S:1

Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesi içinde yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesi içinde yer almaz? sorunun cevabı "Çağatayca" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Kültür ve uygarlık kavramları düşünüldüğünde aşa- ğıdakilerden hangisi kültüre örnek gösterilebilir?  Casey  :My kids want me to buy some T-shirts from abroad for them. Julia  :You should - - - - . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır? A: What do you do?B: ............  Aşağıdakilerin hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Anonim halk şirinin özelliklerinden değildir? "Ateş düştüğü yeri yakar." atasözünün anlamı nedir? Father: “Don’t go out.” My  father  -  -  -  -  me  not  to  go  out. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Bir marangoz Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında sıra ile 40, 36, 55 adet kapı imal etmiştir.Ekim ayında imal ettiği kapılarla dört ayın aritmetik ortalaması 48 olduğuna göre bu maran- goz Ekim ayında kaç kapı imal etmiştir? Bir karenin bir kenarının uzunluğu 18 cm dir. Bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu bu karenin çevre uzunluğuna eşittir. Bu  eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu  kaç cm dir?  Portakal sözcüğünde kaç tane sesli harf vardır? “Ha” sözcüğü, hangi cümleye “neredeyse” anlamı katmıştır? Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı sırasında, Türk aydınlarının büyük bir bölümü, ümmetçiliğe bağlı Osmanlıcığın terk edilerek milliyetçiliğin benimsenmesinin, memleketin geleceği için gerekli olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç sonucunda Türkçülük ve milliyetçilik akımları doğmuş, her sahada millî kimlik arayışı başlamıştır. Türk vezniyle kültürü ile millî konuları, millî ülküleri işleyen Türk edebiyatı ihtiyacı ve özlemi sonunda 1911-1923 yılları arasında - - - - etkili olmuştur.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi solunumda görevli yapı ve organlardan değildir?   Aşağıdaki eklerden hangisinin sesli harfi, bu ekin eklendiği kelimenin son hecesindeki sesli harfe uygun olarak değişmez? Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış amaçlarından biri değildir?          (I) Oğlumla aramızda otuz iki yıllık yaş farkı var. (II) Oğlumun yetiştiği koşullarla benim yetiştiğim koşullar saymakla bitmeyecek kadar farklı. (III) Günümüz teknolojisinin ulaştığı inanılmaz boyut, insanlığı yeni bir çağa taşıdı. (IV) Günümüzün dünyasında konuşulanlar bize ters gelebilir. (V) Bugünün gençliği dünyayı bizden çok farklı algılıyor.Numaralanmış cümlelerin hangisi, kişisel görüş içermemektedir? Aşağıdakilerden  hangisi yanlıştır?               328 X 97 = ?​Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı ortamında yapılması gereken davranışlardandı? 3 x 8 + 20 ÷ 4  işleminin sonucu kaçtır? Fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara (öğretmenler hariç), fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin verilir. Bu şekilde verilecek iznin en çok kaç günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek o yıl içinde kullandırılabilir? İçimden hep iyilik geliyor Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum Parasız pulsuzum ne çıkar Gelecek güzel günlere inanıyorumNecati CumalıBu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? Hangi seçenekte hava olaylarıyla ilgili bir kavram kullanılmamıştır? Türkler tarafından yazılan ve Türkçe ile yazılı ilk belgeler hangi devlet dönemine aittir? Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir akşam yemeğidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade vardır? Namaz kılacak kimsenin bedeninin, giysilerinin ve namaz kılacağı yerin temiz olması namaza hazırlık şartlarındandır.Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi namazın kişiye kazandırdıklarından biridir? The Internet has many advantages and disadvantages. It is very useful for many purposes. By using the Internet, you can do online shopping, chat with your friends, meet new people or send emails. You can also listen to music, watch films and even practise English. If you use the Internet carefully, it can be a good friend to you. But there are bad sides, too. For example, unsafe sites can be harmful for you. The worst of all, if you spend too much time on the Internet, you can become an Internet addict. So you may have some social and health problems.If you are careful about using the Internet, - - - - .   • Asya ve Avrupa’da devlet kurmuşlardır.• İstanbul’u ilk kuşatan Türk devletidir.Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?  Hz. Muhammed (sav) ve Müslümanların hicret için Medine’yi seçmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?  Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır?  Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? 38’den başlayarak geri doğru ikişerli sayarsak 5. sayı kaç olur? Batılı tekniğe uygun ilk roman hangisidir? Hangi öğrencinin sözü anlamlı ve kurallı bir cümledir?  İstanbul Radyosu deneme yayınlarından sonra hangi yıl sürekli yayına geçmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir