S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisi özneldir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisi özneldir? sorunun cevabı "Bence yaşadığı dönemi yansıtmayan sanatçı kalıcı olamaz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ortak kullanım alanlarından değildir? Kuzunun biri su içiyormuş.Aç bir kurt çıkagelmiş yukarıdan:"Sen kim oluyorsun daSuyumu bulandırıyorsun benim?" Yukarıdaki dizelerde tırnak içindeki sözlere göre kurt için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Karbondioksit miktarı karalar üzerinde, deniz yüzeylerine oranla daha fazladır. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Cisim, maddenin şekil verilmiş hâlidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi için cisim diyebiliriz? Rakamları birbirinden farklı en küçük dört basamaklı doğal sayı aşağıdakileden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Alevi-Bektaşi kültüründe bulunan cem törenlerinden birisi değildir? Allaha dayandım! diye sen çıkma yataktan...Manâyı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan!Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu;Nerde bulacaktın o zaman eldeki yurdu?Bu şiirde eleştirilen tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir? Kötülükleri, çirkinlikleri, güzel olmayan davranışları ortaya koymak ve eleştirmek amacıyla yazılmış; insanlar arasında geçebilecek olayları hayvanlar, bitkiler veya cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi gösteren, insanlara daima bir ders verme amacıyla oluşturulmuş eserlere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan inkılaplardan biridir? Cildimizin nemlenmesine katkı sağlar.Vücut ısımızı dengeler.Zararlı maddeleri vücudumuzdan atar.Yukarıdaki verilen bilgiler hangi seçeneğe aittir? Masal türü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Atalarımızdan bize kalan cami, han, hamamlar, köprüler, kervansaraylar millî kültürümüzü oluşturan ögelerdendir.Yukarıda örnekleri verilen kültürel unsur aşağıdakilerden hangisidir? . . . . . çünkü o kadar param yok. cümlesinin başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı bozulur? Üzüntüsünden hiçbir şey söylememek anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Hayatımızda önemli yer tutan hemen hemen bütün evlerde bulunan ............... John Logie Bird tarafından icat edilmiştir? Bir oto galerisi bir ay içinde %2 komisyonla fiyatı 15 000 TL, 20 000 TL ve 25 000 TL olan arabalardan 5er adet satmıştır.Bu galerinin bir aylık gideri 5000 TL olduğuna göre galerinin aylık kârı kaç liradır? Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi ses aşınması yoluyla oluşmuştur? Avrupaya öğrenci gönderilmesine ilk defa hangi padişah zamanında başlanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Yasama organının, Anayasa tara- fından hiçbir şekilde düzenlenmemiş bir konuyu ilk elden düzenleyebilmesi ilkesine ne ad verilir? Hz. İbrahim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? M. Kemalin Samsuna gönderilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük varlığın durumunu belirtmiştir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına karşı alınması gereken önlemlerdendir? Karahanlılar, İslam Medeniyetini benimsemelerine rağmen ulusal özelliklerini devam ettirmiş ve geliştirmişlerdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların milli benliklerini koruduklarının göstergesidir? MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar kaç yıl geçmedikçe tekrar Devlet memurluğuna alınmazlar? You have to speak - - - - with your teachers. Aşağıdakilerden hangisi, Ramazan Bayramı ile ilgili değildir? 1 vazonun içerisine çiçek koymak için 4 şişe su koyulması gerekiyor. 4 vazo için kaç şişe su gereklidir? This cooking course is really - - - -. I hate cooking and Im terrible at kitchen. Peygamberimizin ismini duyduğumuzda aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım hatası yapılmıştır? Allahın peygamberler aracılığıyla gönderdiği dinlere ne ad verilir ? Kişinin davranışlarını ya da kendi yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesine ............ denir.yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I think that long blue T-shirt - - - - you better. Devlet birimleri genel olarak yasama, yürütme ve yargıdan oluşur. Her birimin ayrı, bağımsız gücü ve sorumluluk alanlarının olmasına ne ad verilir? Hangi seçenekteki sözcükler eş anlamlı değildir? Aşağıdakiler verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir