kültürlerin gelişmesi için dil şarttır.Dille ilgili olarak numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?