S:1

Aşağıdakilerin hangisinde "can" sözcüğü, deyim içinde kullanılmamıştır?

Aşağıdakilerin hangisinde "can" sözcüğü, deyim içinde kullanılmamıştır? sorunun cevabı "Can bu! O kadar kolay mı zannediyorsun." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Demokrasi: İnsan hak ve özgürlüklerinin tanındığı ve onlara saygı gösterilmesin sağlandı bir yönetim şeklidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerden biri değildir? Bebeklik döneminin kaçıncı ayında olan sağlıklı bir bebek, kendi başına oturabilir? Berk 2 sa 37 dk, Ufuk 2 sa 18 dk ders çalıştı. İkisi birlikte kaç saat kaç dakika ders çalıştılar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük zıt anlamlısıyla birlikte kullanılmıştır? 317 < A < 332 < B < 346A ve B doğal sayıdır.Buna göre A+B işleminin en büyük değeri kaç olur? I.Dünya Savaşının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? Denge profiline ulaşmış bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki ses araçlarından hangisi diğerlerlerine göre daha sonra kullanılmıştır? Gök cisimlerini inceleyen bilim dalına...............,uzay aracı kullanan ve uzay yolculuğu yapan bilim insanına .................. adı verilir.Yukarıdaki ifadeye sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma vardır? Bilimsel araştırmalarda aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz? (I) Öznel ve nesnel eleştiri, bugün eski dönemlerde olduğu kadar tartışma gündemlerinin hareketli bir maddesi değil. (II) Yeni akımlar eleştiriyi başka platforma taşıdıklarından, bu iki kavram bazen sadece sığ tartışmalar doğurabiliyor. (III) Türkiyeʼde eleştiri türleri Batılı örneklerinde olduğu gibi çeşitlenmediğinden iki kavram arasına bir yöntem, bir anlayış duvarının çekilmesini uygulama alanında pek olası görmüyorum. (IV) Eleştirmen bir metne belli bir disiplini, belli bir öğretiyi, belli bir dünya görüşünü uygulayarak yaklaşırsa bunun her zaman nesnel eleştiri olduğunu söyleyemem. (V) Dil bilimsel bir disiplinin tamamen nesnel eleştiri kimliği taşıdığını savunanlar için de bazı çekinceler koyabilirim.Numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi peygamberimiz için söylenmez? Aşağıdaki durumların hangisi elektrik enerjisinin güvenli kullanımına örnektir? ...Şüphesiz namaz , müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır. (Nisa suresi, 103. ayet)Aşağıdaki namazlardan hangisinin belirli bir vakti yoktur? I. RomanyaII. SırbistanIII. YunanistanIV. BulgaristanYukarıdaki devletlerden hangileri, I. Dünya Savaşında İtilaf Devletleri grubunda yer almıştır? Osmanlı Devleti başlangıçta küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir.Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin ve güçlenmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi gündelik bilgiye örnektir? Babasının öğütlerine hiç kulak asmıyordu. Altı çizili deyim cümleye hangi anlamı katmıştır? Bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmasına ...................................... denir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? MEHMET: Genel Müdür dür. Genel idari hizmetler sınıfındadır.FATİH: Fen memuru olarak görev yapmaktadır. Sağlık hizmetleri sınıfındadır.ÜNAL: Teknisyen yardımcısı olarak görev yapmaktadır.Teknik hizmetler sınıfındadır.MERT: Mahalle Bekçisi olarak görev yapmaktadır.Yardımcı hizmetler sınıfındadır.FARUK: Toplum teknisyeni olarak görev yapmaktadır. Sağlık hizmetler sınıfındadır.Yukarıdaki tabloda isimleri verilen kişilerin hangisi veya hangileri hizmet sınıfında doğru olarak çalışmaktadır? Maddenin boşlukta kapladığı yere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Anadoluda kurulan medeniyetlerden biri değildir? Aşağıdaki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala uymayan sayı hangisidir ?6 7 9 12 16 22 27 Aşağıdakilerden hangisi TBMMnin ilk başkanıdır? Bir yerin dağlarını, platolarını, ovalarını, vadilerini,akarsularını gösteren haritaya ......... denir.Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisigetirilmelidir? Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidrasyon tepkimesi gerçekleşmez? Keklik gibi taştan taşa sekerek Gerdan açıp gelişini sevdiğim!Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? 443 X 2 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 79.000 kg kömürün ocak ayında 7899 kg'ı satılmış, şubat ayında da 12.000 kg satılınca, geriye satılmayan kaç kilogram kömür kalmıştır? Mikroskop ilk icat edildiği tarihten itibaren geliştirilerek günümüzde kullanılan mikroskop hâlini aldı.Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan mikroskopların özelliklerin- den biridir? Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından biri değildir? Aşağıdaki hangi sözcüğün sonunda ünlem işareti yanlış kullanılmıştır? Hangisinde –i ekinin yaptığı görev farklıdır? Dengesiz, aşırı beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı sonucu oluşan hastalık hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı kullanılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi saf maddedir? .............., bir toplumun töresine uygun olan bütün söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü kuralları anlamına gelir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir