S:1

Aşağıdaki yapılardan hangisi süngerimsi kemiğin uçlarını ince bir tabaka halinde sararak hareket sırasında kemiklerin sağlığını korur?

Aşağıdaki yapılardan hangisi süngerimsi kemiğin uçlarını ince bir tabaka halinde sararak hareket sırasında kemiklerin sağlığını korur? sorunun cevabı "Sarı kemik iliği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
(I) Onunla çocukluktan tanışıyorduk. (II) Ayrı şehirlerde yaşarken bile bağımızı koparmadık. (III) Gün geldi, büyüdük, iş güç sahibi olduk. (IV) Ben sakin bir hayat sürüyordum. (V) Onun yaşamı ise oldukça renkliydi. (VI) Anlayacağınız her günü başka bir maceraya gebeydi.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin açıklamasıdır? Mustafa Kemal ordudaki ilk görevine hangi rütbeyle başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi konunun dört ögesinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden biri değildir? Tanzimat edebiyatı tiyatrosunda komedilerde tercih edilen akım aşağıdakilerden hangisidir? Sanayisi gelişmiş ülkelerde genel olarak doğal nüfus artış hızı düşüktür.Aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal nüfus artış hızının dahadüşük olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi temel insan hakları arasında yer almaz? I. Dünya Savaşı öncesinde Avrupadaki bloklaşmada kendine yer arayan Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri safında yer almak istiyordu. Fakat İtilaf Devletleri, Osmanlı Devletinin topraklarını paylaşma niyetinde oldukları için bu teklifi reddettiler.Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin bu düşüncesine kanıt olamaz? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman Döneminde yaşanmamıştır? Okulumuzda 650 tane öğrenci vardır. Kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 4 katı olduğuna göre, okulumuzda kaç kız öğrenci vardır? Aşağıdakilerden hangisi ilk kadın savaş pilotudur? Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresindebulundurulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebebi olamaz? Demir tozu ile kum karışımını ayırmak için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki Ülkerlerden hangisi Türkiyenin komşularından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir? Öznenin etkisi olmadan onun iradesi dışında, kendiliğinden oluşan ve öznedeki değişimi gösteren fiiller oluş anlamı taşır.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili yoktur? 16‘ nın 3 eksiğinin 4 eksiği kaçtır? Öğrenme-öğretme ortamlarında Araştırma İnceleme Stratejisini kullanan bir öğretmenin aşağıdaki etkinliklerden hangisini seçmesi daha uygundur? Eğitim sistemimizin millileştirilmesi ve eğitimde birlik sağlanması aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır? Kuranda anlatılan ibret ve öğüt veren hikayelere ne denir? 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesineyetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir? Romada Patriciler mülki, siyasi, askeri haklara sahipken, pleplere hiçbir siyasi hak verilmemiştir. Köleler ise patricilere hizmet etmişler ve hiçbir hakları olmamıştır. Buna göre Roma toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ozanın 8 lirası vardı. Halit, Ozana 6 lira verdi. Ozanın kaç lirası oldu? Uslu kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Atatürk, hangi okuldayken babasını kaybetmiştir? 0 , 3 , 5 , 6 , 9 rakamları birer kez kullanılarak beş basamaklı en büyük ve en küçük çift doğal sayı yazılıyor. Buna göre, bu iki sayı arasındaki fark en çok kaç olur? Geç kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? İnsanların tüm amelleri Allah tarafından bilinmektedir. Bu yüzden de amellerin tartılmasının anlamı ve faydası yoktur. Mizan ile kastedilen de adalettir.Bu görüş hangi itikadî mezhebe aittir? Bir çocuk hiçbir zaman karga ya da tilkinin, insan gibi konuşacağına inanmaz. Fakat böyle olağanüstülüklere ihtiyacı vardır. Nitekim kendi oyuncak bebeklerine birer kişilik yakıştıran, onlarla konuşan ve türlü türlü sahneler düzenleyen bir çocuk, yarat­tığı olaylara inanmış değildir. Yanlış kanı­lar, boş inançlar çocuklara yetişkinlerden geçer; asıl bundan çekinmek gerekir. Yoksa hayalin gıdası olan masallardan değil.Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Bütün beyitleri aynı konuyu işleyen, beyitleri arasında konu birliği olan gazellere - - - - gazel, bütün beyitleri aynı güzellikte olan gazellere ise - - - - gazel denir. Bazı gazellerde iç kafiyeye yer verilir. Dize ortaları uyaklı olan, ortadan ikiye bölünüp dörtlük yapılabilecek şekilde yazılan gazellere - - - - gazel denir.Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Kuran-ı Kerimin yöntemi sadece bilgi vermek değil, doğruyu ve güzeli yaşatmaktır. Bunu yaparken eğitir ve düşündürür. Yukarıda Kuran-ı Kerimin hangi temel eğitici niteliğine vurgu yapılmaktadır?A) Kuran öğüt verir ve hatırlatır.B) Kuran-ı Kerim iyiye ve güzele yönlendirir.C) Kuran insanın evrenle ilişkisi konusunda yol gösterir.D) Kuran insanın insanla ilişkisi konusunda yol gösterir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Önceden bellenmiş olan ama o anda aklımızda aktif durumda olmayan bilgilerin bir uyarı ile zihinde canlanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Alanı 36 santimetrekare olan dikdörtgenler çizilecektir.Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olacak şekilde en fazla kaç dikdörtgen çizilebilir? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir Hz Peygamber din samimiyettir buyurmuştur. Sahabilerdekime karşı ya Resulallah diye sorar.Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin sahabiye verdiği cevaptır? 15 m/s hızla ilerleyen bir araçta sürücü, önüne bir köpek çıkınca frene basarak 3s de duruyor. Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaç / ms2 dir? Yeni doğan bir bebeğin doğar doğmaz ilk elde edeceği hak, aşağıdakilerden hangisi olabilir? Katı kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir