S:1

Öğle ekmek, patates yemeği, cacık ve pasta yiyen bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisini en fazla oranda almıştır?

Öğle ekmek, patates yemeği, cacık ve pasta yiyen bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisini en fazla oranda almıştır? sorunun cevabı "Karbonhidrat" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri aşağıdaki kurumların hangisinde uygulanmaz? Aşağıdakilerden hangisi “sağ” kelimesinin zıt anlamlısıdır? Hz. Muhammed müşriklerin baskısı yüzünden, tebliğ görevini daha rahat yapabilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin evini karargâh olarak kullanmıştır?  Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.1. (    ) Allah (c.c.), her topluma bir peygamber göndermiştir.2. (    ) Kur’an’da 30 peygamber adı geçmektedir.3. (    ) Peygamberler dışında bazı insanlar da mucize gerçekleştirebilir.4. (    ) Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) İncil’i göndermiştir.5. (    ) Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır. 6 ile bölünebilen iki basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kolide 24 yumurta vardır. 4 koli yumurtanın 18 tanesini kullandım. Geriye kaç yumurta kaldı? Asr-Saadette genç sahabiler hangi alanlarda görev almışlardır? “Yeryüzündeki yaşam şüphesiz ki birçok temel koşula bağlıdır. Bu koşulların herhangi bir yerde, herhangi bir zaman süreci içinde ve sadece rastlantı sonucu olarak birbirine önemli bağlarla bağlı bulunmaları matematiksel olarak imkansızdır.” (Cressy Morrisson)Bu metinde eleştirilen inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Kemiğin bazı kısımlarına ait görevler verilmiştir. I.    Dayanıklı yapısıyla kemiği dış etkilerden korur.II.   Kemiğin beslenmesini, enine büyümesini ve onarılmasını sağlar.III.  Kemiklerin birleşme noktalarıdır ve boyca uzamayı sağlar.Bu görevler aşağıdaki kısımlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır? Bir manav, 700 kilogram domatesin dörtte birini 5 kasaya paylaştırıyor. Bir kasadaki domates kaç kilogramdır? 2 tane 1 lira, 1 tane 5 lira vererek, 1 tane kalem aldım. Buna göre kalemin fiyatı kaç liradır? Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bir mağazada oyun CD’leri 5 liraya, film CD’leri 4 liraya ve çizgi film CD’leri 3 liraya satılmaktadır. Bu mağazadan 2 oyun CD’si, 4 film CD’si ve 8 çizgi film CD’si alan bir kişi toplam kaç lira öder? “ Her gün bin kez söylüyorum. “ cümlesinde eş sesli sözcük hangisidir? 4 tane onluk + 5 tane birlik kaç eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Anadolu’da ilk çağlardan beri çok farklı özelliklere sahip birçok medeniyet kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu medeniyetlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yapay bir varlıktır? 1 onluk 2 birlikten oluşan sayının 2 eksiği kaçtır? Bir su deposuna 200 L daha konulursa bu su deposunun yarısı dolacaktır. Deponun tamamı 4000 L ise bu depoda bulunan su kaç Litredir?  İnsanı her şeyin ölçüsü olarak kabul eden sofistlerin ideal düzenle ilgili temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararlarındandır? “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıklayemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretleyemeniz helaldir…”(Nisa suresi, 29. ayet)Bu ayette yasaklanan kötü alışkanlık aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdaki açıklamaların hangisi “haham” kavramını ifade etmektedir? Eyvah, defterimi unuttum(  ) cümlesinde ( ) işareti yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? 5,0,2,7,8 rakamlarından dördü, birer kez kullanılarak en küçük dört basamaklı çift sayı yazılıyor.Bu sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki tanımların hangisi doğrudur?  Ağrı Doğubayazıt’ta yapılan çok yüksek bir tepe üzerinde kartal yuvasını andıran saray aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? “ Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini hesaba katabilmek için önce onun duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekir.”  diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Devletin oluşum biçimini ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hem devleti hem de bireyi kapsayan kurallar bütününe ne ad verilir? Hz. Muhammed ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Deniz etkisine kapalı olan iç kesimlerde görülür.Türkiye’de en fazla görülen iklim çeşididir.Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı yüksektir.Bitki örtüsü bozkırdır.Buna göre, Türkiye’de yaygın olarak görülen bu iklim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Toplantıda üyelerden bir ya da birkaçı tarafından bir "sorun"un çözümü için başkanlığa iletilen görüşe ne denir?  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “mecazlı” bir anlatım vardır? Resmi kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden  hangisi  ile turizm arasında  doğrudan bir  ilişki  yoktur? • İlk gazete Mısır’da çıkarılmıştır.• Gazetelerin artması makale türünün gelişmesini etkilemiştir.• Bugünkü anlamda dünyada ilk gazete İstanbul’da yayımlanmıştır.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde tüm eğitim-öğretim kurumlarını tek bir çatı altında toplayarak eğitimimize millîlik vasfı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir? Rüzgar erozyonunu azaltmak için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir