S:1

Otomobili ikide bir durdurup erkek, kadın, çocuk, kimi görürsek soruyorduk.
Yukarıdaki cümlede büyük ünlü uyumuna uyan kaç sözcük vardır?

Otomobili ikide bir durdurup erkek, kadın, çocuk, kimi görürsek soruyorduk.Yukarıdaki cümlede büyük ünlü uyumuna uyan kaç sözcük vardır? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi tür adı değildir? Emekli sandıkları hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? If you want to be - - - - you have to be good looking and have a proper diction. Mescid-i Nebinin inşa edildiği arsa, Sehl ve Süheyl adındaki iki yetime aitti. Bu iki yetim arsayı bağışlamışlar ancak Peygamberimiz bunu kabul etmemiş ve parasını vermiştir.Peygamberimiz bu hareketiyle bizlere neyin önemine vurgu yapmıştır? Aşağıdaki tanımların hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sistemi yapılarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin sağladığı yaralardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özellikleri arasında yer almaz? Kömür madeninin çıkarıldığı yerlerde genellikle aşağıdaki sanayi kollarından hangisi gelişir? Anadolu'da tımar sistemini başarıyla uygulayan ilk devlet..............................dır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? Nerede olursanız (olun) O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür(Hadid–4.) Yukarıdaki ayetin anlamı bize Allahın hangi özelliğinden bahsetmektedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul isimdir? Cumhuriyet yönetiminde milli egemenlik aşağıdakilerden hangisine aittir? Tina : Were you in Turkey?Adam : ................ I was in Italy. • Türkiyede taşkömürünün çıkarıldığı tek bölgedir• Fındık, mısır, çay belli başlı tarım ürünleridir• Balıkçılık önemli geçim kaynaklarındandırözellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen meyvelerden hangisinin şekli dünyamızın şekline benzememektedir? Ayşenin yaşının 2 katının 2 fazlası ifadesi gösteren cebirsel ifade hangisidir? Sosyometri tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi karasal biyomlarla ilgili yanlış verilmiştir? Celal : May I come in?Cansu : ........................ Hz.Hatice Peygamber Efendimizin başında olduğu kervana Ona yardımcı olması için kimi verdi ? Aşağıdakilerden hangisi bir arama motorudur? I. Profaz evresindeki kromozomlaşmaII. Metafaz evresindeki ekvatoral düzlemde sıralanmaIII. Anafaz evresinde homolog kromozomların ayrılmasıYukarıda verilen olaylardan hangileri Mayoz I de kromozom sayısının yarıya inmesine neden olur? Aşağıdakilerden hangisi bir makaleden alınmıştır? Aşağıda verilen uygulamalardan hangisi ses yalıtımını arttırmak için yapılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantığı klasik mantıktan farklı kılan bir özelliktir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnektir? Peygamber Efendimizin Kuran öğretmek ve onlara İslamı anlatmak için Medineye gönderdiği sahabî aşağıdakilerden hangisidir. Bizi diğer insanlardan eşsiz ve özel yapan şey nedir? Bireyin başka bireylerden ya da kurumlardan isteyebileceği, talepte bulunabileceği şeylerdir.Verilen tanım siyaset felsefesinin aşağıdaki kavramlarından hangisine aittir? 7291 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanışı kaçtır? İki basamaklı en küçük tam sayının mutlak değeri kaçtır? Hangi cümlede gerçek anlamın dışında bir sözcük yoktur? Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir namazdır? Aşağıdakilerden hangisi rahmet kavramının anlamları arasında yer almaz ? Mantarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?1. Hepsi gözle görülebilir. 2. Bitkiler sınıfında yer alırlar. 3. Bazı türleri el ve ayakta kaşıntı yapar. 4. Hamur mayalamak için bazı türlerinden faydalanılır. She doesnt like .................... up early.A) to getB) gettingC) getsD) get Buz üstüne yazmak isterdim Bütün bu şiirleriVe sonra çekip gitmek Dalgın bir cırcır böceği gibiBu dörtlükte görülen söz sanatları aşağıdaki- lerden hangisidir? İnsanda kas distrofisi; distrofin adlı kas proteinini şifreleyen genin X kromozomu üzerinde bulunmadığı zaman görülür.Bu geni taşımayan bireyler için,I. Kas yapısı bozulur.II. Kaslar uyumlu çalışamaz.III. Spor ve beslenme ile düzeltilebilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir