S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "Evde otura oturaİ iyice köreldim." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
395, 476, 114, 303 sayıları küçükten büyüğe sıralandığında ilk başta hangi sayı yer alır ? If you don’t want to be a bad student, you - - - -. “Somut” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Lauren - - - - to the local authority about the noises and smells from his neighbor’s farm. Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizin kültürel zenginliğine örnek gösterilemez ? Uzlaşıcı biri bir sorun için çözüme yardımcı olurken aşağıdaki atasözlerinden hangisini söylemez? Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisliğin işlevlerinden birini gösterir?  Anlatım, sözlü ve yazılı olmak üzere iki türlüdür.Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlatım türüyle oluşur? Karadeniz Bölgesi’nde tarımda makine kullanımınındüşük olmasındaki temel sebep aşağıdakilerdenhangisidir?A) Bölgenin her mevsim bol yağış almasıB) Bölgede dağların denize paralel uzanmasıC) Bölgede nüfus artış hızının yüksek olmasıD) Bölgede tarım arazilerinin dik ve akarsularla parçalanmış olması Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlam vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-………….. yevme ………… hisâbRabbenağfirli  duasında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?  Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken, Söylenmemiş bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş! Biz bu yolda türküler tuttururken, Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz...Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi pazarlık usulü ile ihale yapılacak hâllerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi katıdır? ................,içmek………oynamak akıl sağlığını bozar. Boşluğa hangi kelimeler gelmelidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde eylemden ad yapan bir ek vardır?  Aşağıdaki önermelerden hangisi “Fa” biçiminde sembolleştirilebilecek bir önerme değildir? Ortaokul 7. sınıfında eğitim ve öğretim gören bir öğrencinin evdeki sorumlulukları arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz?  Kurtuluş Savaşı’nın topluma duyurulup benimsetilmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha fazladır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde deyim kullanılmamıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü soyut bir kavramı nitelemektedir?     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” vardır? Ayşe 6 tane 1 TL, Pınar 4 tane 50 Kr, Canan 8 tane 25 Kr verirse hepsinin verdiği parayla tanesi 2 TL olan kalemlerden kaç tane alabilirler? “Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı ve yardımcısı yapmak gereklidir.”Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda doğrudan yapılan en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki besinlerden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer almaktadır? Araştırmacının, gözlemlediği olay ya da gruba katılmadan bilgi elde ettiği gözlem türü aşağıdakilerden hangisidir? Sütü peynire dönüştüren mantar çeşidi hangisidir?  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Dostun bizim iyiliğimizi isteyerek söylediği acı sözler bizi üzmez.”  anlamında kullanılır? Merlin    : Where is your brother?Dorothy : He is - - - - the kitchen. “Adanalı bir kadının Mardinli bir erkekle evlenmesi sonucu oluşan etkileşim - - - -, Adanalı bir kadının İtalyan bir erkekle evlenmesi sonucu oluşan etkileşim - - - - kavramlarına örnek oluşturur.”Yukarıdaki boşlukların aşağıdaki ifadelerden hangileri ile doldurulması uygundur?  Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi....................... Boş bırakılan yere aşağıdaki sıfatlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, söyleyenin “yorum” u yer almıştır? Wilson ilkelerinde yer alan; ‘’Azınlıklara kendi kendilerini yönetme hakkı verilmelidir.’’ Maddesi aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisinin faaliyetlerinin hızlanmasına neden olmuştur?   Ankara'dan Konya'ya 3 saatte, Konya'dan Isparta'ya 4 saatte gelen bir otobüs toplam kaç dakika yolculuk yapmıştır? Feodal sistemde, seçkin ve profesyonel atlı askerlerden oluşan sınıf aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzde kömür ve petrol rezervlerinin azalması ile insanoğlu enerjide farklı arayışlar içerisine girmiştir. Teknolojinin de gelişmesi ile doğada sürekli var olan faktörlere dayalı ve yenilenebilir alternatif enerji üretim yolları bulmaya başlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji üretim uygulamalarından değildir?  “Bir kaynaktan çıkan ses ……………….. yayılır.” Cümlesinde doğru bilgi için hangi ifadenin gelmesi gerekir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir