S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? sorunun cevabı "Azize'nin / karşısındaki şezlonga yine / oturdum." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Safevileri yenilgiye uğratmıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın temel özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi “MedineSözleşmesi”nin şartlarından biri değildir? Ahmet’in kardeşi elinde tuttuğu radyoyu dinlemektedir. Ahmet kendisinden biraz uzakta bulunan kardeşinin dinlediği radyodan çıkan sesten rahatsız oluyor.Aşağıdaki durumlardan hangisi yapılırsa Ahmet gürültüden rahatsız olmaz? I- Yola çıktığımız zaman deniz dümdüzdü.II- Ebem kuşağı zaman zaman gözümüzden silinip tekrar ortaya çıkıyordu.III- Sanki dünyanın kuruluşundan bir gün yaşıyor gibi gidiyorduk.IV- Merakla arkama baktım.Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Namazlarda oturduğumuz zaman okunan ve Allah cc ile Hz Peygamber as arasından geçen konuşmanın yer aldığı dua hangisidir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil yoktur?   I. ÖzgürlükII. SorumlulukIII.  GüzellikYukarıdakilerden hangileri ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır? Araçlarda emniyet kemeri takılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Pusulanın kırmızı renkteki ibresi her zaman hangi gönü gösterir? Aşağıdakilerden hangisi hızını dikkate almadan, öndeki araçla arasında en az 50 metre takip mesafesi bırakmak zorundadır? “Buraya yürüyerek geldim.” cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir? Osmanlı Devleti’nde gelir ve giderlerini düzenleyen kişiye defterdar adı verilir. Osmanlı Devleti’nin hazinesi defterdara emanetti.Osmanlı Devletinde defterdarın görevlerini günümüzde hangi bakan yerine getirmektedir? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz? Aşağıdakilerin hangisinde edebiyatımızdaki ilklerle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha güçlü bir parola örneğidir?  Bir şehrin veya ilçenin muhtarlıklara bağlı kısımlarına ne denir? Dişlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, savların özelliklerinden biridir? Today is Tuesday and tomorrow is - - - - I. Sanata karşı tutumII. Fizik sınavına katılan öğrenci sayısıIII. Günlük televizyon izleme süresiIV. Akıl yürütme becerisiV. Bir metindeki yazım yanlışı sayısıYukarıdaki özelliklerden hangileri doğrudan ölçülebilir? 7, 4, 12, 9, 27, 23, 72 Yukarıdaki sayı dizisindeki kurala göre örüntüyü bozan sayı hangisidir? Bir öğrenci sınıfta aşağıdaki etkinlikleri yaptı:•   İçinde su bulunan bir bardağı terazide tartarak 300 gram olduğunu buldu.•   Suyu boşaltıp bardağı tartarak 50 gram olduğunu buldu.Öğrenci elde ettiği bu sonuçlarla aşağı- dakilerden hangisini hesaplayabilir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra millî eğitim alanında yapılan yeniliklerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi  çocuğun evdeki görevlerinden biridir ? "Kapıyı aç !" ingilizcesi hangisidir? wake up / What / time / you / do?     1           2         3       4     5Anlamlı bir cümle oluşturmak için doğru sıralama hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi basit kelimedir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri aşağıdakilerden hangisi tarafından araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır? I. Namazda eğilme şartıdır II.Subhanerabbiye-l azim okunurYukarıda namazın hangi şartından bahsedilmektedir?  ’Kitap okumanın etkisi kısa zamanda görüldü.’ Cümlesinde ‘etki’ sözcüğünün anlamdaşı hangisidir?      “59-57-55-…..-51-49-…..-45” örüntüsünde boş bırakılan yere hangi sayılar gelmelidir? • Hırsızlık yapmak kötüdür. (Toplumsal değer)• Hırsızlık yapmak suçtur. (Toplumsal norm)Bu örneklere göre, normu değerden ayıran temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Bir yük, dinamometre ile eğimleri aynı olan üçfarklı yüzeyde çekiliyor. Dinamometrede;I. yüzeyde 4 NII. yüzeyde 25 NIII. yüzeyde 16 N değerleri okunuyor.Buna göre yüzeylerin en pürüzlüden en azpürüzlü yüzeye doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye “fazla özenmeden” anlamı katmıştır? 23 x 32 x 5 şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış sayı aşağıdakilerden hangisidir? 7 tavuk, 3 horoz ve 8 civcivin bulunduğu bir kümes daire grafiği ile gösterilirse tavuklara ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? 4x - 3 = 21 olduğuna göre x kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir? Two friends, a turtle and a rabbit lived in a forest. One day they wanted to havea race. They decided to run to the new bridge. They started running together. Afew minutes later the rabbit sat down under a tree. He thought : “I’m younger and I can run faster than the turtle.” He started to sleep. The turtle saw the rabbit while he was sleeping. The turtle was tired but he didn’t stop. After some time the rabbit woke up and started running. When he came to the bridge the turtle was already there. The turtle became the champion. What can be the name of the story? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir