S:1

She weighs .................... every morning.

A) yourself
B) himself
C) herself
D) myself

She weighs .................... every morning.A) yourselfB) himselfC) herselfD) myself sorunun cevabı "C" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I.Bolu tünelinin yapılmasıII.Fırat nehri üzerinde Atatürk barajının yapılmasıIII.Doğu Karadenizde balıkçılığın yapılmasıYukarıdakilerden hangisi insanın doğal ortamı değiştirdiğine kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynaklarına bir örnektir? Internet addiction is an increasing problem not only among teenagers but also adults. The Internet wasnt much more accessible to people than it is now. The Internet is everywhere now. It provides people lots of information, pleasure and an escape from the stress of real life. It makes you feel free. These things cause addiction. And it is very hard to get rid of an addiction. Think twice. Dont forget that the Internet takes most of your time and time is the most valuable thing in your life. It is your choice. According to the paragraph, - - - - . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması DOLAYLI TÜMLEÇ görevindedir? Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz iken yapamayacağımız şeyler arasında değildir? Aşağıdaki coğrafi bölge-iklim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki adlardan hangisi biçim olarak tekil olmasına rağmen anlamca birden fazla varlığı bildirmemektedir? The questions were - - - - difficult- - - - I couldnt answer them. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? Şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için ekonomik (ucuz) olması açısından aşağıdaki araçlardan hangisi tercih edilmelidir? Benim kuvvet ve kudretim halkın bana gösterdiği önem ve güvenden ibarettir? M. Kemal bu sözüyle yaptığı içlerin en büyük destekçisi olarak aşağıdakilerden hangisine güvenmiştir? Öğrenciler okulda 6 ders, 5 teneffüs yapmaktadır. Dersler 40 dk, teneffüsler ise 10 dakikadır. Sabah 07.40 da okula girdiklerine göre öğrenciler saat kaçta okuldan çıkarlar? Kelile ve Dimnenin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya hayatının sona ereceği ve tüm canlıların yok olacağı zamana ne denir?A) HaşirB) NeşirC) AhiretD) Kıyamet Scratch 2.0 dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen iller, kuzeyden - güneye doğru sıralandığında en kuzeyde hangisi yer alır? Mevlananın kafilesi Medinedeki kutsal yerleri de ziyaret ettikten sonra yoluna devam etti. Yarıçöl, yarı volkanik bir arazide haftalarca yürüdüler. Uzun süredir iyi beslenememeleri sağlıklarını olumsuz etkilese de oralarda kalmayıp yollarına devam ettiler. Şubat ayı bitiyordu. Artık gündüzleri uyuyacak, geceleri ilerleyeceklerdi.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur? Aşağıda verilen azınlıklar ve kurdukları cemiyetler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? İslam tarihinde Medinede bulunan ve Mekkeden hicret eden Müslümanlara yardım eden Müslümanlara ne denir? Bir grupta rol alarak bazı haklar elde ederiz. Yer aldığımız gruplardaki rollerimizin gerekle- rini yerine getirmemiz ise sorumluluklarımızı oluşturur.Buna göre;I. aile içi kararlarda düşüncelerimizi söylemek,II. derslerimizde başarılı olmak için gerekenleri yapmak,III. odamızı temiz ve düzenli tutmakmaddelerinden hangileri sorumluluklarımız arasında yer alır? 20 – 7 = ... işleminde fark kaçtır? Yaşadığımız yerin çöplerin toplanmasını, temiz ve sağlıklı olmasını sağlayacak kurum hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslamın akla verdiği önemi anlatan bir örnek değildir? Sağa sola çarparak uçan ve bir türlü denge- sini sağlayamayan kuşun hangi organı zarar görmüştür? Duymak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğrenmek, haber almak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yanlışlık vardır? Bir insana kültürü, dili, dini ya da ten rengi nedeniyle farklı davranılmasına ne denir? Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu ortamda yayılma özelliği vardır? Yalnızca iki kelime barındırır; doğru ve yanlış. Evet ya da hayır şeklindeki karar verme süreçlerinde kullanılır. Örneğin; arabası var mı, lise mezunu mu? Gibi veri tipi aşağıdakilerden hangisidir? Selin : Some animals are becoming extinct.Paul : - - - - ?Selin : We should protect them. Hangisi hem hece hem de kelimedir? ....................................na göre hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz yada sürülemez.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Milli mücadeleyi kazanmamızın asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hz.Muhammed (A.S.M.)in bildirdiğine göre dinin direği olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 1001 | 11 işleminin sonucu kaçtır? 8:30=? ingilizcesi nedir? Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır? Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı bez / organlardan birisidir? Ümit : Do you eat a sandwich at school?Onur : .......................... Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir