Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulananilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulananilk yardım ilkeleri arasında yer alır? sorunun cevabı "Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Kur’an’ı biz indirdik, biz koruyacağız.”                                 (Hicr suresi, 9. ayet)Bu ayette Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliği vurgulanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı ifadeler vardır? Tüm dünyadan çocukların ülkemize gelerek kutladığımız milli bayramımız aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Sanayi devrimiyle Avrupa’da gerçekleşen yeni durumlardan biri değildir? Bir kumbarada 50 kuruşluk ve 25 kuruşluk madeni paralardan 30 tane vardır. Bu kumbarada toplam 12 lira olduğuna göre 50 kuruşluk madeni paralardan kaç tane vardır? 1B8003: “Yüz sekiz bin üç” Yukarıda okunuşu verilen sayıda “B” yerine hangi rakam gelmelidir? Arkadaşına sinirlenen Tolga bir anlık öfke ile arkadaşını itip yere düşürmüş, bacağının incinmesine sebep olmuştur.Tolga, arkadaşının hangi hakkına müdahale etmiştir? Peri Bacaları hangi bölgemizdedir? Tanzimat Dönemi’nde Şinasi ve Namık Kemal’le baş-layan yenileşme hareketi II. Abdülhamit Dönemi’nde yavaşlamıştı. 1876’da Meclis-i Mebusan’ı kapatarak bütün yetkileri kendisinde toplayan Abdülhamit zamanında yeni bir edebiyat meydana gelmişti. Namık Kemal gibi sesi çıkacak olan edebiyat ve düşünce adamlarını ceza vermeden İstanbul’dan uzaklaştırmak Abdülhamit’in siyasetiydi. Edebiyat ve düşünce adamları İstanbul ve olaylardan uzakta dağınık haldeydiler. Önceden çıkmakta olan gazete ve dergiler, edebiyat dışı konulara yönelmişti. 1891’de Servet-i Fünun dergisi çıkmaya başladığı zaman Türk yayın hayatı bu durumdaydı.Bu parçadan aşağdakilerden hangisi çıkarılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in yönetim ilkeleri arasında yer almaz? Aşağıdaki koyu yazılı sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?  3 – 6 – 7 – 10 – 11 – 14 - ?  örüntüsünde ? işareti yerine hangi sayı gelmelidir?